Re: Rättning av stavfel i GnuPG översättningen

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-01-03 00:42:04

On fre, dec 31, 1999 at 02:36:38 +0100, André Dahlqvist wrote:
> 
> Tjena
> 
> Jag skickar med en patch som fixar en del stavfel som jag hittade, kring
> 40 stycken faktiskt:-)
> 
> Patchen är mot det nya dokumentet.
> 
> // André

tackar för hjälpen. Stavfel är pinsamt tycker jag, men till mitt försvar
måste jag säga att jag själv inte korrekturläst texten. 

alla ändringar är införda
/daniel


> --- gnupg-1.0.0h-sv.po	Fri Dec 31 01:19:11 1999
> +++ gnupg-1.0.0h-sv.po_min	Fri Dec 31 02:18:34 1999
> @@ -292,7 +292,7 @@
> msgstr ""
> "\n"
> "Otillräcklig mängd slumpdata tillgängliga. Jobba med andra saker\n"
> -"en stund för att ge operativssytemet en chans att samla mer entropi!\n"
> +"en stund för att ge operativsystemet en chans att samla mer entropi!\n"
> "(Behöver %d fler bytes)\n"
> 
> #: g10/g10.c:189
> @@ -321,7 +321,7 @@
> 
> #: g10/g10.c:195
> msgid "encryption only with symmetric cipher"
> -msgstr "endast kryptering med symetriskt chiffer"
> +msgstr "endast kryptering med symmetriskt chiffer"
> 
> #: g10/g10.c:196
> msgid "store only"
> @@ -369,7 +369,7 @@
> 
> #: g10/g10.c:210
> msgid "sign a key"
> -msgstr "signara en nyckel"
> +msgstr "signera en nyckel"
> 
> #: g10/g10.c:211
> msgid "sign a key locally"
> @@ -413,11 +413,11 @@
> 
> #: g10/g10.c:227
> msgid "update the trust database"
> -msgstr "updatera tillitsdatabasen"
> +msgstr "uppdatera tillitsdatabasen"
> 
> #: g10/g10.c:229
> msgid "|[NAMES]|check the trust database"
> -msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabsen"
> +msgstr "|[NAMN]|kontrollera tillitsdatabasen"
> 
> #: g10/g10.c:230
> msgid "fix a corrupted trust database"
> @@ -471,7 +471,7 @@
> 
> #: g10/g10.c:255
> msgid "use canonical text mode"
> -msgstr "använd \"ursprunlig text\"-läget"
> +msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
> 
> #: g10/g10.c:256
> msgid "use as output file"
> @@ -584,7 +584,7 @@
> 
> #: g10/g10.c:288
> msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME for passphrases"
> -msgstr "|NAMN|använd chiffer-alogritmen NAMN för lösenordsfraser"
> +msgstr "|NAMN|använd chiffer-algoritmen NAMN för lösenordsfraser"
> 
> #: g10/g10.c:289
> msgid "|NAME|use cipher algorithm NAME"
> @@ -714,7 +714,7 @@
> msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
> msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i spannet %d..%d\n"
> 
> -# jag bedömmer att detta och de följande är interna felmeddelanden
> +# jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
> # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
> # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
> # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
> @@ -722,7 +722,7 @@
> # för internationella felsökare
> #: g10/g10.c:968
> msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
> -msgstr "variablen \"completes-needed\" måste ha ett värde som är störren än 0\n"
> +msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är större än 0\n"
> 
> #: g10/g10.c:970
