soundtracker 0.6.7

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-22 00:58:10

Här är uppdateringen av soundtracker. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/tp/soundtracker-0.6.7.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for soundtracker.
 # Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003, 2004.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: soundtracker 0.6.7-pre5\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-05-24 14:55+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-05-27 19:39+0200\n"
N "Project-Id-Version: soundtracker 0.6.7\n"
N "POT-Creation-Date: 2004-01-11 17:20+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-03-23 00:51+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
 #: app/gui.c:236 app/gui.c:246 app/gui.c:2069
N msgid "Row highlighting configuration"
N msgstr "Konfiguration av radfärgmarkering"
N 
 #: app/gui.c:292
N msgid "Highlight rows (major / minor):"
N msgstr "Färgmarkera rader (övre/undre):"
N 
 #: app/gui.c:469
N msgid ""
N "Odd pattern rows contain data which will be lost after shrinking.\n"
N "Do you want to continue anyway?"
N msgstr ""
N "Udda mönsterrader innehåller data som kommer att gå förlorade efter krympning.\n"
N "Vill du fortsätta ändå?"
N 
 #: app/gui.c:497
N msgid ""
N "The pattern is too long for expanding.\n"
N "Some data at the end of the pattern will be lost.Do you want to continue anyway?"
N msgstr ""
N "Mönstret är för långt för expandering.\n"
N "En del data på slutet av mönstret kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta ändå?"
N 
N msgid ""
N "The pattern is too long for expanding.\n"
N "Some data at the end of the pattern will be lost. Do you want to continue anyway?"
N msgstr ""
N "Mönstret är för långt för expandering.\n"
N "En del data på slutet av mönstret kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta ändå?"
N 
 #. No file was actually selected.
 #: app/gui.c:546 app/instrument-editor.c:212 app/sample-editor.c:1685
 #: app/sample-editor.c:1881 app/sample-editor.c:1925
 
 # Antar att detta är kort för "Pattern".
 #: app/gui.c:1964
N msgid "Pat"
N msgstr "Mön"
N 
 #: app/gui.c:1970
N msgid "Edited pattern"
N msgstr "Redigerat mönster"
N 
 #: app/gui.c:1983
N msgid "When enabled, browsing the playlist does not change the edited pattern."
N msgstr ""
N "Då detta är aktiverat ändrar inte bläddring i spellistan det redigerade "
N "mönstret."
N 
 #: app/gui.c:1999
 
G msgid "Pattern"
G msgstr "Mönster"
G 
G msgid "PatLength"
 #: app/gui.c:2016
N msgid "Pattern Length"
 msgstr "Mönsterlängd"
 
 # Osäker.
 #: app/gui.c:2051
N msgid "Set preferred accidental type"
N msgstr "Ställ in föredragen tillfällighetstyp"
N 
 #: app/gui.c:2057
N msgid "Measure"
N msgstr "Mät"
N 
 #: app/gui.c:2058
N msgid "Enable row highlighting"
N msgstr "Aktivera radfärgmarkering"
N 
 #: app/gui.c:2084
N msgid "Other..."
N msgstr "Annat..."
N 
 #: app/gui.c:2120
N msgid "Change effect column editing direction"
N msgstr "Ändra riktning för effektkolumnredigering"
N 
 #: app/gui.c:2151
N msgid "Global amplification"
N msgstr "Global förstärkning"
N 
 # Osäker.
 #: app/gui.c:2187
N msgid "Pitchbend"
N msgstr "Pitchbend"
N 
 # Osäker.
 #: app/gui.c:2195
N msgid "Reset pitchbend to its normal value"
N msgstr "Återställ pitchbend till sitt normala värde"
N 
 #: app/gui.c:2207
 
 #: app/menubar.c:520
N msgid "P_aste"
N msgstr "Klistra _in"
N 
 #: app/menubar.c:525
 
 #: app/menubar.c:590
N msgid "Sh_rink Current Pattern"
N msgstr "K_rymp aktuellt mönster"
N 
 #: app/menubar.c:592
N msgid "_Expand Current Pattern"
N msgstr "_Fäll ut aktuellt mönster"
N 
 #: app/menubar.c:599
 
G msgid "_Accidentals"
G msgstr "_Tillfälligheter"
 #: app/menubar.c:628
N msgid "Change preferred _accidental type"
N msgstr "Ändra föredragen _tillfällighetstyp"
N 
 #: app/menubar.c:630
N msgid "Change effect column editing _direction"
N msgstr "Ändra _riktning för effektkolumnredigering"
 
 
 #: app/sample-editor.c:1541
N msgid "Signed"
N msgstr "Med tecken"
N 
 #: app/sample-editor.c:1541
N msgid "Unsigned"
N msgstr "Utan tecken"
N 
 #: app/sample-editor.c:1542
N msgid "Little-Endian"
N msgstr "Little-Endian"
N 
 #: app/sample-editor.c:1542
N msgid "Big-Endian"
N msgstr "Big-Endian"
N 
 #: app/sample-editor.c:1543
N msgid "Mono"
N msgstr "Mono"
N 
 #: app/sample-editor.c:1543
N msgid "Stereo"
N msgstr "Stereo"
N 
 #: app/sample-editor.c:1555
 
 #: app/sample-editor.c:1636
N msgid "Sampling Rate:"
N msgstr "Samplingsfrekvens:"
N 
 # Varför ska detta översättas?
 #: app/sample-editor.c:1647
N msgid "8363"
N msgstr "8363"
N 
 #: app/sample-editor.c:1655 app/sample-editor.c:1970

# Swedish messages for soundtracker.
# Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2002, 2003, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: soundtracker 0.6.7\n"
"POT-Creation-Date: 2004-01-11 17:20+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-23 00:51+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: app/audioconfig.c:63
msgid "Playback Output"
msgstr "Uppspelningsutmatning"

#: app/audioconfig.c:69
msgid "Editing Output"
msgstr "Redigeringsutmatning"

#: app/audioconfig.c:75
msgid "Sampling"
msgstr "Sampling"

#: app/audioconfig.c:261
msgid "Driver Module"
msgstr "Drivrutinsmodul"

#: app/audioconfig.c:262
msgid "Mixer Module"
msgstr "Mixermodul"

#: app/audioconfig.c:263
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: app/audioconfig.c:271 app/audioconfig.c:274
msgid "Audio Configuration"
msgstr "Ljudkonfiguration"

#: app/audioconfig.c:289
msgid "Drivers"
msgstr "Drivrutiner"

#: app/audioconfig.c:326
msgid "Mixers"
msgstr "Mixrar"

#: app/audioconfig.c:359 app/gui-settings.c:496 app/gui.c:265
#: app/sample-editor.c:2207 app/transposition.c:347
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: app/drivers/alsa-input.c:125 app/drivers/alsa-output.c:134
#: app/drivers/alsa2-input.c:125 app/drivers/alsa2-output.c:135
#, c-format
msgid "(%d bytes)"
msgstr "(%d byte)"

#: app/drivers/alsa-input.c:128 app/drivers/alsa2-input.c:128
#, c-format
msgid "Estimated audio delay: %f microseconds"
msgstr "Beräknad ljudfördröjning: %f µs"

#: app/drivers/alsa-input.c:193 app/drivers/alsa-output.c:199
#: app/drivers/alsa2-input.c:193 app/drivers/alsa2-output.c:198
#: app/drivers/oss-output.c:205 app/drivers/sun-output.c:197
msgid "These changes won't take effect until you restart playing."
msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla förrän du börjar om att spela."

#: app/drivers/alsa-input.c:205 app/drivers/alsa-output.c:211
#: app/drivers/alsa2-input.c:205 app/drivers/alsa2-output.c:210
#: app/drivers/oss-output.c:233 app/drivers/sun-output.c:225
#: app/sample-editor.c:1578
msgid "Resolution:"
msgstr "Upplösning:"

#: app/drivers/alsa-input.c:215 app/drivers/alsa-output.c:221
#: app/drivers/alsa2-input.c:215 app/drivers/alsa2-output.c:220
#: app/drivers/oss-output.c:243 app/drivers/sun-output.c:236
#: app/sample-editor.c:1608
msgid "Channels:"
msgstr "Kanaler:"

#: app/drivers/alsa-input.c:225 app/drivers/alsa-output.c:231
#: app/drivers/alsa2-input.c:225 app/drivers/alsa2-output.c:230
#: app/drivers/oss-output.c:253 app/drivers/sun-output.c:247
msgid "Frequency [Hz]:"
msgstr "Frekvens [Hz]:"

#: app/drivers/alsa-input.c:235 app/drivers/alsa-output.c:241
#: app/drivers/alsa2-input.c:235 app/drivers/alsa2-output.c:240
#: app/drivers/oss-output.c:263 app/drivers/sun-output.c:258
msgid "Buffer Size:"
msgstr "Buffertstorlek:"

#: app/drivers/alsa-input.c:268 app/drivers/alsa-output.c:274
#: app/drivers/alsa2-input.c:268 app/drivers/alsa2-output.c:273
msgid "ALSA card number:"
msgstr "ALSA-kortnummer:"

#: app/drivers/alsa-input.c:283 app/drivers/alsa-output.c:289
#: app/drivers/alsa2-input.c:283 app/drivers/alsa2-output.c:288
msgid "ALSA device number:"
msgstr "ALSA-enhetsnummer:"

