Re: Ang. översättningar av GNOME

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-07-29 21:57:23

Tomas Ogren tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag påpekade det för honom.. 8)

Jag har noterat vilka paket du har hand om.

Vi kanske borde ha någon länk till någon bra sida för den som helst
vill ge sig på att översätta Gnome-paket.  Vart bör man peka då, ni
som redan vet?  (Så slipper jag leta själv. :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.