> msgid "marginals-needed must be greater than 1\n"
> @@ -839,7 +839,7 @@
> msgid ""
> "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
> "with an '='\n"
> -msgstr "ett notationsnamn kan bara inehålla bokstäver, siffror, punkter eller understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
> +msgstr "ett notationsnamn kan bara innehålla bokstäver, siffror, punkter eller understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
> 
> #: g10/g10.c:1625
> msgid "dots in a notation name must be surrounded by other characters\n"
> @@ -872,7 +872,7 @@
> 
> #: g10/armor.c:506
> msgid "invalid dash escaped line: "
> -msgstr "felakig bindestreck-kodad rad: "
> +msgstr "felaktig bindestreck-kodad rad: "
> 
> #: g10/armor.c:518
> msgid "unexpected armor:"
> @@ -906,7 +906,7 @@
> 
> #: g10/armor.c:741
> msgid "error in trailer line\n"
> -msgstr "fel i avlslutande rad\n"
> +msgstr "fel i avslutande rad\n"
> 
> #: g10/armor.c:1012
> msgid "no valid OpenPGP data found.\n"
> @@ -922,7 +922,7 @@
> "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
> msgstr ""
> "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta "
> -"beror sannorlikt på att en felaktig epostklient har använts\n"
> +"beror sannolikt på att en felaktig epostklient har använts\n"
> 
> #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
> #. * data is properly aligned with the user ID
> @@ -964,7 +964,7 @@
> msgstr ""
> "Var god bestäm hur mycket du litar på denna användare\n"
> "när det gäller att korrekt verifiera andra användares nycklar\n"
> -"(genom att undersöka pass, undersöka fingeraftryck från olika\n"
> +"(genom att undersöka pass, undersöka fingeravtryck från olika\n"
> "källor...)?\n"
> "\n"
> "1 = Vet ej\n"
> @@ -1137,13 +1137,13 @@
> #: g10/pkclist.c:708 g10/pkclist.c:875
> #, c-format
> msgid "%s: skipped: public key already present\n"
> -msgstr "%s: hoppade över: publik nykel finns redan\n"
> +msgstr "%s: hoppade över: publik nyckel finns redan\n"
> 
> #: g10/pkclist.c:735
> msgid ""
> "You did not specify a user ID. (you may use \"-r\")\n"
> "\n"
> -msgstr "Du specifierade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
> +msgstr "Du specificerade ingen användaridentitet. (du kan använda \"-r\")\n"
> 
> #: g10/pkclist.c:745
> msgid "Enter the user ID: "
> @@ -1315,7 +1315,7 @@
> "   <n>m = key expires in n months\n"
> "   <n>y = key expires in n years\n"
> msgstr ""
> -"Specifiera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
> +"Specificera hur länge nyckeln skall vara giltig.\n"
> "     0 = nyckeln blir aldrig ogiltig\n"
> "   <n> = nyckeln blir ogiltig efter n dagar\n"
> "   <n>w = nyckeln blir ogiltig efter n veckor\n"
> @@ -1404,7 +1404,7 @@
> #: g10/keygen.c:684
> #, c-format
> msgid "You are using the `%s' character set.\n"
> -msgstr "Du använder teckenupsättningen \"%s\"\n"
> +msgstr "Du använder teckenuppsättningen \"%s\"\n"
> 
> #: g10/keygen.c:690
> #, c-format
> @@ -1446,7 +1446,7 @@
> "\n"
> msgstr ""
> "Du vill inte ha någon lösenordsfras - det är sannolikt en *dålig* idé!\n"
> -"Jag kommer att göra det endå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst,\n"