#: app/drivers/alsa-input.c:374
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open ALSA device for sound input (card:%d, device:%d):\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljudinläsning (kort: %d, enhet: %d):\n"
"%s"

#: app/drivers/alsa-input.c:426 app/drivers/alsa-output.c:426
#: app/drivers/oss-input.c:267 app/drivers/oss-output.c:424
msgid "Required sound output format not supported.\n"
msgstr "Det ljuduppspelningsformat som krävs stöds inte.\n"

#: app/drivers/alsa-input.c:439 app/drivers/alsa-output.c:441
msgid "Required sound output parameters not supported.\n"
msgstr "De ljuduppspelningsparametrar som krävs stöds inte.\n"

#: app/drivers/alsa-output.c:137 app/drivers/alsa2-output.c:138
#: app/drivers/oss-output.c:149 app/drivers/sun-output.c:137
#, c-format
msgid "Estimated audio delay: %f milliseconds"
msgstr "Beräknad ljudfördröjning: %f ms"

#: app/drivers/alsa-output.c:377 app/drivers/alsa2-input.c:375
#: app/drivers/alsa2-output.c:379
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open ALSA device for sound output (card:%d, device:%d):\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna ALSA-enhet för ljuduppspelning (kort: %d, enhet: %d):\n"
"%s"

#: app/drivers/alsa2-input.c:436 app/drivers/alsa2-output.c:440
msgid "Required output-channel parameters not supported.\n"
msgstr "Utmatningskanalparametrar som krävs stöds inte.\n"

#: app/drivers/alsa2-input.c:441 app/drivers/alsa2-output.c:445
msgid "Unable to prepare ALSA channel.\n"
msgstr "Kan inte förbereda ALSA-kanal.\n"

#: app/drivers/alsa2-input.c:454 app/drivers/alsa2-output.c:458
msgid "Alsa setup error.\n"
msgstr "Alsa-konfigurationsfel.\n"

#: app/drivers/esd-output.c:96
msgid ""
"Note that the ESD output is unusable in\n"
"interactive mode because of the latency added\n"
"by ESD. Use the OSS or ALSA output plug-ins\n"
"for serious work."
msgstr ""
"Observera att ESD-utmatning är oanvändbart i\n"
"interaktivt läge på grund av den latens som\n"
"tillkommer genom ESD. Använd OSS- eller ALSA-\n"
"utmatningsinsticksmodulerna för seriöst arbete."

#: app/drivers/esd-output.c:161
#, c-format
msgid ""
"Couldn't connect to ESD for sound output:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte ansluta till ESD för ljuduppspelning:\n"
"%s"

#: app/drivers/file-output.c:92 app/drivers/file-output.c:297
msgid "no settings (yet), sorry!"
msgstr "inga inställningar (än), tyvärr!"

#: app/drivers/file-output.c:167 app/drivers/file-output.c:374
#: app/sample-editor.c:1823
msgid "Can't open file for writing."
msgstr "Kan inte öppna fil för skrivning."

#: app/drivers/oss-input.c:111 app/drivers/sun-input.c:105
msgid "These changes won't take effect until you restart sampling."
msgstr "Dessa ändringar kommer inte att börja gälla förrän du börjar om att sampla."

#: app/drivers/oss-input.c:123
msgid "Input device (e.g. '/dev/dsp'):"
msgstr "Inmatningsenhet (t.ex. \"/dev/dsp\"):"

#: app/drivers/oss-input.c:234
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open %s for sampling:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna %s för sampling:\n"
"%s"

#: app/drivers/oss-output.c:183 app/drivers/sun-output.c:172
#, c-format
msgid "(%d samples)"
msgstr "(%d samplingsvärden)"

#: app/drivers/oss-output.c:217
msgid "Output device (e.g. '/dev/dsp'):"
msgstr "Utmatningsenhet (t.ex. \"/dev/dsp\"):"

#: app/drivers/oss-output.c:391
#, c-format
msgid ""
"Couldn't open %s for sound output:\n"
"%s"
msgstr ""
"Kunde inte öppna %s för ljuduppspelning:\n"
"%s"

# Osäker
#: app/drivers/jack-output.c:254
msgid "transport master"
msgstr "transport-master"

#: app/drivers/jack-output.c:259
msgid "declick"
msgstr "avklicka"

#: app/drivers/jack-output.c:279
#, c-format
msgid "Running at %d Hz with %d frames"
msgstr "Kör med %d Hz med %d ramar"

#: app/drivers/jack-output.c:283
msgid "Jack server not running?"
msgstr "Jack-servern kör inte?"

#. TODO: this should be improved, both error handling and saving the string
#. I'm probably not taking advantage of libjack
#: app/drivers/jack-output.c:327
msgid "soundtracker"
msgstr "soundtracker"

#: app/drivers/jack-output.c:347
msgid "out_1"
msgstr "ut_1"

#: app/drivers/jack-output.c:348
msgid "out_2"
msgstr "ut_2"

#: app/drivers/sun-output.c:209
msgid "Output device (e.g. '/dev/audio'):"
msgstr "Utmatningsenhet (t.ex. \"/dev/audio\"):"

#: app/drivers/sun-input.c:229 app/drivers/sun-input.c:311
#: app/drivers/sun-output.c:389 app/drivers/sun-output.c:460
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"

#: app/drivers/sun-output.c:395
#, c-format
msgid "%s: Cannot play (%s)"
msgstr "%s: Kan inte spela (%s)"

#: app/drivers/sun-input.c:250 app/drivers/sun-output.c:402
#, c-format
msgid "%s: Cannot handle %dHz (%s)"
msgstr "%s: Kan inte hantera %d Hz (%s)"

#: app/drivers/sun-input.c:280 app/drivers/sun-output.c:431
#, c-format
msgid "%s: Required sound encoding not supported.\n"
msgstr "%s: Ljudkodning som krävs stöds inte.\n"

#: app/drivers/sun-input.c:305 app/drivers/sun-output.c:454
#, c-format
msgid "%s: Cannot set block size (%s)"
msgstr "%s: Kan inte ställa in blockstorlek (%s)"

#: app/drivers/sun-input.c:117
msgid "Input device (e.g. '/dev/audio'):"
msgstr "Inmatningsenhet (t.ex. \"/dev/audio\"):"

#: app/drivers/sun-input.c:242
#, c-format
msgid "%s: Cannot record (%s)"
msgstr "%s: Kan inte spela in (%s)"

#: app/envelope-box.c:878
msgid "Length"
msgstr "Längd"

#: app/envelope-box.c:879
msgid "Current"
msgstr "Aktuell"

#: app/envelope-box.c:880
msgid "Offset"
msgstr "Förskjutning"

#: app/envelope-box.c:881
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: app/envelope-box.c:887 app/playlist.c:524
msgid "Insert"
msgstr "Lägg till"

#: app/envelope-box.c:893 app/playlist.c:533
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: app/envelope-box.c:985
msgid ""
"Graphical\n"
"Envelope\n"
"Editor\n"
"only in\n"
"GNOME Version"
msgstr ""
"Grafisk\n"
"envelopredigerare\n"
"endast i\n"
"GNOME-versionen"

#: app/envelope-box.c:1000
msgid "Sustain"
msgstr "Utklangning"

#: app/envelope-box.c:1008
msgid "Point"
msgstr "Punkt"

#: app/envelope-box.c:1010
msgid "Loop"
msgstr "Slinga"

#: app/envelope-box.c:1018 app/sample-editor.c:261
msgid "Start"
msgstr "Start"

#: app/envelope-box.c:1019 app/sample-editor.c:262
msgid "End"
msgstr "Slut"

#: app/file-operations.c:162
msgid "Load Module"
msgstr "Läs in modul"

#: app/file-operations.c:163
msgid "Save Module"
msgstr "Spara modul"

#: app/file-operations.c:164
msgid "Render WAV"
msgstr "Rendera WAV"

#: app/file-operations.c:165
msgid "Save Song"
msgstr "Spara låt"

#: app/file-operations.c:166 app/sample-editor.c:369
msgid "Load Sample"
msgstr "Läs in sampling"

#: app/file-operations.c:167
msgid "Save Sample"
msgstr "Spara sampling"

#: app/file-operations.c:168
msgid "Load Instrument"
msgstr "Läs in instrument"

#: app/file-operations.c:169
msgid "Save Instrument"
msgstr "Spara instrument"

#: app/file-operations.c:175
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: app/file-operations.c:226
msgid "Operation not supported."
msgstr "Åtgärden stöds inte."

