Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Simon Josefsson (jas_at_pdc.kth.se)
Date: 2000-01-25 11:21:28

Daniel Resare <noa@melody.se> writes:

> Hur skapar man \t-tecken med po-mode i emacs? Jag har skapat mina
> med vi.

C-q TAB. Du kan skriva alla "konstiga" tecken genom att trycka C-q
först.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.