glunarclock 0.30.3

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-21 00:46:43

HÀr kommer en gammal favorit i uppdaterad tappning. Ta gÀrna en titt.
Filen finns Àven pÄ
http://www.menthos.com/po/tp/glunarclock-0.30.3.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for glunarclock.
 # Copyright (C) 2001, 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2004.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.5 2003/03/28 23:16:16 jbuhl Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: glunarclock 0.30.2\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-03-22 09:51+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-04-04 23:43+0200\n"
N "Project-Id-Version: glunarclock\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-12-02 21:33+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2004-03-20 18:51+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: src/glunarclock.c:79
 #, c-format
 msgid "There was an error displaying help: %s"
G msgstr "Ett fel uppstod vid visning av hjÀlp: %s"
N msgstr "Det intrÀffade ett fel vid visning av hjÀlp: %s"
 
 #: src/glunarclock.c:203
 msgid "GNOME Lunar Clock displays the current phase of the moon and pertinant astronomical data."
G msgstr ""
G "GNOME-mÄnklocka visar mÄnens aktuella fas och relevant astronomisk data."
N msgstr "GNOME mÄnklocka visar mÄnens nuvarande fas och relevant astronomisk data."
 
 
 #: src/glunarclock.c:215
 msgid "Wanda & George: Applet Stuff"
G msgstr "Wanda och George: Panelprogramssaker"
N msgstr "Wanda & George: Panelprogramssaker"
 
 #: src/glunarclock.c:216
 msgid "Nissen: cartoon moon graphics"
G msgstr "Nissen: grafik med tecknad mÄne"
N msgstr "Nissen: tecknad mÄngrafik"
N 
 #: src/glunarclock.c:217
N msgid "Lots of friendly translators: po files"
N msgstr "MÄnga vÀnliga översÀttare: po-filer"
 
 #: src/glunarclock.c:232
 msgid "GNOME Lunar Clock"
G msgstr "GNOME-mÄnklocka"
N msgstr "GNOME mÄnklocka"
 
 
 #: src/glunarclock.c:872
 #, c-format
 msgid "There was an error loading moon image: %s"
G msgstr "Ett fel uppstod vid inlÀsning av mÄnbilden: %s"
N msgstr "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsningen av mÄnbilden: %s"
 
 
 #: src/glunarclock.glade.h:12
 msgid "GNOME Lunar Clock Preferences"
G msgstr "InstÀllningar för GNOME-mÄnklocka"
N msgstr "InstÀllningar för GNOME mÄnklocka"

# Swedish messages for glunarclock.
# Copyright (C) 2001, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2004.
#
# $Id: sv.po,v 1.5 2003/03/28 23:16:16 jbuhl Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: glunarclock\n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-02 21:33+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-20 18:51+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: src/glunarclock.c:79
#, c-format
msgid "There was an error displaying help: %s"
msgstr "Det intrÀffade ett fel vid visning av hjÀlp: %s"

#: src/glunarclock.c:203
msgid "GNOME Lunar Clock displays the current phase of the moon and pertinant astronomical data."
msgstr "GNOME mÄnklocka visar mÄnens nuvarande fas och relevant astronomisk data."

#: src/glunarclock.c:213
msgid "Josh Buhl <jbuhl@users.sourceforge.net>"
msgstr "Josh Buhl <jbuhl@users.sourceforge.net>"

#: src/glunarclock.c:214
msgid "Mike Henderson: wmMoonClock"
msgstr "Mike Henderson: wmMoonClock"

#: src/glunarclock.c:215
msgid "Wanda & George: Applet Stuff"
msgstr "Wanda & George: Panelprogramssaker"

#: src/glunarclock.c:216
msgid "Nissen: cartoon moon graphics"
msgstr "Nissen: tecknad mÄngrafik"

#: src/glunarclock.c:217
msgid "Lots of friendly translators: po files"
msgstr "MÄnga vÀnliga översÀttare: po-filer"

#: src/glunarclock.c:232
msgid "GNOME Lunar Clock"
msgstr "GNOME mÄnklocka"

#: src/glunarclock.c:622
msgid "The moon is currently above the horizon."
msgstr "MÄnen Àr just nu över horisonten."

#: src/glunarclock.c:624
msgid "The moon is currently below the horizon."
msgstr "MÄnen Àr just nu under horisonten."