#: app/gui-settings.c:97
msgid "Scopes Frequency"
msgstr "Oscilloskopfrekvens"

#: app/gui-settings.c:100
msgid "Tracker Frequency"
msgstr "Trackerfrekvens"

#: app/gui-settings.c:308 app/gui-settings.c:311
msgid "GUI Configuration"
msgstr "Konfiguration av användargränssnitt"

#: app/gui-settings.c:345
msgid "Hexadecimal row numbers"
msgstr "Hexadecimala radnummer"

#: app/gui-settings.c:352
msgid "Use upper case letters for hex numbers"
msgstr "Använd stora bokstäver i hexadecimala tal"

#: app/gui-settings.c:359
msgid "Asynchronous (IT-style) pattern editing"
msgstr "Asynkron mönsterredigering (IT-metoden)"

#: app/gui-settings.c:366
msgid "Fxx command updates Tempo/BPM sliders"
msgstr "Fxx-kommando uppdaterar reglage för tempo/BPM"

#: app/gui-settings.c:373
msgid "Switch to tracker after loading/saving"
msgstr "Växla till tracker efter inläsning/sparande"

#: app/gui-settings.c:380
msgid "Save window geometry on exit"
msgstr "Spara fönstergeometri vid avslut"

#: app/gui-settings.c:387
msgid "Use note name B instead of H"
msgstr "Använd notnamn B istället för H"

#: app/gui-settings.c:401
msgid "Scopes buffer size [MB]"
msgstr "Oscilloskopbuffertstorlek [MB]"

#: app/gui-settings.c:420
msgid "Track line format:"
msgstr "Radformat för spår:"

#. 	  gtk_window_set_transient_for(GTK_WINDOW(gui_splash_window), GTK_WINDOW(mainwindow));
#. (doesn't do anything on WindowMaker)
#: app/gui-subs.c:32 app/gui.c:2358
msgid "Ready."
msgstr "Redo."

#: app/gui-subs.c:33
msgid "Playing song..."
msgstr "Spelar låt..."

#: app/gui-subs.c:34
msgid "Playing pattern..."
msgstr "Spelar mönster..."

#: app/gui-subs.c:35
msgid "Loading module..."
msgstr "Läser in modul..."

#: app/gui-subs.c:36
msgid "Module loaded."
msgstr "Modul inläst."

#: app/gui-subs.c:37
msgid "Saving module..."
msgstr "Sparar modul..."

#: app/gui-subs.c:38
msgid "Module saved."
msgstr "Modul sparad."

#: app/gui-subs.c:39
msgid "Loading sample..."
msgstr "Läser in sampling..."

#: app/gui-subs.c:40
msgid "Sample loaded."
msgstr "Sampling inläst."

#: app/gui-subs.c:41
msgid "Saving sample..."
msgstr "Sparar sampling..."

#: app/gui-subs.c:42
msgid "Sample saved."
msgstr "Sampling sparad."

#: app/gui-subs.c:43
msgid "Loading instrument..."
msgstr "Läser in instrument..."

#: app/gui-subs.c:44
msgid "Instrument loaded."
msgstr "Instrument inläst."

#: app/gui-subs.c:45
msgid "Saving instrument..."
msgstr "Sparar instrument..."

#: app/gui-subs.c:46
msgid "Instrument saved."
msgstr "Instrument sparat."

#: app/gui-subs.c:47
msgid "Saving song..."
msgstr "Sparar låt..."

#: app/gui-subs.c:48
msgid "Song saved."
msgstr "Låt sparad."

#: app/gui-subs.c:483 app/gui-subs.c:554
msgid "Question"
msgstr "Fråga"

#: app/gui-subs.c:492
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: app/gui-subs.c:500
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: app/gui-subs.c:507 app/gui-subs.c:571 app/keys.c:711
#: app/midi-settings-050.c:637 app/midi-settings-09x.c:640
#: app/sample-editor.c:1486 app/sample-editor.c:1661 app/sample-editor.c:1985
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: app/gui-subs.c:589
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: app/gui-subs.c:615
msgid "Error!"
msgstr "Fel!"

#: app/gui.c:140
msgid "Tempo"
msgstr "Tempo"

#: app/gui.c:236 app/gui.c:246 app/gui.c:2069
msgid "Row highlighting configuration"
msgstr "Konfiguration av radfärgmarkering"

#: app/gui.c:292
msgid "Highlight rows (major / minor):"
msgstr "Färgmarkera rader (övre/undre):"

#: app/gui.c:469
msgid ""
"Odd pattern rows contain data which will be lost after shrinking.\n"
"Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Udda mönsterrader innehåller data som kommer att gå förlorade efter krympning.\n"
"Vill du fortsätta ändå?"

#: app/gui.c:497
msgid ""
"The pattern is too long for expanding.\n"
"Some data at the end of the pattern will be lost.Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Mönstret är för långt för expandering.\n"
"En del data på slutet av mönstret kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta ändå?"

msgid ""
"The pattern is too long for expanding.\n"
"Some data at the end of the pattern will be lost. Do you want to continue anyway?"
msgstr ""
"Mönstret är för långt för expandering.\n"
"En del data på slutet av mönstret kommer att gå förlorade. Vill du fortsätta ändå?"

#. No file was actually selected.
#: app/gui.c:546 app/instrument-editor.c:212 app/sample-editor.c:1685
#: app/sample-editor.c:1881 app/sample-editor.c:1925
msgid "No file selected."
msgstr "Ingen fil vald."

#: app/gui.c:554
msgid ""
"Are you sure you want to free the current project?\n"
"All changes will be lost!"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill frigöra det aktuella projektet?\n"
"Alla ändringar kommer att gå förlorade!"

#: app/gui.c:568 app/gui.c:583 app/gui.c:598 app/gui.c:616
#: app/sample-editor.c:1894 app/sample-editor.c:1943
msgid "Are you sure you want to overwrite the file?"
msgstr "Är du säker på att du vill skriva över filen?"

#: app/gui.c:629
msgid "Error when opening pattern file!"
msgstr "Fel vid öppnande av mönsterfil!"

#: app/gui.c:642
msgid ""
"The length of the pattern being loaded doesn't match with that of current pattern in module.\n"
"Do you want to change the current pattern length?"
msgstr ""
"Längden på det mönster som lästes in stämmer inte överens med den för det aktuella mönstret i modulen.\n"
"Vill du ändra längden för det aktuella mönstret?"

#: app/gui.c:1710
msgid "SoundTracker Startup"
msgstr "SoundTracker-uppstart"

#: app/gui.c:1769 app/gui.c:1806
msgid "Loading..."
msgstr "Läser in..."

#: app/gui.c:1795
msgid "Use SoundTracker!"
msgstr "Använd SoundTracker!"

#: app/gui.c:1853
msgid "Load XM..."
msgstr "Läs in XM..."

#: app/gui.c:1855
msgid "Save XM..."
msgstr "Spara XM..."

#: app/gui.c:1858
msgid "Render module as WAV..."
msgstr "Rendera modul som WAV..."

#: app/gui.c:1861
msgid "Save song as XM..."
msgstr "Spara låt som XM..."

#: app/gui.c:1863
msgid "Load current pattern..."
msgstr "Läs in aktuellt mönster..."

#: app/gui.c:1865
msgid "Save current pattern..."
msgstr "Spara aktuellt mönster..."

#: app/gui.c:1935
msgid "Play Song"
msgstr "Spela låt"

#: app/gui.c:1947
msgid "Play Pattern"
msgstr "Spela mönster"

#: app/gui.c:1959
msgid "Stop"
msgstr "Stoppa"

# Antar att detta är kort för "Pattern".
#: app/gui.c:1964
msgid "Pat"
msgstr "Mön"

#: app/gui.c:1970
msgid "Edited pattern"
msgstr "Redigerat mönster"

#: app/gui.c:1983
msgid "When enabled, browsing the playlist does not change the edited pattern."
msgstr ""
"Då detta är aktiverat ändrar inte bläddring i spellistan det redigerade "
"mönstret."

#: app/gui.c:1999
msgid "Number of Channels:"
msgstr "Antal kanaler:"

#: app/gui.c:2016
msgid "Pattern Length"
msgstr "Mönsterlängd"

# Osäker.
#: app/gui.c:2051
msgid "Set preferred accidental type"
msgstr "Ställ in föredragen tillfällighetstyp"

#: app/gui.c:2057
msgid "Measure"
msgstr "Mät"

#: app/gui.c:2058
msgid "Enable row highlighting"
msgstr "Aktivera radfärgmarkering"

#: app/gui.c:2084
msgid "Other..."
msgstr "Annat..."

#: app/gui.c:2120
msgid "Change effect column editing direction"
msgstr "Ändra riktning för effektkolumnredigering"

#: app/gui.c:2151
msgid "Global amplification"
msgstr "Global förstärkning"

# Osäker.
#: app/gui.c:2187
msgid "Pitchbend"
msgstr "Pitchbend"

# Osäker.
#: app/gui.c:2195
msgid "Reset pitchbend to its normal value"
msgstr "Återställ pitchbend till sitt normala värde"

#: app/gui.c:2207
msgid "Editing"
msgstr "Redigering"

#: app/gui.c:2212
msgid "Octave"
msgstr "Oktav"

#: app/gui.c:2221
msgid "Jump"
msgstr "Hopp"

#: app/gui.c:2230
msgid "Instr"
msgstr "Instrument"

#: app/gui.c:2246
msgid "Sample"
msgstr "Sampling"

#. Status Bar
#: app/gui.c:2285
msgid "Welcome to SoundTracker!"
msgstr "Välkommen till SoundTracker!"

#: app/gui.c:2312
msgid "%M:%S"
msgstr "%M:%S"

#: app/instrument-editor.c:81
msgid "VolFade"
msgstr "Volymborttoning"

#: app/instrument-editor.c:82
msgid "VibSpeed"
msgstr "Vib.hast."

