Re: specspo

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-12-13 11:17:55

 > > Finns det inget bättre än "bakände"?

 > Jag tycker det är rätt ok.

Tycker jag också, så länge det inte blir som någon föreslog häromåret, 
nämligen "bakända" :)

 > > N msgid ""
 > > N "Howl is a cross-platform port of Apple's \"Rendezvous\" (multicast
 > > DNS)\n"
 > > N "service discovery and IP autoconfiguration."
 > > N msgstr ""
 > > N "Howl är en portering till flera plattformar av Apples\n"
 > > N "\"Rendezvous\"-tjänst (multicast DNS) för att avgöra och automatiskt
 > > \n"
 > > N "konfigurera IP."
 > > 
 > > "bestämma" är kanske bättre än "avgöra"?
 > 
 > Med bestämma blir det lite otydligt vilken som styr.  Då skulle det
 > kunna vara Howl som väljer.
 > 
 > Men när jag nu tittar på det en gång till blir jag lite osäker på om
 > jag tolkat engelskan rätt.  Det kanske är så att det är "service
 > discovery", inte "Rendezvous service".  Är det någon som vet vad
 > Apples Rendevous egentligen gör?

Jag tolkar det också så att det är en "service discovery" som heter 
Rendezvous. Om man kan franska så inser man att rendez-vous betyder "träff".

 > 
 > > N msgid "iiimf-chinput Simplified Chinese Pinyin language engine for
 > > im-sdk"
 > > N msgstr "iiimf-chinput förenklad kinesisk pinyin språkmaskin för
 > > im-sdk"
 > > N 
 > > 
 > > "språkmotor"
 > 
 > Visst.

Då får jag be om "pinyin-språkmotor" också. www.skrivihop.nu :)

"Förenklad" borde ha versal?

Dessutom är det oklart vad som är förenklat för en icke insatt, är det 
språkmotorn? Kanske vore bättre att göra så här i stället:

"iiimf-chinput Språkmotor för förenklad kinesisk pinyin, för im-sdk"

Hmm, heter det en pinyin eller ett pinyin? :)

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.