silky

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-04-06 13:37:07

Jag vet att jag har hand om fler översättningar än jag nästan klarar av,
men silky
(http://www2.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?domain=silky,
http://silky.sourceforge.net/) såg intressant ut. Det är en ILC-klient
(säker motsvarighet till IRC) skriven m.h.a. GTK+, och då jag både
översätter xchat och gnomechat sedan tidigare verkade det väldigt
intressant. Jag vill alltså gärna bli antecknad som ansvarig för silky,
och jag har faktiskt redan börjat på en översättning.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.