#: app/instrument-editor.c:83
msgid "VibDepth"
msgstr "Vib.djup"

#: app/instrument-editor.c:84
msgid "VibSweep"
msgstr "Vib.svep"

#: app/instrument-editor.c:163 app/instrument-editor.c:186
msgid "Can't open file."
msgstr "Kan inte öppna fil."

#: app/instrument-editor.c:229
msgid "Sine"
msgstr "Sinus"

#: app/instrument-editor.c:229
msgid "Square"
msgstr "Fyrkant"

#: app/instrument-editor.c:229
msgid "Saw Down"
msgstr "Sågtand ner"

#: app/instrument-editor.c:229
msgid "Saw Up"
msgstr "Sågtand upp"

#: app/instrument-editor.c:233
msgid "Instrument Editor"
msgstr "Instrumentredigerare"

#: app/instrument-editor.c:242
msgid "Volume envelope"
msgstr "Volymenvelop"

#: app/instrument-editor.c:250
msgid "Panning envelope"
msgstr "Panoreringsenvelop"

#: app/instrument-editor.c:267
msgid "Load Instrument..."
msgstr "Läs in instrument..."

#: app/instrument-editor.c:269
msgid "Save Instrument..."
msgstr "Spara instrument..."

#: app/instrument-editor.c:271
msgid "Load XI"
msgstr "Läs in XI"

# src/menus.c:280
#: app/instrument-editor.c:277
msgid "Save XI"
msgstr "Spara XI"

#: app/instrument-editor.c:296
msgid "Vibrato Type:"
msgstr "Vibratotyp:"

#: app/instrument-editor.c:368
msgid "Note:"
msgstr "Not:"

#: app/instrument-editor.c:386
msgid "Initialize"
msgstr "Initiera"

#: app/keys.c:57
msgid "<none>"
msgstr "<ingen>"

#. 3 fixed entries,
#. 32 dynamically generated ones (see keys_generate_channel_explanations()),
#. 1 NULL terminator
#: app/keys.c:129
msgid "The key that inserts the special keyoff note for FastTracker modules."
msgstr "Tangenten som infogar den speciella avtangentnoten för FastTracker-moduler."

#: app/keys.c:131
msgid "The key that increases \"jump\" value."
msgstr "Tangenten som ökar \"hopp\"-värdet."

#: app/keys.c:133
msgid "The key that decreases \"jump\" value."
msgstr "Tangenten som minskar \"hopp\"-värdet."

#: app/keys.c:145
msgid "Upper Octave Keys..."
msgstr "Tangenter för övre oktav..."

#: app/keys.c:146
msgid "These are the keys on the upper half of the keyboard. The c key is normally the key to the right of the TAB key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the number keys row above."
msgstr "Detta är tangenterna på den övre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till höger om tabulatorsteget. Resten av tangenterna, inklusive taltangenterna ovanför, är arrangerade på pianoklaviatursvis."

#: app/keys.c:152
msgid "Lower Octave Keys..."
msgstr "Tangenter för lägre oktav..."

#: app/keys.c:153
msgid "These are the keys on the lower half of the keyboard. The c key is normally the first character key to the right of the left Shift key. The rest of the keys should be ordered in a piano keyboard fashion, including the row above."
msgstr "Detta är tangenterna på den nedre delen av tangentbordet. C-tangenten är normalt tangenten till vänster om skifttangenten. Resten av tangenterna, inklusive raden ovanför, är arrangerade på pianoklaviatursvis."

#: app/keys.c:159
msgid "Other Keys..."
msgstr "Andra tangenter..."

#: app/keys.c:160
msgid "Various other keys"
msgstr "Diverse andra tangenter"

#: app/keys.c:513
msgid "Function"
msgstr "Funktion"

#: app/keys.c:514
msgid "Assignment"
msgstr "Tilldelning"

#: app/keys.c:523 app/keys.c:526
msgid "Keyboard Configuration"
msgstr "Tangentbordskonfiguration"

#. Explaining Text
#: app/keys.c:575
msgid "Key Group Explanation"
msgstr "Tangentgruppsförklaring"

#. Explaining Text
#: app/keys.c:592
msgid "Key Explanation"
msgstr "Tangentförklaring"

#: app/keys.c:623
msgid "Modifiers:"
msgstr "Modifierare:"

#. Learn-Buttons
#: app/keys.c:649
msgid "Learn selected key"
msgstr "Lär vald tangent"

#: app/keys.c:655
msgid "Learn all keys"
msgstr "Lär alla tangenter"

#: app/keys.c:661
msgid ""
"Please press the desired key combination!\n"
"Click into left list to cancel"
msgstr ""
"Tryck den önskade tangentkombinationen!\n"
"Klicka i den vänstra listan för att avbryta"

#. Create the buttons.
#: app/keys.c:691 app/menubar.c:104 app/midi-settings-050.c:635
#: app/midi-settings-09x.c:638
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: app/keys.c:701 app/midi-settings-050.c:636 app/midi-settings-09x.c:639
msgid "Apply"
msgstr "Verkställ"

#: app/keys.c:771
msgid ""
"The keyboard configuration file is defective.\n"
"Please use the Keyboard Configuration dialog."
msgstr ""
"Tangentbordkonfigurationsfilen är trasig.\n"
"Använd tangentbordskonfigurationsdialogen."

#: app/keys.c:1000
#, c-format
msgid "CH%02d"
msgstr "KA%02d"

#: app/keys.c:1001
#, c-format
msgid "Fast jump to channel %d"
msgstr "Snabbhoppa till kanal %d"

#. Automatic key configuration unsuccessful. Popup requester.
#: app/keys.c:1076
msgid ""
"Automatic key configuration unsuccessful.\n"
"Please use the Keyboard Configuration dialog\n"
"in the Settings menu."
msgstr ""
"Automatisk tangentbordskonfiguration misslyckades.\n"
"Välj tangentbordskonfigurationsdialogen i\n"
"Inställningar-menyn."

#: app/menubar.c:140
msgid ""
"Are you sure you want to do this?\n"
"All changes will be lost!"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill göra detta?\n"
"Alla ändringar kommer att gå förlorade!"

#: app/menubar.c:162
msgid ""
"Are you sure you want to quit?\n"
"All changes will be lost!"
msgstr ""
"Är du säker på att du vill avsluta?\n"
"Alla ändringar kommer att gå förlorade!"

#: app/menubar.c:413
msgid "_Open..."
msgstr "_Öppna..."

#: app/menubar.c:415
msgid "Save _as..."
msgstr "Spara so_m..."

#: app/menubar.c:421
msgid "Save Module as _WAV..."
msgstr "Spara modul som _WAV..."

#: app/menubar.c:423
msgid "Save XM without samples..."
msgstr "Spara XM utan samplingar..."

#: app/menubar.c:428
msgid "_Quit"
msgstr "A_vsluta"

#: app/menubar.c:435
msgid "Clear _All"
msgstr "Töm _alla"

#: app/menubar.c:437
msgid "Clear _Patterns Only"
msgstr "Töm endast _mönster"

#: app/menubar.c:442
msgid "_Optimize Module"
msgstr "_Optimera modul"

#: app/menubar.c:449 app/menubar.c:460 app/menubar.c:516 app/menubar.c:547
msgid "C_ut"
msgstr "Klipp _ut"

#: app/menubar.c:451 app/menubar.c:462 app/menubar.c:518 app/menubar.c:549
msgid "_Copy"
msgstr "_Kopiera"

#: app/menubar.c:453 app/menubar.c:464 app/menubar.c:551
msgid "_Paste"
msgstr "Klistra _in"

#: app/menubar.c:469
msgid "_Kill notes"
msgstr "_Döda noter"

#: app/menubar.c:474
msgid "_Insert track"
msgstr "_Infoga spår"

#: app/menubar.c:476
msgid "_Delete track"
msgstr "_Ta bort spår"

#: app/menubar.c:481
msgid "Increment cmd value"
msgstr "Öka kommandovärde"

#: app/menubar.c:483
msgid "Decrement cmd value"
msgstr "Minska kommandovärde"

#: app/menubar.c:490
msgid "_Mark mode"
msgstr "_Markeringsläge"

#: app/menubar.c:492 app/menubar.c:545
msgid "C_lear block marks"
msgstr "T_öm blockmärken"

#: app/menubar.c:497 app/menubar.c:553
msgid "_Interpolate effects"
msgstr "_Interpolera effekter"

#: app/menubar.c:502
msgid "Transpose half-note up"
msgstr "Transponera halvt tonsteg uppåt"

#: app/menubar.c:504
msgid "Transpose half-note down"
msgstr "Transponera halvt tonsteg nedåt"

#: app/menubar.c:506
msgid "Transpose octave up"
msgstr "Transponera oktav uppåt"

#: app/menubar.c:508
msgid "Transpose octave down"
msgstr "Transponera oktav nedåt"

#: app/menubar.c:520
msgid "P_aste"
msgstr "Klistra _in"

#: app/menubar.c:525
msgid "_Jazz Edit Mode"
msgstr "_Jazzredigeringsläge"

#: app/menubar.c:530
msgid "Transp_osition..."
msgstr "Transp_onering..."

