Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-04 17:54:39

 > > Jag tycker inte om Görans förslag heller, för det är ju två filer vi
 > > pratar om, och då ska det vara plural!
 > 
 > Nja, det är en infil och en utfil.

Just det. En plus en = två. Ergo plural. Se nedan.

 > > Det är ju till och med plural på adjektivet!
 > 
 > Ja, för DET syftar på båda.  Jfr. "man och hustru är gifta."  Vill du
 > påstå att det är fel? :-)

Nej, utan att du konstigt nog har adjektivet i plural men substantivet i
singular, trots att de hör ihop.

 > > "In- och utfilerna" alltså.
 > 
 > Det finns bara en infil och en utfil, så att skriva "infilerna" och
 > "utfilerna" tycker jag vore direkt felaktigt.

Det står ju inte det, det står "in- och utfilerna". Det är *inte* synonymt med
"infilerna och utfilerna".

"In- och utfilen"

Nu finns det exakt en fil, och detta implicerar givetvis att en och samma fil
är både infil och utfil, nämligen "in- och utfilen".

"In- och utfilerna"
Nu finns det fler än en fil.

"Infilen och utfilen"
Exakt en av vardera sorten här.

"Infilerna och utfilerna"
Nu finns det fler än en infil och fler än en utfil.

Detta är helt kristallklart.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.