sndconfig

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-23 04:38:38

Bifogar sndconfig. Kommentarer uppskattas =)

Vill också påpeka att de senaste versionerna av de filer jag har
översatt finns allihop på följande länkar:
http://www.menthos.com/install.sv.po
http://www.menthos.com/authconfig.sv.po
http://www.menthos.com/chkconfig.sv.po
http://www.menthos.com/kbdconfig.sv.po
http://www.menthos.com/mouseconfig.sv.po
http://www.menthos.com/sndconfig.sv.po
http://www.menthos.com/timeconfig.sv.po
och så vidare.

Jag har tagit till mig och lagt in nästan alla förslag jag har fått.
Tack ska ni ha.
Nu är det bara ett paket kvar, Xconfigurator...

/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# sndconfig
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sndconfig\n"
"POT-Creation-Date: 1999-11-10 12:05-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-23 04:29+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../sndconfig.c:51
msgid "ACER Notebook sound"
msgstr "ACER Notebook-ljud"

#: ../sndconfig.c:54
msgid "AD1816 (Acer FX-3D, HP Kayak)"
msgstr "AD1816 (Acer FX-3D, HP Kayak)"

#: ../sndconfig.c:56
msgid "AdLib"
msgstr "AdLib"

#: ../sndconfig.c:59
msgid "Advance Logic ALS-007"
msgstr "Advance Logic ALS-007"

#: ../sndconfig.c:62
msgid "Advance Logic ALS-100/110"
msgstr "Advance Logic ALS-100/110"

#: ../sndconfig.c:66
msgid "Aztech Sound Galaxy Waverider Pro 32-3D, Washington 16"
msgstr "Aztech Sound Galaxy Waverider Pro 32-3D, Washington 16"

#: ../sndconfig.c:71
msgid "CMI8330 sound chip (many motherboards)"
msgstr "CMI8330 ljudkrets (många moderkort)"

#: ../sndconfig.c:73
msgid "C-Media PCI Audio (8338, 8738)"
msgstr "C-Media PCI Audio (8338, 8738)"

#: ../sndconfig.c:77
msgid "Compaq Deskpro XL Sound"
msgstr "Compaq Deskpro XL-ljud"

#: ../sndconfig.c:81
msgid "Crystal CS423x sound chip"
msgstr "Crystal CS423x-ljudkrets"

#: ../sndconfig.c:84
msgid "Ensoniq AudioPCI 1370 (SoundBlaster 64/128 PCI)"
msgstr "Ensoniq AudioPCI 1370 (SoundBlaster 64/128 PCI)"

#: ../sndconfig.c:87
msgid "Creative/Ensoniq AudioPCI 1371"
msgstr "Creative/Ensoniq AudioPCI 1371"

#: ../sndconfig.c:90
msgid "Ensoniq SoundScape"
msgstr "Ensoniq SoundScape"

#: ../sndconfig.c:93
msgid "Ensoniq SoundScape VIVO"
msgstr "Ensoniq SoundScape VIVO"

#: ../sndconfig.c:96
msgid "ESS688 AudioDrive"
msgstr "ESS688 AudioDrive"

#: ../sndconfig.c:99
msgid "ESS1688 AudioDrive"
msgstr "ESS1688 AudioDrive"

#: ../sndconfig.c:102
msgid "ESS1868 AudioDrive"
msgstr "ESS1868 AudioDrive"

#: ../sndconfig.c:104
msgid "ESS Maestro 1/2/2E"
msgstr "ESS Maestro 1/2/2E"

#: ../sndconfig.c:106
msgid "ESS Solo 1"
msgstr "ESS Solo 1"

#: ../sndconfig.c:111
msgid "Gravis UltraSound"
msgstr "Gravis UltraSound"

#: ../sndconfig.c:116
msgid "Gravis UltraSound MAX"
msgstr "Gravis UltraSound MAX"

#: ../sndconfig.c:121
msgid "Gravis UltraSound PnP"
msgstr "Gravis UltraSound PnP"

#: ../sndconfig.c:125
msgid "Logitech SoundMan Games (not SM16 or SM Wave!)"
msgstr "Logitech SoundMan Games (inte SM16 eller SM Wave!)"

