Re: system-config-lvm (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-10-18 12:52:41

lör 2004-10-16 klockan 23.04 skrev Göran Uddeborg:
> > #. ## gettext first, then import gtk (exception prints gettext "_") ###
> > #: src/InputController.py:24 src/Properties_Renderer.py:26 src/renderer.py:33
> > #: src/Volume_Tab_View.py:28
> > #, python-format
> > msgid ""
> > "\n"
> > " Unable to initialize graphical environment. Most likely cause of failure\n"
> > " is that the tool was not run using a graphical environment. Please either\n"
> > " start your graphical user interface or set your DISPLAY variable.\n"
> > "                                        \n"
> > " Caught exception: %s\n"
> > msgstr ""
> > "\n"
> > " Kan inte initiera grafisk miljö. Den troligaste orsaken till felet är att\n"
> > " verktyget inte kördes i en grafisk miljö. Starta antingen ditt grafiska\n"
> > " gränssnitt eller ställ in din DISPLAY-variabel.\n"
> > "                                        \n"
> > " Fångade undantag: %s\n"
> 
> Det är singular på slutet (inget s i exception), så det bör vara
> "Fångat undantag".

Oj, stämmer. Fixat. Tack!


> > #: src/InputController.py:126
> > #, python-format
> > msgid ""
> > "Are you quite certain that you wish to remove %s from Logical Volume "
> > "Management?"
> > msgstr ""
> > "Är du säker på att du vill ta bort %s från hanteringen av logiska volymer?"
> 
> Orginalfrågan är egentligen lite starkare. Kanske "Är du riktigt
> säker ..." eller "Är du helt säker ...".

Ändrat till "är du helt säker" nu i alla de tre meddelanden som var
formulerade på detta sätt.


> > #: src/lvui.glade.h:64
> > msgid "Select a Volume Group to add this PV to:"
> > msgstr "Välj en volymgrupp att lägga till denna PV i:"
> 
> PV är väl "Physical Volume" antar jag, så det borde bli FV översatt.

Stämmer. Jag ändrar till "denna fysiska volym" och hoppas helt enkelt
att det får plats.

Stort tack!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.