Re: Manualsidor på svenska

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-21 23:20:20

> > Vi översätter ju inte manualsidor i första hand,
> 
> Varför inte?

Tja, vi började inte där.  Och med "vi" kan jag då innefatta
egentligen hela Free Translation Project.  Det är för de inbyggda
meddelandena det finns en infrastruktur uppbyggd där.  Det ligger
ingen värdering i vad som är viktigast i det vad jag vet.  Det finns
det säkert många olika åsikter om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.