Multiplikationstecken

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-03-06 13:06:31

Fredrik Roubert tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> On Sun 27 Feb 21:06 CET 2000, Göran Uddeborg wrote:
> > > Svenska språknämnden skriver att tecknet x används i stället för det
> > > vanliga multiplikationstecknet · när man anger mått tagna vinkelrätt mot
> > > varandra (till exempel 640x480 bildelement) eller förstoringsgrad (till
> > > exempel 25x förstoring).
> >
> > Javisst, men de menar väl då ett multiplikationstecken (×) och inte
> > bokstaven ex (x)?
> 
> Det tror jag inte alls att de menar, för de brukar inte göra fel på
> typografin. De skriver x och inte ×.

Jag har nu låtit frågan gå vidare till språknämnden. Här ignoreras
inga detaljer! :-)

Jag bifogar deras svar in extenso nedan. (Man skall använda × om det
finns! Jag vann! Hi, hi, hi... :-)

c.garlen@spraknamnden.se (Claes Garlén ) skrev:
> >Har ni lust att slita en liten tolkningstvist? Det gäller hur man
> >skall tolka er rekommendation när det gäller användningen av
> >multiplikationstecken vid mått tagna vinkelrätt mot varandra. Bland
> >annat i era "Svenska skrivregler" punkt 260 rekommenderar ni att
> >multiplikationstecken skall användas istället för en punkt i det
> >fallet. Och ni visar exempel där ni använder bokstaven ex (x) för
> >ändamålet.
> >
> >I de fonter som numera används på många datorer finns ju ett separat
> >multiplikationstecken (×). De brukar i fonterna visas som ett
> >plustecken (+) vridet 45 grader, ha jämntjocka linjer och sakna
> >serifer, till skillnad mot bokstaven ex.
> >
> >Jag har betraktat det som naturligt att använda detta tecken som
> >multiplikationstecken när det finns tillgängligt. I samband med
> >översättnignsarbete har en kollega dock invänt att det faktiskt inte
> >är ett multiplikationstecken utan bokstaven ex som ni använder i era
> >exempel. Och till det tillfogat att ni "brukar inte göra fel på
> >typografin", vilket jag är tvungen att hålla med om.
> >
> >Så min, eller snarare vår, fråga är om ni rekommenderar användande av
> >det speciella multiplikationstecknet? Eller tycker ni verkligen att
> >man skall använda bokstaven ex även när ett multiplikationstecken
> >finns tillgängligt? Och i så fall varför?
> 
> 
> 6 mars 2000
> 
> Vi rekommenderar att man använder det speciella tecknet om man har tillgång
> till det. I detta fall måste jag tillstå att vi faktiskt har slarvat med
> typografin.
> 
> Vänliga hälsningar
> Claes Garlén
> 
> 
> Svenska språknämnden
> Box 20057
> 104 60 Stockholm
> tfn 08-442 42 00
> fax 08-442 42 15
> c.garlen@spraknamnden.se (direkttfn 08-442 42 05)
> 
> Språkfrågor kan skickas till e-postadressen
>     info@spraknamnden.se
> 
> Svenska språknämnden på Internet:
>     http://www.spraknamnden.se
> 
> Svenska språknämnden erbjuder textgranskning, kurser och föredrag och ger
> ut språkböcker och tidskriften Språkvård. Ring, e-posta eller faxa för
> beställningar!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.