Re: tar-1.14.91 (95%, 20 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-12-20 22:14:20

2004-12-19 kl. 22.57 skrev Göran Uddeborg:

>>   #: lib/argp-help.c:194
>>   #, c-format
>> N msgid "%.*s: ARGP_HELP_FMT parameter requires a value"
>> N msgstr "%.*s: Parameter från ARGP_HELP_FMT kräver ett värde."
>
> Vad är ARGP_HELP_FMT?  Om det är något slags funktion som tar
> argument, så skulle jag vilja ha parameter TILL ARGP_HELP_FMT.  Men
> det kanske är något helt annat?

Det är en miljövariabel som man kan sätta till vissa värden för att 
formatera hur hjälpen ska skrivas.  Exempel:

ARGP_HELP_FMT=short-opt-col=5,rmargin=70,usage-indent=10

Skriv ut korta flaggor med början i kolumn 5, radbryt långa rader vid 
kolumn 70, raden efter en radbrytning indenteras till kolumn 10.


>
>>   #: lib/argp-help.c:1188
>> N msgid "Mandatory or optional arguments to long options are also 
>> mandatory or optional for any corresponding short options."
>> N msgstr "Obligatoriska respektive valfria argument för långa flaggor 
>> är obligatoriska repektive valfria även för korta."
>
> Kanske "... för motsvarande korta." för att vara ännu närmare
> orginalet?

Jag ändrar.

>
>>   #: src/tar.c:421
>> N msgid "Same as pax"
>> N msgstr "samma som pax"
>
> Var det meningen att byta till gemen begynnelsebokstav, eller var det
> ett misstag?

Ett misstag.

Tack,

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.