Re: wget-1.5.3

From: Daniel Bergström (noa_at_melody.se)
Date: 1999-11-14 19:57:02

On sön, nov 14, 1999 at 01:55:38 +0100, Christian Rose wrote:
> Här kommer (äntligen) mitt första förslag till översättning av wget. Lite
> kritisk granskning hade inte skadat alls, det är många översättningar jag
> är osäker på.
> 
> /Christian
> 
> #######################################################################
> Christian Rose
> http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
> #######################################################################

Trevlig läsning. Min favourit är 'nedlusning' :) Några synpunkter här dock:

> #, c-format
> msgid "Recursion depth %d exceeded max. depth %d.\n"
> msgstr "Rekursionsdjupet %d överskred det maximala djupet &d.\n"
> 

&d borde väl vara %d ?

> 
> #. This gets ticked pretty often. Karl Berry reports
> #. that there can be valid reasons for the local host
> #. name not to be an FQDN, so I've decided to remove the
> #. annoying warning.
> #: src/host.c:511
> #, c-format
> msgid "%s: Warning: reverse-lookup of local address did not yield FQDN!\n"
> msgstr ""
> "%s: Varning: omvänd uppslagning av den lokala adressen gav inget fullt\n"
> "kvalifierat domännamn\n"
> 

Jag har inget lexikon här, men kvalificerat känns rättare tycker jag.

> 
> #: src/http.c:492
> msgid "Failed writing HTTP request.\n"
> msgstr "Skrivning av HTTP-begäran misslyckades.\n"
> 

Jag tycker att ordföljden känns lite osvensk. Vad sägs om "Misslyckades
med att skriva HTTP-begäran"?

> #: src/main.c:154
> msgid ""
> "HTTP options:\n"
> "    --http-user=USER   set http user to USER.\n"
> "    --http-passwd=PASS  set http password to PASS.\n"
> " -C, --cache=on/off    (dis)allow server-cached data (normally allowed).\n"
> "    --ignore-length    ignore `Content-Length' header field.\n"
> "    --header=STRING    insert STRING among the headers.\n"
> "    --proxy-user=USER   set USER as proxy username.\n"
> "    --proxy-passwd=PASS  set PASS as proxy password.\n"
> " -s, --save-headers    save the HTTP headers to file.\n"
> " -U, --user-agent=AGENT  identify as AGENT instead of Wget/VERSION.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "HTTP-alternativ:\n"
> "    --http-user=ANVÄNDARE   sätt http-användare till ANVÄNDARE.\n"
> "    --http-passwd=LÖSENORD  sätt http-lösenord till LÖSENORD.\n"
> " -C, --cache=on/off      tillåt/tillåt inte server-cachad data\n"
> "                 (normalt tillåtet).\n"
> "    --ignore-length      ignorera \"Content-Length\"-fält i huvuden.\n"
> "    --header=STRÄNG      sätt in STRÄNG mellan huvudena.\n"
> "    --proxy-user=ANVÄNDARE  sätt ANVÄNDARE som proxy-användarnamn.\n"
> "    --proxy-passwd=LÖSENORD  sätt LÖSENORD som proxy-lösenord.\n"
> " -s, --save-headers      spara HTTP-huvudena till fil.\n"
> " -U, --user-agent=AGENT    identifiera som AGENT istället för\n"
> "                 Wget/VERSION.\n"
> "\n"
> 

'mellan huvudena' känns förvirrat. Jag skulle föredra 'bland huvudena'.

> #: src/main.c:165
> msgid ""
> "FTP options:\n"
> "    --retr-symlinks  retrieve FTP symbolic links.\n"
> " -g, --glob=on/off   turn file name globbing on or off.\n"
> "    --passive-ftp   use the \"passive\" transfer mode.\n"
> "\n"
> msgstr ""
> "FTP-alternativ:\n"
> "    --retr-symlinks  hämta symboliska länkar över FTP.\n"
> " -g, --glob=on/off   sätt på/stäng filnamnsmatchning.\n"
> "    --passive-ftp   använd \"passiv\" överföring.\n"
> "\n"


'sätt på/stäng av' om man skall vara petig.


snälla hälsningar
daniel


-- 
We can't prove that God exists. However, we can prove that if God does exist,
he's pretty good at math. In fact, we can prove that even if God doesn't
exist, he's still pretty good at math.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.