psmisc-21.5 (56%, 6 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-11-02 22:19:53

Translation Project Robot writes:
> >    http://www.iro.umontreal.ca/translation/teams/PO/sv/psmisc-21.5.sv.po

> In this file, 47 messages have been translated already, accounting for
> 56% of the original text size (in raw bytes).  Still, 6 messages need
> to be attended to.  Nobody in your team is currently assigned to the
> domain 'psmisc'. The team leader (if any) should inform the
> translation coordinator of who will become responsible for it.

För kännedom:

Denna domän har tidigare hanterats av Joakim Mared <joakim@bfcom.se>.
Jag har kollat med honom, och han åtar sig att fortsätta med det tills
vidare.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.