Re: Tar 1.13.16

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-01-16 22:29:11

Tittade bar igenom de nya delarna. Här är mina kommentarer:

 #: src/create.c:1499
 #, c-format
N msgid "File %s changed as we read it"
N msgstr "Fil %s ändrades medans vi läste den"
N 
 #: src/create.c:1576
 #, c-format
G msgid "%s: file changed as we read it"
G msgstr "%s: filen har ändrats medans vi läste den"
N msgid "%s: socket ignored"
N msgstr "%s: socketfil ignorerad"

Hmm. Jag gillar inte "medans". Låter bättre med "medan" eller ännu
hellre "under tiden".


G msgid "Cannot stat %s"
G msgstr "Kan inte ta status på %s"
 #: src/extract.c:1109
N msgid "Error is not recoverable: exiting now"
N msgstr "Fel är inte återhämtbart, avslutar nu"
 
Låter konstigt. Jag vet inte om jag förstår innebörden i det.
Kanske "Felet kan inte åtgärdas, avslutar nu" blir bättre?


N "\n"
N "Exempel:\n"
N " %s -cf arkiv.tar foo bar # Skapa arkiv.tar med filerna foo och
bar.\n"
N " %s -tvf arkiv.tar    # Visa filer som finns i arkiv.tar, all
information.\n"
N " %s -xf arkiv.tar     # Extrahera alla filer i arkiv.tar.\n"
 
Det här är lite speciellt. I sann översättaranda, ska man inte översätta
"foo" och "bar" med exempelnamn som kanske är vanligare i svenskan?
Alternativt kan man ju använda "fil1" och "fil2" som filnamnsexempel.


/Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.