Re: kortkommandon i Gimp

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-07-09 23:22:03

fre 2004-07-09 klockan 08.09 skrev Jan Morén:
> Gimp är ett stort program. Riktigt stort. Det har massor med menyer och
> undermenyer överallt. Antalet strängar är också rätt stort, och spridda
> över 5-6 olika filer. Detta betyder att kortkommandona (alt+bokstav)
> just nu inte är särskilt konsistenta. I en hel del menyer och menu bars
> har flera olika val samma kortkommando - vi har det till och med i
> huvudmenyn för bilden man arbetar med.
> 
> Jag skulle egentligen vilja kartlägga detta och städa upp litegrann, men
> problemet är så klart att folk har tenderat att vänja sig vid dom
> kommandon som finns, och att ändra runt på det skulle vara lite som att
> rycka en matta under deras fötter.
> 
> Så frågan är: tror ni jag kan planera att titta på detta när nya
> utvecklingsgrenen öppnar om någon månad, eller ska vi glömma detta helt?

Så som jag förstår det talar du om åtkomsttangenter (access keys), dvs
de som är Alt+bokstav, och inte snabbtangenter/genvägstangenter
(shortcut keys), t.ex. Ctrl+S.

Min filosofi är att jag aldrig tvekar att ändra åtkomsttangenter när så
behövs eller någon annan helt enkelt passar bättre (jag försöker anpassa
dem så att de i möjligaste mån är lika från program till program). 

Tanken är ju att åtkomsttangenter ska underlätta valet när man har en
meny uppe, och då ser man ju ändå vad åtkomsttangenten är, så jag tycker
inte att man behöver fästa någon större hänsyn till att det alltid ska
vara samma i alla versioner av programmet, eftersom användaren ändå kan
se vad åtkomsttangenten är när han eller hon ska använda den.

Dessutom tillkommer och försvinner menyalternativ hela tiden i takt med
att ett program utvecklas, och jag tycker det är helt orimligt att man
skulle begära att åtkomsttangenterna alltid skulle vara samma, eftersom
de kan passa betydligt sämre bara några programversioner senare...

Det är en annan femma med genvägstangenter, som ju är "osynliga" för
användaren när han eller hon oftast använder dem. Om någon ändrar dessa
från en version till en annan borde det vara spöstraff på det, men som
tur är det bara programutvecklarna och inte översättarna som behöver
ligga i farozonen där. :=)


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.