#: ../sndconfig.c:128
msgid "MediaTrix AudioTrix Pro"
msgstr "MediaTrix AudioTrix Pro"

#: ../sndconfig.c:132
msgid "MediaVision Jazz16 (ProSonic, SoundMan Wave)"
msgstr "MediaVision Jazz16 (ProSonic, SoundMan Wave)"

#: ../sndconfig.c:137
msgid "Mozart/MAD16 (OPTi 82C928)"
msgstr "Mozart/MAD16 (OPTi 82C928)"

#: ../sndconfig.c:141
msgid "MAD16 Pro (OPTi 82C929/82C930)"
msgstr "MAD16 Pro (OPTi 82C929/82C930)"

#: ../sndconfig.c:144
msgid "miroSOUND PCM12"
msgstr "miroSOUND PCM12"

#: ../sndconfig.c:146
msgid "NeoMagic MagicMedia 256AV"
msgstr "NeoMagic MagicMedia 256AV"

#: ../sndconfig.c:149
msgid "OPL3-SA1 sound chip"
msgstr "OPL3-SA1-ljudkrets"

#: ../sndconfig.c:152
msgid "OPL3-SA2/3/x sound chip"
msgstr "OPL3-SA2/3/x-ljudkrets"

#: ../sndconfig.c:158
msgid "Pro Audio Spectrum/Studio 16, Logitech SoundMan 16"
msgstr "Pro Audio Spectrum/Studio 16, Logitech SoundMan 16"

#: ../sndconfig.c:163
msgid "PSS (Orchid SW32, Cardinal DSP16)"
msgstr "PSS (Orchid SW32, Cardinal DSP16)"

#: ../sndconfig.c:166
msgid "S3 SonicVibes"
msgstr "S3 SonicVibes"

#: ../sndconfig.c:169
msgid "Sound Blaster"
msgstr "Sound Blaster"

#: ../sndconfig.c:172
msgid "Sound Blaster Pro"
msgstr "Sound Blaster Pro"

#: ../sndconfig.c:175
msgid "Sound Blaster 16"
msgstr "Sound Blaster 16"

#: ../sndconfig.c:178
msgid "Sound Blaster AWE32/64"
msgstr "Sound Blaster AWE32/64"

#: ../sndconfig.c:180
msgid "Sound Blaster Live!"
msgstr "Sound Blaster Live!"

#: ../sndconfig.c:187
msgid "Turtle Beach MultiSound Classic/Monterey/Tahiti"
msgstr "Turtle Beach MultiSound Classic/Monterey/Tahiti"

#: ../sndconfig.c:195
msgid "Turtle Beach MultiSound Pinnacle/Fiji"
msgstr "Turtle Beach MultiSound Pinnacle/Fiji"

#: ../sndconfig.c:200
msgid "Turtle Beach Maui/Tropez/Tropez+"
msgstr "Turtle Beach Maui/Tropez/Tropez+"

#: ../sndconfig.c:204
msgid "VIA 82CXXX PCI Audio"
msgstr "VIA 82CXXX PCI Audio"

#: ../sndconfig.c:207
msgid "Windows Sound System (AD1848/CS4248/CS4231)"
msgstr "Windows Sound System (AD1848/CS4248/CS4231)"

#: ../sndconfig.c:211
msgid "AMD7930 (sun4c)"
msgstr "AMD7930 (sun4c)"

#: ../sndconfig.c:214
msgid "CS4231 (some sun4m, sun4u)"
msgstr "CS4231 (några sun4m, sun4u)"

#: ../sndconfig.c:217
msgid "DBRI (SPARCstation 10, 20, LX, Voyager)"
msgstr "DBRI (SPARCstation 10, 20, LX, Voyager)"

#: ../sndconfig.c:293
msgid " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | Use <Enter> to edit a selection"
msgstr " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | Använd <Enter> för att redigera ett val"