> +"Jag kommer att göra det ändå. Du kan ändra din lösenordsfras närsomhelst,\n"
> "om du använder detta program med flaggan \"--edit-key\".\n"
> 
> #: g10/keygen.c:790
> @@ -1561,7 +1561,7 @@
> #, c-format
> msgid "key %08lX: not a rfc2440 key - skipped\n"
> msgstr ""
> -"nyckeln %08lX följer inte standarden besrkiven i rfc2440 - hoppar över\n"
> +"nyckeln %08lX följer inte standarden beskriven i rfc2440 - hoppar över\n"
> 
> #: g10/export.c:203
> msgid "WARNING: nothing exported\n"
> @@ -1581,7 +1581,7 @@
> 
> #: g10/getkey.c:1296 g10/getkey.c:1335
> msgid "No key for user ID\n"
> -msgstr "Ingen nyckel för användaridentiten\n"
> +msgstr "Ingen nyckel för användaridentiteten\n"
> 
> #: g10/getkey.c:1374 g10/getkey.c:1414
> msgid "No user ID for key\n"
> @@ -1605,7 +1605,7 @@
> #: g10/import.c:185 g10/trustdb.c:1727 g10/trustdb.c:1768
> #, c-format
> msgid "%lu keys so far processed\n"
> -msgstr "har behandlat %lu nycklar hittils\n"
> +msgstr "har behandlat %lu nycklar hittills\n"
> 
> #: g10/import.c:190
> #, c-format
> @@ -1718,7 +1718,7 @@
> #: g10/import.c:457 g10/import.c:650
> #, c-format
> msgid "key %08lX: can't locate original keyblock: %s\n"
> -msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprunliga nyckelblocket: %s\n"
> +msgstr "nyckel %08lX: kan inte hitta det ursprungliga nyckelblocket: %s\n"
> 
> #: g10/import.c:463 g10/import.c:656
> #, c-format
> @@ -2299,7 +2299,7 @@
> 
> #: g10/keyedit.c:1068
> msgid "This key has been disabled"
> -msgstr "Denna nycel har deaktiverats"
> +msgstr "Denna nyckel har deaktiverats"
> 
> #: g10/keyedit.c:1339
> msgid "Delete this good signature? (y/N/q)"
> @@ -2421,7 +2421,7 @@
> # markerar meddelandet att get_session_key lyckades hitta
> # rätt publik nyckel att kryptera datat med. Jag tycker
> # inte att svenska översättningen är mycket obskyrare än engelska
> -# originalet iallfall.
> +# originalet iallafall.
> #: g10/mainproc.c:244
> msgid "public key encrypted data: good DEK\n"
> msgstr "data krypterad med publik nyckel: korrekt krypteringsnyckel\n"
> @@ -2465,7 +2465,7 @@
> #: g10/mainproc.c:362
> #, c-format
> msgid "original file name='%.*s'\n"
> -msgstr "ursprunligt filnamn='%.*s'\n"
> +msgstr "ursprungligt filnamn='%.*s'\n"
> 
> #: g10/mainproc.c:513
> msgid "standalone revocation - use \"gpg --import\" to apply\n"
> @@ -2537,7 +2537,7 @@
> 
> #: g10/misc.c:205
> msgid "Experimental algorithms should not be used!\n"
> -msgstr "Expreimentella algoritmer bör inte användas!\n"
> +msgstr "Experimentella algoritmer bör inte användas!\n"
> 
> # maila gnupg-bugs om konstigt felmeddelande, man skapar nycklar i pluralis
> #: g10/misc.c:219
> @@ -2590,7 +2590,7 @@
> 
> #: g10/passphrase.c:198
> msgid "Repeat passphrase: "
> -msgstr "Reptera lösenordsfrasen: "
> +msgstr "Repetera lösenordsfrasen: "
> 
> #: g10/plaintext.c:63
> msgid "data not saved; use option \"--output\" to save it\n"
> @@ -2655,7 +2655,7 @@
> msgstr ""
> "detta är en PGP-genererad ElGamal-nyckel som INTE är säker för signaturer!\n"
> 
> -# behövs vekligen c-format här?
> +# behövs verkligen c-format här?
