Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-03 21:49:37

Göran Uddeborg wrote:
> Christian Rose tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Jag ställer in min klocka på korrekt tid. Ställde den gjorde jag på
> > bokhyllan.
> 
> Säger du verkligen så? Allvarligt talat? Precis som Daniel tycker
> jag att "ställa klockan" är det uttryck man använder. Men det kanske
> finns regionala eller andra variationer.

Jupp, jag säger så och har nog alltid gjort det. För mig är tiden en
inställning på en klocka och inte en ställning (!).
Men det är nog risk för att det är dialektalt, jag har funderat mycket
på det och "att ställa klockan" är nog det korrekta.

/Christian


#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GED d- s: a22 C+++(++++) UL++++ P+ L++(+++) E W+++>$ N+ !o K- w+
O- M- !V PS PE Y PGP t 5 X+ R- tv+ b DI+ D+ G++ e(*) h !r y?
------END GEEK CODE BLOCK------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.