Manualsidor på svenska

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-21 21:14:04

> Finns det någon etablerad standard för vad standardrubrikerna på en
> manualsida (NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION osv) bör översättas till på svenska?

Jag tror aldrig vi diskuterat saken här på listan.  Vi översätter ju
inte manualsidor i första hand, även om det varit diskussioner om
sådant arbete någon gång.  Någon som känner till någon annan som har
ett format som i någon mening skulle kunna kallas "etablerat"?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.