> #: g10/sig-check.c:303
> #, c-format
> msgid "public key is %lu second newer than the signature\n"
> @@ -2849,7 +2849,7 @@
> msgid "trustdb: sync failed: %s\n"
> msgstr "tillitsdatabas: synkronisering misslyckades: %s\n"
> 
> -# LID betyder local id och är serienummret i den lokala databasen
> +# LID betyder local id och är serienumret i den lokala databasen
> # för en given nyckel
> #: g10/trustdb.c:377
> #, c-format
> @@ -2924,7 +2924,7 @@
> #: g10/trustdb.c:928 g10/trustdb.c:963
> #, c-format
> msgid "key %08lX.%lu: Invalid subkey binding: %s\n"
> -msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felktig bindning till undernyckel: %s\n"
> +msgstr "nyckel %08lX.%lu: Felaktig bindning till undernyckel: %s\n"
> 
> #: g10/trustdb.c:940
> #, c-format
> @@ -2973,7 +2973,7 @@
> 
> #: g10/trustdb.c:1179
> msgid "Invalid certificate revocation"
> -msgstr "Ogitlig återkallelse av certifikat "
> +msgstr "Ogiltig återkallelse av certifikat "
> 
> #: g10/trustdb.c:1180
> msgid "Invalid certificate"
> @@ -2986,7 +2986,7 @@
> 
> #: g10/trustdb.c:1254
> msgid "duplicated certificate - deleted"
> -msgstr "dublett av certifikat - togs bort"
> +msgstr "dubblett av certifikat - togs bort"
> 
> #: g10/trustdb.c:1571
> #, c-format
> @@ -3270,7 +3270,7 @@
> 
> #: g10/delkey.c:111
> msgid "can't do that in batchmode without \"--yes\"\n"
> -msgstr "kan inte göra så i bach-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
> +msgstr "kan inte göra så i batch-läge utan flaggan \"--yes\"\n"
> 
> #: g10/delkey.c:133
> msgid "Delete this key from the keyring? "
> @@ -3333,7 +3333,7 @@
> "ElGamal är en algoritm som kan användas för signaturer och kryptering.\n"
> "OpenPGP-standarden skiljer på två varianter av denna algoritm: en som bara\n"
> "kan användas för kryptering och en som både kan signera och kryptera.\n"
> -"Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametraras måste väljas på\n"
> +"Egentligen är det samma algoritm, men vissa parametrar måste väljas på\n"
> "ett speciellt sätt för att skapa en säker nyckel för signaturer: detta program\n"
> "gör detta men andra OpenPGP-implementationer behöver inte förstå\n"
> "signatur+kryptering varianten.\n"
> @@ -3349,8 +3349,8 @@
> "with them are quite large and very slow to verify."
> msgstr ""
> "Trots att dessa nycklar är definierade i RFC2440 är det inte rekommenderat\n"
> -"att använda dessa deftersom de inte är stödda i alla program och signaturer\n"
> -"skapade med dessa är stora och mycke långsamma att verifiera."
> +"att använda dessa eftersom de inte är stödda i alla program och signaturer\n"
> +"skapade med dessa är stora och mycket långsamma att verifiera."
> 
> #: g10/helptext.c:92
> msgid "Enter the size of the key"
> @@ -3379,7 +3379,7 @@
> 
> #: g10/helptext.c:123
> msgid "please enter an optional but highly suggested email address"
> -msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekomenderas varmt"
> +msgstr "ange en epostadress. Detta är valfritt men rekommenderas varmt"
> 
> #: g10/helptext.c:127
> msgid "Please enter an optional comment"
> @@ -3440,7 +3440,7 @@
> msgstr ""
> "Denna signatur kan inte verifieras eftersom du inte har den\n"
> "motsvarande nyckeln. Du borde vänta med att ta bort den tills du\n"
> -"vet vilken nyckel som användes för att den nyckeln kanske uprättar\n"
> +"vet vilken nyckel som användes för att den nyckeln kanske upprättar\n"
> "en tillitskoppling genom en annan redan certifierad nyckel."
> 
> #: g10/helptext.c:189
> @@ -3461,9 +3461,9 @@
> "a second one is available."
> msgstr ""
> "Detta är en signatur som knyter användaridentiteten till denna nyckel.\n"
> -"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sån signatur. Till\n"
> +"Det är oftast inte en bra idé att ta bort en sådan signatur. Till\n"
> "och med kan det bli så att GnuPG kanske inte kan använda denna nyckel\n"
> -"mer. Så gör bara deta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
> +"mer. Så gör bara detta om denna självsignatur av någon anledning är\n"
> "ogiltig och det finns en andra signatur som tillgänglig."
> 
> # ej klar, eller?
> @@ -3494,7 +3494,7 @@
> "file (which is shown in brackets) will be used."
> msgstr ""
> "Ange ett nytt filnamn. Om du bara trycker RETUR kommer standarfilnamnet\n"
> -"(som anges i hakparanteser) att användas."
> +"(som anges i hakparenteser) att användas."
> 
> #: g10/helptext.c:237
> msgid "No help available"


-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 00 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.