#: ../sndconfig.c:297
#, c-format
msgid ""
"Sound Configuration Utility %s          (C) 1999 Red Hat Software"
msgstr ""
"Sound Configuration Utility %s          (C) 1999 Red Hat Software"

#. file format is pretty static, if you change then
#. this program wont read it right.
#: ../sndconfig.c:570
msgid "# THIS FILE IS WRITTEN BY SNDCONFIG\n"
msgstr "# DENNA FIL ÄR SKRIVEN AV SNDCONFIG\n"

#: ../sndconfig.c:571
msgid "# PLEASE USE SNDCONFIG TO MODIFY\n"
msgstr "# ANVÄND SNDCONFIG FÖR ATT MODIFIERA\n"

#: ../sndconfig.c:572
msgid "# TO CHANGE THIS FILE!\n"
msgstr "# SÅ ATT DENNA FIL ÄNDRAS!\n"

#: ../sndconfig.c:573
msgid "# There should be no spaces at the start of a line\n"
msgstr "# Det bör inte finnas blanksteg i början av en rad\n"

#: ../sndconfig.c:574
msgid "# or around the '=' sign\n"
msgstr "# eller runt \"=\"-tecknet\n"

#: ../sndconfig.c:586
msgid "Card Type"
msgstr "Typ av kort"

#: ../sndconfig.c:590
msgid "Please select your card:"
msgstr "Välj ditt kort:"

#: ../pnpconf.c:821 ../sndconfig.c:622 ../sndconfig.c:871 ../sndconfig.c:1008
#: ../sndconfig.c:1172 ../sndconfig.c:1187 ../sndconfig.c:1201
#: ../sndconfig.c:1216 ../sndconfig.c:1226 ../sndconfig.c:1233
#: ../sndconfig.c:1262 ../sndconfig.c:1281 ../sndconfig.c:1302
#: ../sndconfig.c:1411 ../sndconfig.c:1434 ../sndconfig.c:1478
#: ../sndconfig.c:1528 ../sndconfig.c:1545 ../sndconfig.c:1552
#: ../sndconfig.c:1560 ../sndconfig.c:1569 ../sndconfig.c:1602
#: ../sndconfig.c:1620 ../sndconfig.c:1628 ../sndconfig.c:1651
#: ../sndconfig.c:1676 ../sndconfig.c:1721
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../sndconfig.c:623 ../sndconfig.c:871 ../sndconfig.c:1411
#: ../sndconfig.c:1721
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../sndconfig.c:722
msgid "I/O PORT"
msgstr "I/O-PORT"

#: ../sndconfig.c:736
msgid "IRQ"
msgstr "IRQ"

#: ../sndconfig.c:752
msgid "8-bit DMA"
msgstr "8-bitars DMA"

#: ../sndconfig.c:754
msgid "DMA 1"
msgstr "DMA 1"

#: ../sndconfig.c:756
msgid "DMA"
msgstr "DMA"

#: ../sndconfig.c:775
msgid "CONFIG I/O"
msgstr "KONFIGURERA I/O"

#: ../sndconfig.c:777
msgid "16-bit DMA"
msgstr "16-bitars DMA"

#: ../sndconfig.c:779
msgid "DMA 2"
msgstr "DMA 2"

#: ../sndconfig.c:804
msgid "MPU I/O"
msgstr "MPU-I/O"

#: ../sndconfig.c:823
msgid "MPU IRQ"
msgstr "MPU-IRQ"

#: ../sndconfig.c:844
msgid "CONTROL I/O"
msgstr "KONTROLL-I/O"

#: ../sndconfig.c:846
msgid "SB I/O"
msgstr "SB-I/O"

#: ../sndconfig.c:848
msgid "BASE MEMORY"
msgstr "GRUNDMINNE"

#: ../sndconfig.c:874
msgid ""
"Your sound card is a PnP device, so its settings can be configured w/o "
"setting any dip switches. Choose the values you would like to use from the "
"menus below."
msgstr ""
"Ditt ljudkort är en plug-and-play-enhet (PnP-enhet), så dess inställningar "
"kan konfigureras utan att några byglar behöver sättas. Välj de värden som "
"du vill använda från menyn nedan."

