gpe-go 0.05

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-23 14:18:36

Här är uppdateringen av gpe-go. Ta gärna en titt. Filen finns även på
http://www.menthos.com/po/tp/gpe-go-0.05.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for gpe-go.
 # Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: gpe-go 0.04\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-10-12 22:18+0300\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-10-13 22:07+0200\n"
N "Project-Id-Version: gpe-go 0.05\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-11-09 22:28+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-03-23 14:08+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 
 
 #: gpe-go.c:1357
N msgid "New..."
N msgstr "Ny..."
N 
 #: gpe-go.c:1358
N msgid "Save..."
N msgstr "Spara..."
N 
N msgid "Save as..."
N msgstr "Spara som..."
N 
 #: gpe-go.c:1359
N msgid "Load..."
N msgstr "Läs in..."
N 
 #: gpe-go.c:1419
N msgid "Game menu"
N msgstr "Spelmeny"
N 
 #: gpe-go.c:1427
N msgid "First"
N msgstr "Första"
N 
 #: gpe-go.c:1428 gpe-go.c:1429
N msgid "Go to the beginning of the game"
N msgstr "Gå till början på spelet"
N 
 #: gpe-go.c:1435
 
 #: gpe-go.c:1447
N msgid "Last"
N msgstr "Sista"
N 
 #: gpe-go.c:1448 gpe-go.c:1449
N msgid "Go to the end of the game"
N msgstr "Gå till slutet på spelet"
N 
 #: gpe-go.c:1457
 
G msgid "PASS"
G msgstr "PASS"
G 
G msgid "Save"
G msgstr "Spara"
 #: gpe-go.c:1467
N msgid "Pass"
N msgstr "Hoppa över"
N 
 #: gpe-go.c:1467
N msgid "Pass your turn"
N msgstr "Hoppa över ditt drag"
 
 
G msgid "Go 9"
G msgstr "Go 9"
G 
G msgid "Go 13"
G msgstr "Go 13"
G 
G msgid "Go 19"
G msgstr "Go 19"
 #~ msgid "PASS"
 #~ msgstr "PASS"
N 
 #~ msgid "Save"
 #~ msgstr "Spara"
N 
 #~ msgid "Go 9"
 #~ msgstr "Go 9"
N 
 #~ msgid "Go 13"
 #~ msgstr "Go 13"
N 
 #~ msgid "Go 19"
 #~ msgstr "Go 19"

# Swedish messages for gpe-go.
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gpe-go 0.05\n"
"POT-Creation-Date: 2003-11-09 22:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-23 14:08+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"

# skulle gissa att detta är Svart och Vit
#: gpe-go.c:754
#, c-format
msgid "B:%d W:%d "
msgstr "S:%d V:%d "

#: gpe-go.c:1083
#, c-format
msgid "Cannot save the game into %s."
msgstr "Kan inte spara spelet i %s."

#: gpe-go.c:1357
msgid "New..."
msgstr "Ny..."

#: gpe-go.c:1358
msgid "Save..."
msgstr "Spara..."

msgid "Save as..."
msgstr "Spara som..."

#: gpe-go.c:1359
msgid "Load..."
msgstr "Läs in..."

#: gpe-go.c:1419
msgid "Game menu"
msgstr "Spelmeny"

#: gpe-go.c:1427
msgid "First"
msgstr "Första"

#: gpe-go.c:1428 gpe-go.c:1429
msgid "Go to the beginning of the game"
msgstr "Gå till början på spelet"

#: gpe-go.c:1435
msgid "Undo"
msgstr "Ångra"

#: gpe-go.c:1441
msgid "Redo"
msgstr "Gör om"

#: gpe-go.c:1447
msgid "Last"
msgstr "Sista"

#: gpe-go.c:1448 gpe-go.c:1449
msgid "Go to the end of the game"
msgstr "Gå till slutet på spelet"

#: gpe-go.c:1457
msgid "B:0 W:0 "
msgstr "S:0 V:0 "

#: gpe-go.c:1467
msgid "Pass"
msgstr "Hoppa över"

#: gpe-go.c:1467
msgid "Pass your turn"
msgstr "Hoppa över ditt drag"

#: gpe-go.desktop.in.h:1
msgid "GPE Go"
msgstr "GPE-Go"

#: gpe-go.desktop.in.h:2
msgid "Go"
msgstr "Go"

#~ msgid "PASS"
#~ msgstr "PASS"

#~ msgid "Save"
#~ msgstr "Spara"

#~ msgid "Go 9"
#~ msgstr "Go 9"

#~ msgid "Go 13"
#~ msgstr "Go 13"

#~ msgid "Go 19"
#~ msgstr "Go 19"

#~ msgid "B:%d W:%d"
#~ msgstr "S:%d V:%d"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.