Re: Disruption?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-19 12:39:41

Richard Hult wrote:
> > "... utan att påverka sitt nuvarande system mer än absolut nödvändigt"
> > får det bli. Tack. =)
> 
> "sitt" är inte så bra.
> 
> "... ditt ...", "det nuvarande systemet" eller något av Görans
> förslag låter nog bättre.

Öh?
"Detta alternativ lämpar sig bäst för personer som vill prova Red Hat
Linux utan att påverka sitt nuvararande system mer än absolut
nödvändigt."

Jämför detta med
"This option is best suited for people who would like to try Red Hat
Linux with a minimum of disruption to their current system."

Jag har svårt att se att hur jag ska ersätta "sitt" utan att ändra
lydelsen i orginalet. Jag översatte förvisso "people" med "personer"
("folk" tycker jag inte passar in), så jag ska kanske ändra sitt ->
sina, men bortsett från det så vet jag inte hur du menar.


/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.