#: ../sndconfig.c:881
msgid ""
"Please adjust the settings below to match the dip switch settings on your "
"sound card."
msgstr ""
"Justera inställningarna nedan så att de stämmer överens med "
"bygelinställningarna på ditt ljudkort."

#: ../sndconfig.c:926
msgid "Card Settings"
msgstr "Kortinställningar"

#: ../pnpconf.c:821 ../sndconfig.c:1008
msgid "File Exists"
msgstr "Filen existerar"

#: ../sndconfig.c:1010
msgid ""
"There is already a file called /etc/conf.modules. The existing file will be "
"renamed /etc/conf.modules.bak and a new file will be written."
msgstr ""
"Det finns redan en fil som heter /etc/conf.modules. Den existerande filen "
"kommer att döpas om till /etc/conf.modules.bak och en ny fil kommer att skrivas."

#. (set->type == GUS) || (set->type == GUSMAX) ||
#. (set->type == GUSPNP) ||
#: ../sndconfig.c:1172 ../sndconfig.c:1262
msgid "Sound Card Test"
msgstr "Ljudkortstest"

#: ../sndconfig.c:1173
msgid ""
"A sound sample will now be played to determine if your sound card has been "
"correctly configured."
msgstr ""
"Ett testljud kommer nu att spelas för att avgöra om ditt ljudkort har "
"blivit korrekt konfigurerat."

#: ../sndconfig.c:1183
msgid ""
"The following error occurred running the isapnp program:\n"
"\n"
msgstr ""
"Följande fel inträffade vid körning av programmet isapnp:\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1187
msgid "isapnp error"
msgstr "isapnp-fel"

#: ../sndconfig.c:1197 ../sndconfig.c:1277
msgid ""
"The following error occurred running the modprobe program:\n"
"\n"
msgstr ""
"Följande fel inträffade vid körning av programmet modprobe:\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1201 ../sndconfig.c:1281
msgid "modprobe error"
msgstr "modprobe-fel"

#: ../sndconfig.c:1212 ../sndconfig.c:1298
msgid ""
"The following error occurred playing the sample:\n"
"\n"
msgstr ""
"Följande fel inträffade vid uppspelandet av testljudet:\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1216 ../sndconfig.c:1233 ../sndconfig.c:1302
msgid "Unable To Play Audio"
msgstr "Kan inte spela ljud"

#: ../sndconfig.c:1226
msgid "Sample Not Found"
msgstr "Testljudet kunde inte hittas"

#: ../sndconfig.c:1228
msgid "The sound sample does not appear to be installed."
msgstr "Testljudet verkar inte vara installerat."

#: ../sndconfig.c:1234
msgid "An error occurred opening /dev/audio"
msgstr "Ett fel inträffade vid öppning av /dev/audio"

#: ../sndconfig.c:1251 ../sndconfig.c:1309
msgid "Test Result"
msgstr "Testresultat"

#: ../sndconfig.c:1251 ../sndconfig.c:1309 ../sndconfig.c:1458
#: ../sndconfig.c:1682
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../sndconfig.c:1251 ../sndconfig.c:1309 ../sndconfig.c:1458
#: ../sndconfig.c:1682
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../sndconfig.c:1252 ../sndconfig.c:1310
msgid "Were you able to hear the sample?"
msgstr "Kunde du höra testljudet?"

#: ../sndconfig.c:1263
msgid ""
"A MIDI sample will now be played to determine if your sound card's synth has "
"been correctly configured."
msgstr ""
"Ett MIDI-testljud kommer nu att spelas för att avgöra om ditt ljudkorts "
"synth har blivit korrekt konfigurerat."

