Re: Fler översättningar

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2000-07-01 13:19:06

Peter Nilsson:

> > "Community", som i "Debian developer community", "Linux community" osv. Hur
> Vad tycker folk om samfund?

Jag tycker inte det beskriver vad det handlar om. "Debians utvecklarsamfund"
låter som något boendekooperativ, medan "Debian developer community" är
något helt annat.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.