Re: Svenska telefonnummer

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-08 18:37:38

Christian Rose:

> Finns det någon standard för hur telefonnummer skrivs i Sverige? Jag
> tänker på vad man placerar mellan siffergrupper ("/", "-" eller " "?).

Om du skriver nummer utan riktnummer grupperas siffrorna:

123 45
12 34 56
123 45 67
12 34 56 78

Om du skriver med riktnummer är det valfritt:

0123-45678
0123-456 78

> +46-123-123456

Detta är det korrekta sättet.

> 0123-123456 ?

Och detta.

> Jag tror dessutom att jag har sett varianten 0123/123456, 

Det förekommer inte i tryckt form, utan enbart i handskrivna telefonnummer.
Åtminstone har inte jag sett det.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.