#: ../sndconfig.c:1339
msgid ""
"\n"
"ERROR - You must be root to run sndconfig.\n"
msgstr ""
"\n"
"FEL - Du måste vara root för att köra sndconfig.\n"

#: ../sndconfig.c:1349
msgid ""
"Usage: sndconfig [--help] [--noprobe] [--noautoconfig]\n"
"   --noprobe  do not probe for PnP sound cards.\n"
"   --noautoconfig do not autoconfigure any probed PnP sound cards.\n"
"   --quiet automatically configure without user input (use with caution)\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: sndconfig [--help] [--noprobe] [--noautoconfig]\n"
"   --noprobe  testa inte PnP-ljudkort.\n"
"   --noautoconfig konfigurera inte testade PnP-ljudkort automatiskt.\n"
"   --quiet konfigurera automatiskt utan att fråga användaren (används varsamt)\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1375
msgid ""
"Usage: sndconfig [--help] [--noprobe]\n"
"   --noprobe  do not probe for PnP sound cards.\n"
"   --quiet automatically configure without user input (use with caution)\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: sndconfig [--help] [--noprobe]\n"
"   --noprobe  testa inte PnP-ljudkort.\n"
"   --quiet konfigurera automatiskt utan att fråga användaren (används varsamt))\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1390
msgid ""
"Usage: sndconfig [--help]\n"
"\n"
msgstr ""
"Användning: sndconfig [--help]\n"
"\n"

#: ../sndconfig.c:1411
msgid "Introduction"
msgstr "Introduktion"

#: ../sndconfig.c:1412
#, c-format
msgid ""
"sndconfig is a configuration tool for sound cards.\n"
"\n"
"%s%s\n"
"\n"
"Report bugs to sound-list@redhat.com"
msgstr ""
"sndconfig är ett konfigurationsverktyg för ljudkort.\n"
"\n"
"%s%s\n"
"\n"
"Programfel rapporteras (på engelska) till sound-list@redhat.com"

#: ../sndconfig.c:1418
msgid "The automatic probing for PnP cards has been DISABLED"
msgstr "Den automatiska testningen av PnP-kort har DEAKTIVERATS"

#: ../sndconfig.c:1420
msgid "A probe will now be performed for any PnP cards"
msgstr "Ett test kommer nu att utföras för eventuella PnP-kort"

#: ../sndconfig.c:1422
msgid " that will be automatically configured."
msgstr " som kommer att konfigureras automatiskt."

#: ../sndconfig.c:1434
msgid "ERROR: No Sound Modules found"
msgstr "FEL: Inga ljudmoduler funna"

#: ../sndconfig.c:1435
msgid ""
"You don't seem to be running a kernel with modular sound enabled. "
"(soundcore.o was not found in the module search path).\n"
"To use sndconfig, you must be running a kernel with modular sound, such as "
"the kernel shipped with Red Hat Linux or a 2.2 kernel, and sound must be "
"compiled as a module. Patches for the 2.0.3x series of kernels are available "
"at:\n"
"\n"
"ftp://ftp.redhat.com/pub/sound/patches-current/"
msgstr ""
"Du verkar inte köra en kärna som har modulärt ljud aktiverat. "
"(soundcore.o hittades inte i modulsökvägen).\n"
"För att använda sndconfig måste du köra en kärna med modulärt ljud, "
"exempelvis den kärna som kommer med Red Hat Linux eller en 2.2-kärna, och "
"ljud måste vara kompilerat som en modul. Patchar för 2.0.3x-serien av "
"kärnan finns på:\n"
"\n"
"ftp://ftp.redhat.com/pub/sound/patches-current/"

#: ../sndconfig.c:1458
msgid "Warning: DISPLAY is set"
msgstr "Varning: DISPLAY är satt"

#: ../sndconfig.c:1460
msgid ""
"Warning: DISPLAY is set. It is recommended that sndconfig *not* be run from "
"X Windows. Continue anyways?"
msgstr ""
"Varning: DISPLAY är satt. Det rekommenderas att sndconfig *inte* körs ifrån "
"X Windows. Vill du ändå fortsätta?"

