Översättning av "indent"

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-07-29 21:27:46

Christian Rose tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Fråga 1: Hämtar man oöversatta programpaket från katalogen pot
> (ftp://ftp.unex.es/pub/gnu-i18n/po/pot/)?

Visst, när den inte är översatt förut.  Se kapitel 4.1.3 på hemsidan
(http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-4.html)

> Fråga 2: Skiljer sig gnome-paketen från andra paket? Jag hittar inte
> många av de gnome-paket som omnämns på
> http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-5.html på po-sajten. Listas de seperat?
> Var hittar man de paketen?

Ja, de hanteras lite annorlunda.  Nu förstår jag bättre ett annat brev
jag fick om detta, som jag råkade läsa först.  Jag skall nog nämna
detta på hemsidan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.