id-utils?

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-07 20:20:37

> Göran, id-utils verkar inte vara omhändertagen. Får man lägga vantarna
> på den?

Naturligtvis, jag noterar.

Uppdatering av hemsidan kan dock dröja några dagar.  Maskinen har
kommit in i något skumt läge där vi inte kan logga in och uppdatera
saker.  Inloggningen accepteras, men man blir utslängd direkt.
(Connection closed, respektive ny loginprompt, beroende på om det är
från en konsol eller över nätverket.)  Men www- och ftp-tjänsterna
fungerar fortfarande normalt.  Så vi kommer vänta med mer drastiska
åtgärder, som att ta ner maskinen, tills det är ett lämpligt tillfälle
att ta hand om eventuella problem som dyker upp.  Ifall det inte blir
något mer akut vi behöver uppdatera.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.