Re: Tablet?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-21 10:12:01

Christian Rose writes:
> Ok, jag har ändrat till "ritplatta" nu. Vi kanske borde ta med det i en
> ordlista (retorisk fråga :)?

:-)  Skall bli!

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.