ny grep

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-01-24 17:33:38

.. har det kommit en. Har någon synpunkter på dessa två?
Hela filen finns att hämta i http://noa.tm/translation/ Läs gärna
igenom och kom med synpunkter.

#: src/grep.c:1003
msgid ""
"\n"
"Output control:\n"
" -b, --byte-offset     print the byte offset with output lines\n"
" -n, --line-number     print line number with output lines\n"
" -H, --with-filename    print the filename for each match\n"
" -h, --no-filename     suppress the prefixing filename on output\n"
" -q, --quiet, --silent   suppress all normal output\n"
" -a, --text        equivalent to --binary-files=text\n"
"   --binary-files=TYPE  assume that binary files are TYPE\n"
"              TYPE is 'binary', 'text', or 'without-match'.\n"
" -d, --directories=ACTION how to handle directories\n"
"              ACTION is 'read', 'recurse', or 'skip'.\n"
" -r, --recursive      equivalent to --directories=recurse.\n"
" -L, --files-without-match only print FILE names containing no match\n"
" -l, --files-with-matches only print FILE names containing matches\n"
" -c, --count        only print a count of matching lines per FILE\n"
" -Z, --null        print 0 byte after FILE name\n"
msgstr ""
"\n"
"Styrning av utskrift:\n"
" -b, --byte-offset     skriv position med visade rader\n"
" -n, --line-number     skriv radnummer med visade rader\n"
" -H, --with-filename    skriv filnamn vid varje träff\n"
" -h, --no-filename     skriv inte filnamn vid varje visad rad\n"
" -q, --quiet, --silent   undvik all normal utskrift\n"
" -a, --text        motsvarar --binary-files=text\n"
"   --binary-files=TYP  antag att binära filer är av TYP\n"
"              TYP är 'binary', 'text' eller 'without-match'\n"
" -d, --directories=ÅTGÄRD hur kataloger skall hanteras\n"
"              ÅTGÄRD är \"read\", \"recurse\" eller \"skip\".\n"
" -r, --recursive      motsvarar --directories=recurse\n"
" -L, --files-without-match skriv bara ut FILnamn utan träffar\n"
" -l, --files-with-matches skriv bara ut FILnamn med träffar\n"
" -c, --count        skriv för varje FIL bara ut antal träffade rader\n"
" -Z, --null        skriv 0-byte efter FILnamn\n"

#: src/grep.c:1398
msgid "unknown binary-files type"
msgstr "okänd binär filtyp"


tjing/daniel

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.