#: app/menubar.c:535 app/menubar.c:560 app/menubar.c:688
msgid "_Pattern"
msgstr "M_önster"

#: app/menubar.c:536 app/menubar.c:561
msgid "_Track"
msgstr "S_pår"

#: app/menubar.c:537 app/menubar.c:562
msgid "_Selection"
msgstr "_Markering"

#: app/menubar.c:569
msgid "_Find Unused Pattern"
msgstr "_Sök oanvänt mönster"

#: app/menubar.c:571
msgid "_Copy Current to Unused Pattern"
msgstr "_Kopiera från aktuellt till oanvänt mönster"

#: app/menubar.c:576
msgid "C_lear Unused Patterns"
msgstr "T_öm oanvända mönster"

#: app/menubar.c:578
msgid "_Pack Patterns"
msgstr "_Packa mönster"

#: app/menubar.c:583
msgid "_Save Current Pattern"
msgstr "_Spara aktuellt mönster"

#: app/menubar.c:585
msgid "L_oad Pattern"
msgstr "L_äs in mönster"

#: app/menubar.c:590
msgid "Sh_rink Current Pattern"
msgstr "K_rymp aktuellt mönster"

#: app/menubar.c:592
msgid "_Expand Current Pattern"
msgstr "_Fäll ut aktuellt mönster"

#: app/menubar.c:599
msgid "_Load XI..."
msgstr "_Läs in XI..."

#: app/menubar.c:601
msgid "_Save XI..."
msgstr "_Spara XI..."

#: app/menubar.c:606
msgid "_Clear Current"
msgstr "_Töm aktuell"

#: app/menubar.c:611
msgid "_Delete Unused Instruments"
msgstr "_Ta bort oanvända instrument"

#: app/menubar.c:618
msgid "_Flicker-free scrolling"
msgstr "_Flimmerfri rullning"

#: app/menubar.c:621
msgid "_Previous font"
msgstr "_Föregående typsnitt"

#: app/menubar.c:623
msgid "_Next font"
msgstr "_Nästa typsnitt"

#: app/menubar.c:628
msgid "Change preferred _accidental type"
msgstr "Ändra föredragen _tillfällighetstyp"

#: app/menubar.c:630
msgid "Change effect column editing _direction"
msgstr "Ändra _riktning för effektkolumnredigering"

#: app/menubar.c:638
msgid "Display _Oscilloscopes"
msgstr "Visa _oscilloskop"

#: app/menubar.c:641
msgid "_Tracker"
msgstr "_Tracker"

#: app/menubar.c:645
msgid "_Keyboard Configuration..."
msgstr "_Tangentbordskonfiguration..."

#: app/menubar.c:647
msgid "_Audio Configuration..."
msgstr "_Ljudkonfiguration..."

#: app/menubar.c:649
msgid "_GUI Configuration..."
msgstr "Konfiguration av användar_gränssnitt..."

#: app/menubar.c:655
msgid "_MIDI Configuration..."
msgstr "_MIDI-konfiguration..."

#: app/menubar.c:660
msgid "Disable splash screen"
msgstr "Inaktivera startbild"

#: app/menubar.c:662
msgid "_Save Settings now"
msgstr "_Spara inställningar nu"

#: app/menubar.c:664
msgid "Save Settings on _Exit"
msgstr "Spara inställningar vid a_vslut"

#: app/menubar.c:671
msgid "_About..."
msgstr "_Om..."

#: app/menubar.c:676
msgid "Show _Tips..."
msgstr "Visa _tips..."

#: app/menubar.c:678
msgid "_XM Effects..."
msgstr "_XM-effekter..."

# Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv Arkiv och inget annat än Arkiv!
#: app/menubar.c:685
msgid "_File"
msgstr "_Arkiv"

#: app/menubar.c:686
msgid "_Module"
msgstr "_Modul"

#: app/menubar.c:687
msgid "_Edit"
msgstr "_Redigera"

#: app/menubar.c:689
msgid "_Instrument"
msgstr "_Instrument"

#: app/menubar.c:690
msgid "_Settings"
msgstr "_Inställningar"

#: app/menubar.c:691
msgid "_Help"
msgstr "_Hjälp"

#: app/mixers/integer32.c:459
msgid "Integers mixer, no interpolation, no filters, maximum sample length 1M"
msgstr "Heltalsmixer, ingen interpolation, inga filter, maximal samplingslängd 1 MB"

#: app/module-info.c:115
msgid "Instrument Name"
msgstr "Instrumentnamn"

#: app/module-info.c:115
msgid "#smpl"
msgstr "#smpl"

#: app/module-info.c:116
msgid "Sample Name"
msgstr "Samplingsnamn"

#: app/module-info.c:117
msgid "Linear"
msgstr "Linjär"

#: app/module-info.c:117 app/sample-editor.c:221
msgid "Amiga"
msgstr "Amiga"

#: app/module-info.c:124
msgid "Module Info"
msgstr "Modulinformation"

#: app/module-info.c:164
msgid "Songname:"
msgstr "Låtnamn:"

#: app/module-info.c:179
msgid "Frequencies:"
msgstr "Frekvenser:"

#: app/module-info.c:184
msgid "ProTracker Mode"
msgstr "ProTracker-läge"

#: app/module-info.c:395
#, c-format
msgid ""
"Unused patterns: %d (used: %d)\n"
"Unused instruments: %d (used: %d)\n"
"\n"
"Clear unused and reorder playlist?\n"
msgstr ""
"Oanvända mönster: %d (använda: %d)\n"
"Oanvända instrument: %d (använda: %d)\n"
"\n"
"Töm oanvända och sortera om spellistan?\n"

#: app/playlist.c:526
msgid "Insert pattern that is being edited"
msgstr "Infoga det mönster som redigeras"

#: app/playlist.c:535
msgid "Remove current playlist entry"
msgstr "Ta bort den aktuella spellisteposten"

#: app/playlist.c:543
msgid "Add + Cpy"
msgstr "Lägg till + Kopiera"

#: app/playlist.c:545
msgid "Add a free pattern behind current position, and copy current pattern to it"
msgstr "Lägg till ett ledigt mönster efter den aktuella positionen, och kopiera det aktuella mönstret till det"

#: app/playlist.c:548
msgid "Add Free"
msgstr "Lägg till ledigt"

#: app/playlist.c:550
msgid "Add a free pattern behind current position"
msgstr "Lägg till ett ledigt mönster efter den aktuella positionen"

#: app/playlist.c:574
msgid "Song length"
msgstr "Låtlängd"

#: app/playlist.c:593
msgid "Song restart position"
msgstr "Låtomstartsposition"

#: app/preferences.c:74
msgid ""
"A directory called '.soundtracker' has been created in your\n"
"home directory to store configuration files.\n"
msgstr ""
"En katalog med namnet \".soundtracker\" har skapats i din\n"
"hemkatalog för lagring av konfigurationsfiler.\n"

#: app/sample-editor.c:220
msgid "No loop"
msgstr "Ingen slinga"

#: app/sample-editor.c:222
msgid "PingPong"
msgstr "PingPong"

#: app/sample-editor.c:226 app/sample-editor.c:1540
msgid "8 bits"
msgstr "8-bitars"

#: app/sample-editor.c:227 app/sample-editor.c:1540
msgid "16 bits"
msgstr "16-bitars"

#: app/sample-editor.c:233
msgid "Sample Editor"
msgstr "Samplingsredigerare"

#: app/midi-settings-050.c:504 app/midi-settings-09x.c:507
#: app/sample-editor.c:273
msgid "Volume"
msgstr "Volym"

#: app/sample-editor.c:274
msgid "Panning"
msgstr "Panorering"

#: app/sample-editor.c:275
msgid "Finetune"
msgstr "Finjustera"

#: app/sample-editor.c:295
msgid "Selection:"
msgstr "Markering:"

#: app/sample-editor.c:299 app/track-editor.c:190 app/track-editor.c:200
msgid "None"
msgstr "Ingen"

#: app/sample-editor.c:305
msgid "All"
msgstr "Alla"

#: app/sample-editor.c:326
msgid "Length:"
msgstr "Längd:"

#: app/sample-editor.c:342
msgid "Set as loop"
msgstr "Ställ in som slinga"

#: app/sample-editor.c:350
msgid "RelNote"
msgstr "Rel.not"

#: app/sample-editor.c:361
msgid "Load Sample..."
msgstr "Läs in sampling..."

#: app/sample-editor.c:363
msgid "Save WAV..."
msgstr "Spara WAV..."

#: app/sample-editor.c:365
msgid "Save region as WAV..."
msgstr "Spara område som WAV..."

#: app/sample-editor.c:378
msgid "Save WAV"
msgstr "Spara WAV"

#: app/sample-editor.c:388
msgid "Save Region"
msgstr "Spara område"

#: app/sample-editor.c:399
msgid "Monitor"
msgstr "Monitor"

#: app/sample-editor.c:405
msgid "Volume Ramp"
msgstr "Volymramp"

#: app/sample-editor.c:415
msgid "Zoom to selection"
msgstr "Zooma till markering"

#: app/sample-editor.c:421
msgid "Show all"
msgstr "Visa alla"

#: app/sample-editor.c:427
msgid "Zoom in (+50%)"
msgstr "Zooma in (+50%)"

#: app/sample-editor.c:433
msgid "Zoom out (-50%)"
msgstr "Zooma ut (-50%)"

#: app/sample-editor.c:439
msgid "Reverse"
msgstr "Baklänges"

#: app/sample-editor.c:449
msgid "Cut"
msgstr "Klipp ut"

#: app/sample-editor.c:455
msgid "Remove"
msgstr "Ta bort"

#: app/sample-editor.c:461
msgid "Copy"
msgstr "Kopiera"

#: app/sample-editor.c:467
msgid "Paste"
msgstr "Klistra in"

#: app/sample-editor.c:473
msgid "Clear Sample"
msgstr "Töm sampling"

#: app/sample-editor.c:537
msgid "(no selection)"
msgstr "(ingen markering)"

#: app/sample-editor.c:1035
msgid "Out of memory for copybuffer.\n"
msgstr "Slut på minne för kopieringsbuffert.\n"

#: app/sample-editor.c:1154
msgid "<just pasted>"
msgstr "<nyss inklippt>"

#: app/sample-editor.c:1267
msgid "Out of memory for sample data."
msgstr "Slut på minne för samplingsdata."

