Re: ny version av gnupg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-04-25 11:35:47

> >  #: g10/pkclist.c:120
> > -#, fuzzy
> >  msgid "Key has been compromised"
> > -msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
> > +msgstr "Nyckeln har tappat sin säkerhet"
> >  
> > I vilket sammanhang skrivs detta?  Exakt vad har hänt?
> > 
> 
> Det är en av de anledningar man kan ha till att generera
> ett återkallelsecertifikat.

Ok.  Jag tycker din översättning låter lite klumpig.  Jag har dock
inget strålande förslag på hur det borde varit istället.  Ett par
förslag är

	Nyckeln har avslöjats

och

	Nyckelns integritet har förlorats

men jag påstår inte att de uppenbart är bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.