Re: Glibc 2.1, hela filen

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-17 19:43:12

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Dock så känns
> inte server som svenska för mig.
...
> Vad anser övriga?

Jag håller som du förstår med dig; jag tycker också det är svengelska.
Men det är ju ett gränsfall.  Och i det läget så brukar vi låta
översättaren av det aktuella paketet ha sista ordet.

> Hmm, jag föreslår "Förbindelsen dog ut (timeout)".

Det är bättre.

> Det verkar som det blir \\v p.g.a. den första \.  Jag har påtalat detta.

Ok.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.