#: app/sample-editor.c:1283 app/sample-editor.c:1295
msgid "Read error."
msgstr "Läsfel."

#: app/sample-editor.c:1442
msgid "Load stereo sample"
msgstr "Läs in stereosampling"

#: app/sample-editor.c:1450
msgid ""
"You have selected a stereo sample!\n"
"(SoundTracker can only handle mono samples!)\n"
"\n"
"Please choose which channel to load:"
msgstr ""
"Du har valt en stereosampling!\n"
"(SoundTracker kan bara hantera monosamplingar!)\n"
"\n"
"Välj vilken kanal som ska läsas in:"

#: app/sample-editor.c:1461
msgid "Left"
msgstr "Vänster"

#: app/sample-editor.c:1467
msgid "Mix"
msgstr "Mixa"

#: app/sample-editor.c:1473
msgid "Right"
msgstr "Höger"

#: app/sample-editor.c:1541
msgid "Signed"
msgstr "Med tecken"

#: app/sample-editor.c:1541
msgid "Unsigned"
msgstr "Utan tecken"

#: app/sample-editor.c:1542
msgid "Little-Endian"
msgstr "Little-Endian"

#: app/sample-editor.c:1542
msgid "Big-Endian"
msgstr "Big-Endian"

#: app/sample-editor.c:1543
msgid "Mono"
msgstr "Mono"

#: app/sample-editor.c:1543
msgid "Stereo"
msgstr "Stereo"

#: app/sample-editor.c:1555
msgid "Load raw sample"
msgstr "Läs in rå sampling"

#: app/sample-editor.c:1563
msgid ""
"You have selected a sample that is not\n"
"in a known format. You can load the raw data now.\n"
"\n"
"Please choose a format:"
msgstr ""
"Du har valt en sampling som inte är i ett känt\n"
"format. Du kan läsa in den råa datan nu.\n"
"\n"
"Välj ett format:"

#: app/sample-editor.c:1589
msgid "Word format:"
msgstr "Ordformat:"

#: app/sample-editor.c:1636
msgid "Sampling Rate:"
msgstr "Samplingsfrekvens:"

# Varför ska detta översättas?
#: app/sample-editor.c:1647
msgid "8363"
msgstr "8363"

#: app/sample-editor.c:1655 app/sample-editor.c:1970
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: app/sample-editor.c:1714
msgid "Can't read sample"
msgstr "Kan inte läsa sampling"

#: app/sample-editor.c:1727
msgid "Sample is too long for current mixer module. Loading anyway."
msgstr "Samplingen är för lång för den aktuella mixermodulen. Läser in ändå."

#: app/sample-editor.c:1751
msgid "Can only handle 8 and 16 bit samples with up to 2 channels"
msgstr "Kan bara hantera 8- och 16-bitarssamplingar med upp till två kanaler"

#: app/sample-editor.c:1934
msgid "Please select region first."
msgstr "Välj region först."

#: app/sample-editor.c:1978
msgid "Start sampling"
msgstr "Påbörja sampling"

#: app/sample-editor.c:2008
msgid "No sampling driver available"
msgstr "Ingen samplingsdrivrutin tillgänglig"

#: app/sample-editor.c:2018 app/sample-editor.c:2021
msgid "Sampling Window"
msgstr "Samplingsfönster"

#: app/sample-editor.c:2070
msgid "Out of memory while sampling!"
msgstr "Slut på minne vid sampling!"

#: app/sample-editor.c:2121
msgid "<just sampled>"
msgstr "<nyss samplat>"

#: app/sample-editor.c:2152
msgid "Recorded sample is too long for current mixer module. Using it anyway."
msgstr "Inlästa samplingen är för lång för den aktuella mixermodulen. Använder den ändå."

#: app/sample-editor.c:2205
msgid "Normalize"
msgstr "Normalisera"

#: app/sample-editor.c:2206
msgid "Execute"
msgstr "Kör"

#: app/sample-editor.c:2216 app/sample-editor.c:2219
msgid "Volume Ramping"
msgstr "Volymrampning"

#: app/sample-editor.c:2235
msgid "Perform linear volume fade on Selection"
msgstr "Utför linjär volymborttoning på markering"

#: app/sample-editor.c:2247
msgid "Left [%]:"
msgstr "Vänster [%]:"

#: app/sample-editor.c:2250 app/sample-editor.c:2267
msgid "H"
msgstr "H"

#: app/sample-editor.c:2256 app/sample-editor.c:2273
msgid "D"
msgstr "D"

#: app/sample-editor.c:2264
msgid "Right [%]:"
msgstr "Höger [%]:"

#: app/tips-dialog.c:50
msgid ""
"Welcome to SoundTracker!\n"
"\n"
"If you are new to this type of program, you will want to get hold of\n"
"some XM or MOD files first and play with them."
msgstr ""
"Välkommen till SoundTracker!\n"
"\n"
"Om du inte har tidigare erfarenhet av denna typ av program vill du\n"
"kanske skaffa en del XM- eller MOD-filer först och leka med dem."

#: app/tips-dialog.c:55
msgid ""
"You can make SoundTracker's edit mode more responsive to keyboard\n"
"input by decreasing the mixing buffer size of the \"Editing\" object in\n"
"the Audio Configuration."
msgstr ""
"Du kan göra SoundTrackers redigeringsläge mer känsligt för\n"
"tangentbordsinmatning genom att minska buffertstorleken i\n"
"\"Redigering\"-objektet i ljudkonfigurationen."

#: app/tips-dialog.c:59
msgid ""
"You can adjust the loop points in the sample editor by holding Shift\n"
"and using the left and right mousebuttons.\n"
msgstr ""
"Du kan justera slingpunkterna i samplingsredigeraren genom att hålla\n"
"nere Skift och använda vänster och höger musknapp.\n"

#: app/tips-dialog.c:62
msgid ""
"If you want to know more about tracking, and how the various commands\n"
"work, have a look at http://www.united-trackers.org/"
msgstr ""
"Om du vill veta mer om tracking och hur de olika kommandona fungerar\n"
"kan du ta en titt på http://www.united-trackers.org/"

#: app/tips-dialog.c:65
msgid ""
"You can assign samples of an instrument to the individual keys by\n"
"activating its sample and then clicking on the keyboard in the\n"
"instrument editor page."
msgstr ""
"Du kan tilldela samplingar från ett instrument till de enskilda\n"
"tangenterna genom att aktivera dess sampling och sedan klicka på\n"
"tangentbordet i intrumentredigerarsidan."

#: app/tips-dialog.c:69
msgid ""
"Is your cursor trapped in a number entry field?\n"
"Just press Return or Tab to free yourself!"
msgstr ""
"Är din markör fast i ett talinmatningsfält?\n"
"Tryck bara Retur eller Tabb för att frigöra!"

#: app/tips-dialog.c:81
msgid "SoundTracker Tip of the day"
msgstr "Dagens SoundTracker-tips"

#: app/tips-dialog.c:154
msgid "Previous Tip"
msgstr "Föregående tips"

#: app/tips-dialog.c:162
msgid "Next Tip"
msgstr "Nästa tips"

#: app/tips-dialog.c:174
msgid "Show tip next time"
msgstr "Visa tips nästa gång"

#: app/track-editor.c:105
msgid "Arpeggio"
msgstr "Arpeggio"

#. 0
#: app/track-editor.c:106
msgid "Porta up"
msgstr "Porta upp"

#. 1
#: app/track-editor.c:107
msgid "Porta down"
msgstr "Porta ned"

#. 2
#: app/track-editor.c:108 app/track-editor.c:172
msgid "Tone porta"
msgstr "Tonporta"

#. 3
#: app/track-editor.c:109 app/track-editor.c:168
msgid "Vibrato"
msgstr "Vibrato"

#. 4
#: app/track-editor.c:110
msgid "Tone porta + Volume slide"
msgstr "Tonporta + volymglidning"

#. 5
#: app/track-editor.c:111
msgid "Vibrato + Volume slide"
msgstr "Vibrato + volymglidning"

#. 6
#: app/track-editor.c:112
msgid "Tremolo"
msgstr "Tremolo"

#. 7
#: app/track-editor.c:113 app/track-editor.c:169
msgid "Set panning"
msgstr "Ställ in panorering"

#. 8
#: app/track-editor.c:114 app/track-editor.c:116
msgid "Position jump"
msgstr "Positionshoppa"

#. 9
#: app/track-editor.c:115 app/track-editor.c:117 app/track-editor.c:193
msgid "Set volume"
msgstr "Ställ in volym"

