cpio 2.6

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-24 23:32:35

Christian Rose writes:
>  #: src/copyin.c:525
>  #, c-format
> N msgid "cannot swap halfwords of %s: odd number of halfwords"
> N msgstr "kan inte växla halvord i %s: udda antal halvord"
>  
>  #: src/copyin.c:533
>  #, c-format
> N msgid "cannot swap bytes of %s: odd number of bytes"
> N msgstr "kan inte växla byte på %s: udda antal byte"

"i %s" ena gången, och "på %s" andra gången. Du får bestäma dig. "i"
skulle nog jag valt.

>  #: src/copypass.c:455
>  #, c-format
> N msgid "%s linked to %s"
> N msgstr "%s är länkad till %s"

Är detta ett meddelande om vad programmet gör när man ber att det
skall vara pratigt? I så fall känns det lite konstigt med "är". Det
låter mera som att programmet observerat att det var så, inte att det
åstadkommit att det blev så.

>  #: src/main.c:102
> N msgid "Set the I/O block size to BLOCK-SIZE * 512 bytes"
> N msgstr "Ställ in I/O-blockstorlek till BLOCKSTORLEK × 512 byte"

Här kan man ha centrerad punkt igen som jag diskuterade i förra
brevet.

>  #: src/main.c:106
> N msgid "Print a \".\" for each file processed"
> N msgstr "Visa ett \".\" för varje fil som behandlas"

Blir inte svenskan smidigare med en annan ordföljd: "för varje
behandlad fil"?

>  #: src/main.c:128
> N msgid "Control warning display. Currently FLAG is one of 'none', 'truncate', 'all'. Multiple options accumulate."
> N msgstr "Visning av styrningsvarningar. För närvarande är FLAGGA något av \"none\", \"truncate\", \"all\". Flera flaggor kan ackumuleras."

Jag tror inte det handlar om någon speciell sorts varning som heter
styrvarning, utan om att styra visningen av varningar, vilka som
helst. "Styr varningsvisning." skulle alltså första meningen till
exempel kunna vara.

>  #: src/main.c:179
> N msgid "Write files with large blocks of zeros as sparse files"
> N msgstr "Skriv filer med stora block med nollor som spridda filer"

Kallas inte detta för "glesa" filer på svenska? Jag är inte helt
säker.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.