anaconda-online-help-gui (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-07-27 00:05:05

Titta, jag hittade en översättning till som jag glömt att granska! :-)
Bara knappt ett år gammal! :-)

(I samma hög som en samling andra dessutom, det kommer kanske fler
kommentarer inom kort om jag får tid. Jag har inte kollat om senare
ändringar eventuellt har gjort någon av dessa kommentarer inaktuella
igen.)


>  #: index.docbook:115
>  #, no-c-format
>  msgid ""
>  "The release notes provide an overview of features that may not have been "
>  "available for documentation. To view the release notes, click the "
> G "<guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new screen will appear. "
> N "<guibutton>Release Notes</guibutton> button and a new window will appear. "
>  "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the release notes and return to "
>  "the installation program."
>  msgstr ""
>  "Utgåvenoteringarna innehåller en överblick av finesser som kanske inte kunde "
>  "dokumenteras. För att visa utgåvenoteringarna klickar du på knappen "
>  "<guibutton>Utgåvenoteringar</guibutton> och en ny skärm kommer att visas. "
>  "Klicka på <guibutton>Stäng</guibutton> för att stänga utgåvenoteringarna och "
>  "återvända till installationsprogrammet."

Borde du inte ändra från "skärm" till "fönster" på svenska också?

>  #: index.docbook:807
>  #, no-c-format
>  msgid ""
> N "<guilabel>No Firewall</guilabel> &mdash; <guilabel>No firewall</guilabel> "
> N "provides complete access to your system and does no security checking. "
> N "Security checking is the disabling of access to certain services. This "
> N "should only be selected if you are running on a trusted network (not the "
> N "Internet) or plan to do more firewall configuration later."
> N msgstr ""
> N "<guibutton>Ingen brandvägg</guibutton> &mdash; <guilabel>Ingen brandvägg</"
> N "guilabel> tillåter fullständig åtkomst och utför inga säkerhetskontroller. "
> N "Det rekommenderas endast om du använder ett säkert nätverk (inte Internet), "
> N "eller om du planerar att göra mer detaljerad brandväggskonfiguration senare."

Du har tappat bort meningen "Security checking is the ..."

>  #: index.docbook:836
>  #, no-c-format
>  msgid ""
> N "<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; The HTTP protocol is used by Apache "
> N "(and by other Web servers) to serve webpages. If you plan on making your Web "
> N "server publicly available, enable this option. This option is not required "
> N "for viewing pages locally or for developing webpages. You must install the "
> N "<filename>httpd</filename> package if you want to serve webpages."
>  msgstr ""
> N "<guilabel>>WWW (HTTP)</guilabel> &mdash; HTTP-protokollet används av Apache "
> N "(och andra webbservrar) för att tillhandahålla webbsidor. Om du planerar att "
> N "göra din webbserver allmänt tillgänglig bör du aktivera detta alternativ. "
> N "Detta alternativ krävs inte för lokal visning av sidor eller för utveckling "
> N "av webbsidor. Du måste installera paketet <filename>httpd</filename> om du "
> N "vill tillhandahålla webbsidor."

De där dubbla >> efter guilabel, skall de vara där? De är med i
orginalet, men ser konstiga ut.

Och så en liten stilistisk sak: "If you plan to ..." skulle jag nog
översatt till "Om du tänker ...". Det känns som naturligare svenska.
Gäller i så fall naturligtvis även de andra liknande meddelandena.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.