Översätta Gnome

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-06-28 11:35:20

> Jag undrar hur jag
> rent praktiskt går till väga. Ska man t.ex. skicka in papper på att man
> avsäger sig rättigheterna till det man producerat så som det anges i
> vissa dokument, vilken del av Gnome ska jag köra i gång med, vart laddar
> jag upp sakerna jag översatt och så vidare?

FSF är ju väldigt noga med juridiken, så om du skall översätta något
FSF-program så krävs det, ja.  Jag hoppas att vår hemsida beskriver
det http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok.html beskriver det.  Påpeka
annars vad som är oklart eller rörigt där.

Gnome hanteras dock lite annorlunda, som Tomas Ö. beskrev.

Fast det skadar väl inte om du skickar in en "DISCLAIMER" hur som
helst.  Så är det gjort när det behövs.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.