Re: token

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-11-06 11:39:24

> budkavle?
> stafettpinne ?
> I vilket sammanhang?

Syntaxanalys.  Den enhet som skickas från lexikalanalysatorn till
parsern brukar benämnas "token".  Jag stötte på det när det gällde att
läsa in en konfigurationsfil.  Jag minns inte exakt i vilket
sammanhang vi diskuterade det, men jag tror det var något liknande då
också.

Meddelandet som skulle översättas var:

msgid "Invalid %s token: %s"

Där det första %s kommer ersättas med en av ett fåtal nyckelord från
konfigurationsfilen, och det andra kommer att ersättas med vad för
värde det hade fått.  Och det är alltså det värdet som är felaktigt.
Värdet är ett slags uttryck, och det är någon "token" i det uttrycket
som inte stämmer med det aktuella språket.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.