#. C
#: app/track-editor.c:118
msgid "Pattern break"
msgstr "Mönsterbrytning"

#. D
#. E
#: app/track-editor.c:120
msgid "Set tempo/bpm"
msgstr "Ställ in tempo/taktslag per minut"

#. F
#: app/track-editor.c:121
msgid "Set global volume"
msgstr "Ställ in global volym"

#. G
#: app/track-editor.c:122
msgid "Global volume slide"
msgstr "Global volymglidning"

#. H
#. I
#. J
#: app/track-editor.c:125
msgid "Key off"
msgstr "Tangent av"

#. K
#: app/track-editor.c:126
msgid "Set envelop position"
msgstr "Ställ in envelopposition"

#. L
#. M
#. N
#. O
#: app/track-editor.c:130
msgid "Panning slide"
msgstr "Panoreringsglidning"

# src/header_stuff.c:479
#. P
#: app/track-editor.c:131
msgid "LP filter resonance"
msgstr "LP-filterresonans"

#. Q
#: app/track-editor.c:132
msgid "Multi retrig note"
msgstr "Fleromtriggningsnot"

#. R
#. S
#: app/track-editor.c:134
msgid "Tremor"
msgstr "Tremor"

#. T
#. U
#. V
#. W
#. X
#. Y
#: app/track-editor.c:140
msgid "LP filter cutoff"
msgstr "LP-filterflank"

#. 0
#: app/track-editor.c:145
msgid "Fine porta up"
msgstr "Finporta upp"

#. 1
#: app/track-editor.c:146
msgid "Fine porta down"
msgstr "Finporta ned"

#. 2
#: app/track-editor.c:147
msgid "Set gliss control"
msgstr "Ställ in glisskontroll"

#. 3
#: app/track-editor.c:148
msgid "Set vibrato control"
msgstr "Ställ in vibratokontroll"

#. 4
#: app/track-editor.c:149
msgid "Set finetune"
msgstr "Ställ in finjustering"

#. 5
#: app/track-editor.c:150
msgid "Set loop begin/loop"
msgstr "Ställ in slingbörjan/slingslut"

#. 6
#: app/track-editor.c:151
msgid "Set tremolo control"
msgstr "Ställ in tremolokontroll"

#. 7
#. 8
#: app/track-editor.c:153
msgid "Retrig note"
msgstr "Omtriggningsnot"

#. 9
#: app/track-editor.c:154 app/track-editor.c:166
msgid "Fine volume slide up"
msgstr "Fin volymglidning upp"

#. A
#: app/track-editor.c:155 app/track-editor.c:165
msgid "Fine volume slide down"
msgstr "Fin volymglidning ned"

#. B
#: app/track-editor.c:156
msgid "Note cut"
msgstr "Noturklipp"

#. C
#: app/track-editor.c:157
msgid "Note delay"
msgstr "Notfördöjning"

#. D
#: app/track-editor.c:158
msgid "Pattern delay"
msgstr "Mönsterfördröjning"

#: app/track-editor.c:163
msgid "Volume slide down"
msgstr "Volymglidning ned"

#: app/track-editor.c:164
msgid "Volume slide up"
msgstr "Volymglidning upp"

#: app/track-editor.c:167
msgid "Set vibrato speed"
msgstr "Ställ in vibratohastighet"

#: app/track-editor.c:170
msgid "Panning slide left"
msgstr "Panoreringsglidning vänster"

#: app/track-editor.c:171
msgid "Panning slide right"
msgstr "Panoreringsglidning höger"

#: app/track-editor.c:176
msgid "sine"
msgstr "sinus"

#. 0
#: app/track-editor.c:177
msgid "ramp down"
msgstr "ramp ned"

#. 1
#: app/track-editor.c:178
msgid "square"
msgstr "fyrkant"

#: app/track-editor.c:223 app/track-editor.c:229 app/track-editor.c:246
#: app/track-editor.c:252
msgid "None ]"
msgstr "Ingen ]"

#: app/track-editor.c:352
msgid "Jazz Edit:"
msgstr "Jazzredigering:"

#: app/track-editor.c:397
msgid "Tracker"
msgstr "Tracker"

#: app/tracker-settings.c:235
msgid "Font list"
msgstr "Typsnittslista"

#: app/tracker-settings.c:255
msgid "Add font"
msgstr "Lägg till typsnitt"

#: app/tracker-settings.c:261
msgid "Delete font"
msgstr "Ta bort typsnitt"

#: app/tracker-settings.c:267
msgid "Apply font"
msgstr "Tillämpa typsnitt"

#: app/tracker-settings.c:282
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: app/tracker-settings.c:285
msgid "Down"
msgstr "Ner"

#: app/tracker-settings.c:288
msgid "Select font..."
msgstr "Välj typsnitt..."

#: app/transposition.c:198
msgid "Whole Song"
msgstr "Hel låt"

#: app/transposition.c:199
msgid "All Patterns"
msgstr "Alla mönster"

#: app/transposition.c:200
msgid "Current Pattern"
msgstr "Aktuellt mönster"

#: app/transposition.c:201
msgid "Current Track"
msgstr "Aktuellt spår"

#: app/transposition.c:205
msgid "Current Instrument"
msgstr "Aktuellt instrument"

#: app/transposition.c:206
msgid "All Instruments"
msgstr "Alla instrument"

#: app/transposition.c:210
msgid "Half note up"
msgstr "Halvnot upp"

#: app/transposition.c:211
msgid "Half note down"
msgstr "Halvnot ned"

#: app/transposition.c:212
msgid "Octave up"
msgstr "Oktav upp"

#: app/transposition.c:213
msgid "Octave down"
msgstr "Oktav ned"

#: app/transposition.c:216
msgid "Exchange 1 <-> 2"
msgstr "Byt 1 <-> 2"

#: app/transposition.c:217
msgid "Change 1 -> 2"
msgstr "Ändra 1 -> 2"

#: app/transposition.c:226 app/transposition.c:229
msgid "Transposition Tools"
msgstr "Transponeringsverktyg"

#: app/transposition.c:250
msgid "Scope of the operation:"
msgstr "Område för åtgärden:"

#: app/transposition.c:257
msgid "Note Transposition"
msgstr "Nottransponering"

#: app/transposition.c:288
msgid "Instrument Changing"
msgstr "Instrumentbyte"

#: app/transposition.c:303
msgid "Instrument 1:"
msgstr "Instrument 1:"

#: app/transposition.c:305 app/transposition.c:315
msgid "Current instrument"
msgstr "Aktuellt instrument"

#: app/transposition.c:313
msgid "Instrument 2:"
msgstr "Instrument 2:"

#: app/xm.c:196
#, c-format
msgid "Pattern length out of range: %d.\n"
msgstr "Mönsterlängd utanför intervallet: %d.\n"

#: app/xm.c:547
msgid "File is no XI instrument."
msgstr "Filen är inget XI-instrument."

#: app/xm.c:557
#, c-format
msgid "Unknown XI version 0x%x\n"
msgstr "Okänd XI-version 0x%x\n"

#: app/xm.c:587
#, c-format
msgid "Invalid vibtype %d, using Sine.\n"
msgstr "Ogiltig vibratotyp %d, använder sinus.\n"

#: app/xm.c:859 app/xm.c:984
msgid "Error while loading patterns."
msgstr "Fel vid inläsning av mönster."

#: app/xm.c:927
msgid "Can't open file"
msgstr "Kan inte öppna fil"

#: app/xm.c:990
msgid "Error while loading instruments."
msgstr "Fel vid inläsning av instrument."

#: app/xm.c:1001
#, c-format
msgid ""
"Module contains sample(s) that are too long for the current mixer.\n"
"Maximum sample length is %d."
msgstr ""
"Modulen innehåller samplingar som är för långa för den aktuella mixern.\n"
"Största samplingslängden är %d."

#: app/xm.c:1399
msgid "Not FastTracker XM and not supported MOD format!"
msgstr "Inte FastTracker XM och inget MOD-format som stöds!"

#: app/xm.c:1414 app/xm.c:1435
msgid "Error when file reading or unexpected end of file"
msgstr "Fel vid filläsning eller oväntat slut på filen"

#: app/xm.c:1418
msgid "Incorrect or unsupported version of pattern file!"
msgstr "Ogiltig version eller version som inte stöds av mönsterfil!"

#: app/xm.c:1422
msgid "Incorrect pattern length!"
msgstr "Ogiltig mönsterlängd!"

#: app/xm.c:1468
msgid "Error during saving pattern!"
msgstr "Fel vid sparande av mönster!"

#: app/midi-settings-050.c:497 app/midi-settings-09x.c:500
msgid "Auto connect"
msgstr "Anslut automatiskt"

#: app/midi-settings-050.c:512 app/midi-settings-09x.c:515
msgid "Channel"
msgstr "Kanal"

#. Create the spin button for the input client number.
#: app/midi-settings-050.c:521 app/midi-settings-09x.c:524
msgid "Client number"
msgstr "Klientnummer"

#. Create the spin button for the input port number.
#: app/midi-settings-050.c:531 app/midi-settings-09x.c:534
msgid "Port number"
msgstr "Portnummer"

#: app/midi-settings-050.c:549 app/midi-settings-09x.c:552
msgid "Input"
msgstr "Inmatning"

#: app/midi-settings-050.c:558 app/midi-settings-09x.c:561
msgid "For future development"
msgstr "För framtida utveckling"

#: app/midi-settings-050.c:564 app/midi-settings-09x.c:567
msgid "Output"
msgstr "Utmatning"

#. Create the spin button for the debug level.
#: app/midi-settings-050.c:575 app/midi-settings-09x.c:578
msgid "Debug level"
msgstr "Felsökningsnivå"

#: app/midi-settings-050.c:587 app/midi-settings-09x.c:590
msgid "Misc"
msgstr "Div."

