Översättningen av gimp-print

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-07-03 14:48:02

Jan Morén <jan.moren@lucs.lu.se> har sedan ett tag tagit över efter mig
vad gäller översättningen av gimp i GNOME CVS, och därför vore det
logiskt att han även tar över efter mig vad gäller översättningen av
gimp-print i TP.

Jag har diskuterat det med honom, och han har tackat ja. Göran, ändrar
du så att Janne är ansvarig för gimp-print istället för mig?

Janne: Översättningen av gimp-print bör nog i fortsättningen använda
UTF-8 misstänker jag, så det kanske är en av de första sakerna som bör
fixas. Lycka till, och tack för hjälpen!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.