#: ../sndconfig.c:1478
msgid "PnP Probe Results"
msgstr "PnP-testresultat"

#: ../sndconfig.c:1478
#, c-format
msgid ""
"A PnP sound card was found in your system. The details are:\n"
"\n"
"   Model: %s"
msgstr ""
"Ett PnP-ljudkort hittades i ditt system. Detaljerna är:\n"
"\n"
"   Modell: %s"

#: ../sndconfig.c:1528
msgid "Probe Error"
msgstr "Fel vid test"

#: ../sndconfig.c:1530
msgid ""
"A PnP card has been detected, but the model identifier is unclear. You will "
"need to select the exact model from the next screen."
msgstr ""
"Ett PnP-ljudkort hittades, men modellinformationen är oklar. Du kommer att "
"vara tvungen att välja exakt modell på nästa skärm."

#: ../sndconfig.c:1542
#, c-format
msgid "%s Probe Results"
msgstr "%s-testresultat"

#: ../sndconfig.c:1545
#, c-format
msgid ""
"A %s sound card was found in your system. The details are:\n"
"\n"
"   Model: %s"
msgstr ""
"Ett %s-ljudkort hittades i ditt system. Detaljerna är:\n"
"\n"
"   Modell: %s"

#: ../sndconfig.c:1553
#, c-format
msgid "The %s is not supported."
msgstr "%s stöds inte."

#: ../sndconfig.c:1562
#, c-format
msgid ""
"The %s is not currently supported; however, work is progressing on a driver."
msgstr ""
"% stöds för närvarande inte, men det pågår arbete med en drivrutin."

#: ../sndconfig.c:1571
#, c-format
msgid ""
"The %s is not supported currently; however, the ALSA project "
"(http://www.alsa-project.org/) has a driver for this card."
msgstr ""
"%s stöds för närvarande inte, men ALSA-projektet "
"(http://www.alsa-project.org/) har en drivrutin för detta kort."

#: ../sndconfig.c:1603
#, c-format
msgid "The %s is not currently supported."
msgstr "%s stöds för närvarande inte."

#: ../sndconfig.c:1620 ../sndconfig.c:1628
msgid "No driver available"
msgstr "Ingen drivrutin tillgänglig"

#: ../sndconfig.c:1651
msgid "Probe Results"
msgstr "Testresultat"

#: ../sndconfig.c:1652
msgid ""
"No PnP or PCI sound cards were found in your system. Please select your card "
"type from the following list."
msgstr ""
"Inget PnP- eller PCI-ljudkort hittades i ditt system. Välj din typ av kort "
"ur följande lista."

#: ../sndconfig.c:1676
msgid "Card Information"
msgstr "Kortinformation"

#: ../sndconfig.c:1682
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: ../sndconfig.c:1684
msgid ""
"Warning: This driver is known to lock Dell Inspiron 3500 notebooks that use "
"this chip. Continue anyways?"
msgstr ""
"Varning: Denna drivrutin är känd för att låsa Dell Inspiron 3500-portföljdatorer "
"som använder denna krets. VIll du ändå fortsätta?"

#: ../sndconfig.c:1720
msgid "Autoconfiguration failed!"
msgstr "Automatisk konfiguration misslyckades!"

#: ../sndconfig.c:1723
msgid ""
"Autoconfiguration of your sound card failed. Now proceeding with manual "
"configuration."
msgstr ""
"Automatisk konfiguration av ditt ljudkort misslyckades. Fortsätter nu med "
"manuell konfiguration."

#: ../pnpconf.c:77
msgid "Something is wrong\n"
msgstr "Någonting är fel\n"

#: ../pnpconf.c:822
msgid ""
"There is already a file called /etc/isapnp.conf. The existing file will be "
"renamed /etc/isapnp.conf.bak and a new file will be written."
msgstr ""
"Det finns redan en fil som heter /etc/isapnp.conf. Den existerande filen "
"kommer att döpas om till /etc/isapnp.conf.bak och en ny fil kommer att skrivas."

#: ../pnpconf.c:927
msgid "No cards found, or error probing for pnp cards\n"
msgstr "Inga kort funna, eller fel vid test av pnp-kort\n"

#: ../pnpconf.c:930
#, c-format
msgid "Found PnP Card ->%s<- ->%s<-\n"
msgstr "Hittade PnP-kort ->%s<- ->%s<-\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.