sh-utils-2.0d

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-01-27 22:09:31

> +"Användning: %s NUMMER[TIDSENHET]...\n"
> +"    eller:  %s FLAGGA\n"
> +"Sov i ANTAL sekunder. TIDSENHET kan vara \"s\" för att ange sekunder\n"

Det bör nog stå ANTAL istället för NUMMER på Användning-raden också.

> +"Till skillnad från de flesta andra implementationer behöver NUMMER\n"
> +"inte vara ett heltal. Här kan NUMMER vara ett valfritt decimaltal.\n"

Och här.

> +"  -F, --file=DEVICE  open and use the specified DEVICE instead of stdin\n"
> +"  -F, --file=ENHETSFIL öppna och använd den ENHETSFIL som användaren angivit\n"

Du tappar bort det där med att skönsfallet är standard in.  Det kanske
är lite dumt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.