util-linux 2.12j

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-14 08:43:00

Christian Rose writes:
>   #: fdisk/fdisk.c:1895
>   #, c-format
> N msgid "Total allocated sectors %d greater than the maximum %lld\n"
> N msgstr "Totala antalet allokerade sektorer %d större än maximala %lld\n"

Intressant att det allokerade antalet är en "int" (%d) men ändå större
än maxantalet, som behöver en "long long int" (%lld).

Men översättningen är korrekt. :-)

>   #: sys-utils/ipcs.c:282
>   #, c-format
> N msgid "max total shared memory (pages) = %lu\n"
> N msgstr "maximalt totalt delat minne (kilobyte) = %lu\n"

Måttet är numera sidor, inte kilobyte.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.