Re: gpe-contacts 0.32

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-12-15 00:23:37

mån 2004-12-13 klockan 22:02 +0100 skrev Göran Uddeborg:
> Christian Rose writes:
> >   #: main.c:1494
> > N msgid "Saving vcard failed"
> > N msgstr "Sparande av vcard misslyckades"
> 
> Ingen naturlig svenska.  Fungerar inte "Misslyckades spara vcard"?

I så fall vill jag ha "misslyckades MED ATT spara ..."
Jag ändrar till det.


> >   # Osäker...
> >   #: namedetail.c:30
> > N msgid "Ms."
> > N msgstr "Fröken"
> 
> Det där är en, lite politiskt korrekt, variation som används för att
> inte ange en kvinnas civilstånd.  Får väl bli "Fr" på svenska, med
> samma avsiktliga tvetydighet.

Ok, ändrar. Tack!


> >   # Osäker...
> >   #: namedetail.c:30
> > N msgid "Sir"
> > N msgstr "Sir"
> 
> Det blir väl inte bättre än så.  Vi har ju inget riktigt motsvarande.
> Det skulle i så fall vara adliga titlar.
> 
> Något som faktiskt finns i svenska namn är ju ord som "von", "af",
> o.s.v.  Men de är ju varken prefix eller suffix.  Över huvud taget
> känns de här konstruktionerna väldigt specifika för lokalen en_US.

Håller med. Du får gärna felrapportera om du vill; jag tror sändlistan
är gpe@handhelds.org. Tyvärr verkar projektets hemsida
http://gpe.handhelds.org/ vara tämligen ofungerande, och deras Bugzilla
(http://handhelds.org/bugzilla/) likaså... :-(

I alla fall ska du ha stort tack för synpunkterna. Jag skickar in en ny
fil nu.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.