#: app/midi-settings-050.c:631 app/midi-settings-09x.c:634
msgid "MIDI Configuration"
msgstr "MIDI-konfiguration"

#~ msgid "Pattern"
#~ msgstr "Mönster"

# Osäker
#~ msgid "_Accidentals"
#~ msgstr "_Tillfälligheter"

# Osäker
#~ msgid "# _Accidentals"
#~ msgstr "Antal _tillfälligheter"

#~ msgid "%s: Cannot handle %d Hz (%s)"
#~ msgstr "%s: Kan inte hantera %d Hz (%s)"

#~ msgid "Out of memory for copybuffer."
#~ msgstr "Slut på minne för kopieringsbuffert."

#~ msgid "Sampling Rate"
#~ msgstr "Samplingsfrekvens"

#~ msgid "Channels"
#~ msgstr "Kanaler"

#~ msgid "Misc."
#~ msgstr "Div."

#~ msgid "`Save XM' saves all non-empty patterns"
#~ msgstr "\"Spara XM\" sparar alla mönster som inte är tomma"

#~ msgid "Current pos"
#~ msgstr "Aktuell position"

#~ msgid "Advance cursor horizontally in effect columns"
#~ msgstr "Flytta fram markören horisontellt i effektkolumner"

#~ msgid "Tempo and BPM update"
#~ msgstr "Tempo och BPM-uppdatering"

#~ msgid "Auto switch"
#~ msgstr "Växla automatiskt"

#~ msgid "Use anti-aliased envelope editor"
#~ msgstr "Använd envelopredigerare med kantutjämning"

#~ msgid "You need to restart SoundTracker for this change to come into effect."
#~ msgstr "Du måste starta om SoundTracker för att denna ändring ska börja gälla."

#~ msgid "Idle."
#~ msgstr "Inaktiv."

# Hmm?
#~ msgid "Use _Backing Store"
#~ msgstr "Använd _stödlager"

#~ msgid "/_File"
#~ msgstr "/_Arkiv"

#~ msgid "/File/_Open..."
#~ msgstr "/Arkiv/_Öppna..."

#~ msgid "/File/Save _as..."
#~ msgstr "/Arkiv/Spara so_m..."

#~ msgid "/File/-"
#~ msgstr "/Arkiv/-"

#~ msgid "/File/Save Module as _WAV..."
#~ msgstr "/Arkiv/Spara modul som _WAV..."

#~ msgid "/File/Save XM without samples..."
#~ msgstr "/Arkiv/Spara XM utan samplingar..."

#~ msgid "/File/_Quit"
#~ msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#~ msgid "/_Module"
#~ msgstr "/_Modul"

#~ msgid "/Module/Clear _All"
#~ msgstr "/modul/Töm _alla"

#~ msgid "/Module/Clear _Patterns Only"
#~ msgstr "/Modul/Töm endast _mönster"

#~ msgid "/Module/_Optimize Module"
#~ msgstr "/Modul/_Optimera modul"

#~ msgid "/_Edit"
#~ msgstr "/_Redigera"

#~ msgid "/Edit/_Jazz Edit Mode"
#~ msgstr "/Redigera/_Jazzredigeringsläge"

#~ msgid "/Edit/-"
#~ msgstr "/Redigera/-"

#~ msgid "/Edit/_Transposition..."
#~ msgstr "/Redigera/_Transponering..."

#~ msgid "/Edit/Pattern/C_ut"
#~ msgstr "/Redigera/Mönster/Klipp _ut"

#~ msgid "/Edit/Pattern/_Copy"
#~ msgstr "/Redigera/Mönster/_Kopiera"

#~ msgid "/Edit/Pattern/_Paste"
#~ msgstr "/Redigera/Mönster/Klistra _in"

#~ msgid "/Edit/_Track"
#~ msgstr "/Redigera/_Spår"

#~ msgid "/Edit/Track/C_ut"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/Klipp _ut"

#~ msgid "/Edit/Track/_Copy"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/_Kopiera"

#~ msgid "/Edit/Track/_Paste"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/Klistra _in"

#~ msgid "/Edit/Track/_Kill notes"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/_Döda noter"

#~ msgid "/Edit/Track/_Insert"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/In_foga"

#~ msgid "/Edit/Track/_Delete"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/_Ta bort"

#~ msgid "/Edit/_Selection"
#~ msgstr "/Redigera/_Markering"

#~ msgid "/Edit/Selection/_Mark mode"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/_Markeringsläge"

#~ msgid "/Edit/Selection/C_lear block marks"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/T_öm blockmarkörer"

#~ msgid "/Edit/Selection/C_ut"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/Klipp _ut"

#~ msgid "/Edit/Selection/_Copy"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/_Kopiera"

#~ msgid "/Edit/Selection/_Paste"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/Klistra _in"

#~ msgid "/Edit/Selection/_Interpolate effects"
#~ msgstr "/Redigera/Markering/_Interpoleringseffekter"

#~ msgid "/Edit/Track/Increment cmd value"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/Öka kommandovärde"

#~ msgid "/Edit/Track/Decrement cmd value"
#~ msgstr "/Redigera/Spår/Minska kommandovärde"

#~ msgid "/_Pattern"
#~ msgstr "/_Mönster"

#~ msgid "/Pattern/_Find Unused Pattern"
#~ msgstr "/Mönster/_Sök oanvänt mönster"

#~ msgid "/Pattern/_Copy Current to Unused Pattern"
#~ msgstr "/Mönster/_Kopiera från aktuellt till oanvänt mönster"

#~ msgid "/Pattern/C_lear Unused Patterns"
#~ msgstr "/Mönster/T_öm oanvänt mönster"

#~ msgid "/Pattern/_Pack Patterns"
#~ msgstr "/Mönster/_Packa mönster"

#~ msgid "/_Instrument"
#~ msgstr "/_Instrument"

#~ msgid "/Instrument/_Load XI..."
#~ msgstr "/Instrument/_Läs in XI..."

#~ msgid "/Instrument/_Save XI..."
#~ msgstr "/Instrument/_Spara XI..."

#~ msgid "/Instrument/-"
#~ msgstr "/Instrument/-"

#~ msgid "/Instrument/_Clear Current"
#~ msgstr "/Instrument/_Töm aktuell"

#~ msgid "/Instrument/_Delete Unused Instruments"
#~ msgstr "/Instrument/_Ta bort oanvända instrument"

#~ msgid "/_Settings"
#~ msgstr "/_Inställningar"

#~ msgid "/Settings/Display _Oscilloscopes"
#~ msgstr "/Inställningar/Visa _oscilloskop"

#~ msgid "/Settings/_Tracker"
#~ msgstr "/Inställningar/_Tracker"

#~ msgid "/Settings/Tracker/Use _Backing Store"
#~ msgstr "/Inställningar/Tracker/Använd st_ödlager"

#~ msgid "/Settings/Tracker/_Previous font"
#~ msgstr "/Inställningar/Tracker/_Föregående typsnitt"

#~ msgid "/Settings/Tracker/_Next font"
#~ msgstr "/Inställningar/Tracker/_Nästa typsnitt"

#~ msgid "/Settings/-"
#~ msgstr "/Inställningar/-"

#~ msgid "/Settings/_Keyboard Configuration..."
#~ msgstr "/Inställningar/_Tangentbordskonfiguration..."

#~ msgid "/Settings/_Audio Configuration..."
#~ msgstr "/Inställningar/_Ljudkonfiguration..."

#~ msgid "/Settings/_GUI Configuration..."
#~ msgstr "/Inställningar/Konfiguration av användargränssnitt..."

#~ msgid "/Settings/_MIDI Configuration..."
#~ msgstr "/Inställningar/MIDI-konfiguration..."

#~ msgid "/Settings/_Save Settings now"
#~ msgstr "/Inställningar/_Spara inställningar nu"

#~ msgid "/Settings/Save Settings on _Exit"
#~ msgstr "/Inställningar/Spara inställningar vid a_vslut"

#~ msgid "/_Help"
#~ msgstr "/_Hjälp"

#~ msgid "/Help/_About..."
#~ msgstr "/Hjälp/_Om..."

#~ msgid "/Help/-"
#~ msgstr "/Hjälp/-"

#~ msgid "/Help/Show _Tips..."
#~ msgstr "/Hjälp/Visa _tips..."

#~ msgid "/Help/_XM Effects..."
#~ msgstr "/Hjälp/_XM-effekter..."

#~ msgid "Nothing to save."
#~ msgstr "Inget att spara."

#~ msgid "XM header length != 276. Maybe a pre-0.0.12 SoundTracker module? :-)\n"
#~ msgstr "XM-huvudlängd != 276. Kanske en SoundTracker-modul från innan 0.0.12? :-)\n"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.