Re: Svenska översättningen till tar

From: Dennis Bjorklund (dennisb_at_cs.chalmers.se)
Date: 2000-02-28 15:08:22

On 28 Feb, Johan Garpendahl wrote:

> Här finns det ingen översättning?
> 
> msgid "Valid arguments are:"
> msgstr ""

Detta skall givetvis översättas. Om jag minns rätt så blir det den
engelska strängen ifall man har "" som översättning. Men jag har inte
arbetat speciellt mycket med gettext() så jag är inte 100% säker. Men
att den skall översättas, det är jag säker på.

> Här är originaltext och översättning motsägelsefulla. Dessutom stämmer
> %s och %c inte riktigt med varandra.
> 
> #: lib/getopt.c:707
> #, fuzzy, c-format
> msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
> msgstr "Gammal flagga \"%c\" behöver ett argument"
> 
> Här stämmer originaltext och översättning inte heller. Tittar man i
> koden hittar man motsvarigheten till den svenska översättningen ett
> par rader längre ner.
> 
> #: src/buffer.c:1418
> #, fuzzy, c-format
> msgid "WARNING: Cannot truncate %s"
> msgstr "VARNING: Kan inte stänga %s (%d, %d)"

I båda dessa så står ordet fuzzy. Det innebär att källkoden har ändrats
vilket påverkar översättningen, men att gettext-systemet gissat att
dessa översättningar gäller. Detta händer ofta när det kommer en ny
version av ett program. Emacs har en *.po mode där det finns
snabbknappar för att hoppa till närmaste fuzzy sträng. Om
översättningen stämmer så skall man ta bort fuzzymarkeringen. Det finns
kommado för det också.

/Dennis

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.