Re: Tar 1.14

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-05-15 20:26:39

Göran Uddeborg wrote:
> Jan D. writes:
> 
>> #: src/compare.c:564
>> #, c-format
>>N msgid "VERIFY FAILURE: %d invalid header detected"
>>N msgid_plural "VERIFY FAILURE: %d invalid headers detected"
>>N msgstr[0] "VERIFIKATIONSFEL: %d okänt arkivhuvud upptäckt"
>>N msgstr[1] "VERIFIKATIONSFEL: %d okända arkivhuvuden upptäckta"
> 
> 
> Kanske snarare "felaktiga" än "okända"?

Ja, enligt koden är det när checksumman inte stämmer, så okända är ju fel.


> 
>> #: src/create.c:1250
>> #, c-format
>>N msgid "Missing links to '%s'.\n"
>>N msgstr "Saknar länkar till \"%s\".\n"
> 
> 
> "Det fattas länkar" blir nog stilistiskt närmare.

Okay.

> 
> 
>> #: src/tar.c:141
>> #, c-format
>>N msgid "%s: Invalid archive format"
>>N msgstr "%s: Ogiltigt rakivformat"
> 
> 
> Felstavning.

Fixar.

> 
>>N "   --no-overwrite-dir   preserve metadata of existing directories\n"
>>N "   --no-overwrite-dir   bevara katalogers metadata vid extrahering\n"
> 
> 
> Är det bara aktuellt vid extrahering? Det står inte i orginalet, men
> det kanske är så?

Det fanns tidigare en flagga som hette --owerwrite-dir, som vart motsatsen.
Den gällde bara vid extrahering, så den texten blev kvar. Jag tar bort den 
eftersom den inte finns i originalet.

> 
> 
>>N "                   FMTNAME is one of the following:\n"
>>N "                   FMTNAMN är en av följande:\n"
> 
> 
> ETT namn väl.

Visst, fixar.

> 
> 
>> #: src/xheader.c:176
>> #, c-format
>>N msgid "Keyword %s cannot be overridden"
>>N msgstr "Nyckelord %s kan inte överridas"
> 
> 
> "Överridas", är det verkligen svenska?

Visserligen finns överrriden och överridning i SAOL, men det kan ju vara rena 
hästtermer. Jag byter mot ersättas eftersom jag använt det tidigare i tar.

Tack,

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.