Re: gnupg, lite fler kommenterer

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-10 11:17:20

On ons, feb 09, 2000 at 10:03:13 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: g10/keyedit.c:565
> > > > msgid "q"
> > > > msgstr "q"
> > > 
> > > Det skall inte vara "a" som i "avsluta" här?  Jag bara gissar med
> > > ledning av det föregående meddelandet.
> > 
> > jag är fortfarande av åsikten att en översättning inte skall ta bort
> > någon funktionalitet (vilket skulle ske om jag översatte q till a)
> > detta trots att jag nu sett att till mutt-översättningen gör just
> > det. Har det fattats något policy-beslut i frågan?
> 
> Sade du inte i något annat sammanhang att gnupg behöll funktionalitet
> oavsett hur man översatte?  Så att den jämförde med både det
> oöversatta och det översatta värdet?  Eller missförstod jag något?
> 
> Något policy-beslut har vi nog inte tagit.

gnupg har den funktionaliteten i ja/nej-fallet. I de andra fallen
är det ännu inte implementerat. Jag har dock planerat skriva patchar
som implementerar den funktionaliteten för alla interaktiva menyer.
Innan det är gjort är det dock enligt min mening fel att översätta
meddelanden som det ovan.

> 
> > 58% av filen kollad, man tackar :)
> 
> Fortsättning följer.  Inte just ikväll, dock.  Vi fär se när jag
> hinner.
> 

:)

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.