#: src/glunarclock.c:872
#, c-format
msgid "There was an error loading moon image: %s"
msgstr "Det intrÀffade ett fel vid inlÀsningen av mÄnbilden: %s"

#: src/moondata.c:134
msgid "no rise"
msgstr "ingen uppgÄng"

#: src/moondata.c:141
msgid "no set"
msgstr "ingen nedgÄng"

#: src/moondata.c:273
#, c-format
msgid "%2.1f Days"
msgstr "%2.1f dagar"

#: src/moondata.c:286
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: src/moondata.c:286
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: src/glunarclock.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"

#: src/glunarclock.glade.h:2
msgid "Above Horizon"
msgstr "Över horisonten"

#: src/glunarclock.glade.h:3
msgid "Age of Moon"
msgstr "MĂ„nens Ă„lder"

#: src/glunarclock.glade.h:4
msgid "Altitude"
msgstr "Höjd"

#: src/glunarclock.glade.h:5
msgid "Azimuth"
msgstr "Azimut"

#: src/glunarclock.glade.h:6
msgid "Browse"
msgstr "BlÀddra"

#: src/glunarclock.glade.h:7
msgid "Declination"
msgstr "Deklination"

#: src/glunarclock.glade.h:8
msgid "Distance from Earth"
msgstr "AvstÄnd frÄn Jorden"

#: src/glunarclock.glade.h:9
msgid "East"
msgstr "Öst"

#: src/glunarclock.glade.h:10
msgid "Fraction of Cycle"
msgstr "Del av cykel"

#: src/glunarclock.glade.h:11
msgid "Frame_s in image file:"
msgstr "_Ramar i bildfilen:"

msgid "Frames in image file:"
msgstr "Ramar i bildfilen:"

#: src/glunarclock.glade.h:12
msgid "GNOME Lunar Clock Preferences"
msgstr "InstÀllningar för GNOME mÄnklocka"

#: src/glunarclock.glade.h:13
msgid "Illumination"
msgstr "Belysning"

#: src/glunarclock.glade.h:14
msgid "Latitude (decimal degrees): "
msgstr "Latitud (decimala grader): "

msgid "Latitude (decimal degrees):"
msgstr "Latitud (decimala grader):"

# Tveksam
#: src/glunarclock.glade.h:15
msgid "Local Apparent Time"
msgstr "Lokal skenbar tid"

#: src/glunarclock.glade.h:16
msgid "Local Mean Time"
msgstr "Lokal medelsoltid"

#: src/glunarclock.glade.h:17
msgid "Local Sidereal Time"
msgstr "Lokal siderisk tid"

#: src/glunarclock.glade.h:18
msgid "Local Standard Time"
msgstr "Lokal standardtid"

#: src/glunarclock.glade.h:19
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: src/glunarclock.glade.h:20
msgid "Longitude (decimal degrees):"
msgstr "Longitud (decimala grader):"

#: src/glunarclock.glade.h:21
msgid "Moon Data"
msgstr "MĂ„ndata"

#: src/glunarclock.glade.h:22
msgid "Moon Image"
msgstr "MĂ„nbild"

#: src/glunarclock.glade.h:23
msgid "Moon's Appearance"
msgstr "MĂ„nens utseende"

#: src/glunarclock.glade.h:24
msgid "Moon's Coordinates"
msgstr "MĂ„nens koordinater"

#: src/glunarclock.glade.h:25
msgid "Moondown"
msgstr "MÄnnedgÄng"

#: src/glunarclock.glade.h:26
msgid "Moonrise & Moonset (UT)"
msgstr "MÄnuppgÄng och mÄnnedgÄng (UT)"

#: src/glunarclock.glade.h:27
msgid "Moonup"
msgstr "MÄnuppgÄng"

#: src/glunarclock.glade.h:28
msgid "North"
msgstr "Norr"

# "Rektascension - vinkelavstÄndet lÀngs himmelsekvatorn frÄn
# vÄrdagjÀmningspunkten. MÀts vanligen i tidmÄtt."
# -- Fysik - Astronomi och geofysik, Almqvist & Wiksell
#: src/glunarclock.glade.h:29
msgid "Right Ascension"
msgstr "Rektascension"

#: src/glunarclock.glade.h:30
msgid "South"
msgstr "Syd"

#: src/glunarclock.glade.h:31
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: src/glunarclock.glade.h:32
msgid "Today"
msgstr "Idag"

#: src/glunarclock.glade.h:33
msgid "Tomorrow"
msgstr "Imorgon"

#: src/glunarclock.glade.h:34
msgid "Universal Time"
msgstr "Universaltid"

#: src/glunarclock.glade.h:35
msgid "West"
msgstr "VĂ€st"

#: src/glunarclock.glade.h:36
msgid "Yesterday"
msgstr "IgÄr"

#: src/glunarclock.glade.h:37
msgid "_Flip image in southern hemisphere"
msgstr "_VÀnd bilden pÄ södra halvklotet"

#: src/glunarclock.glade.h:38
msgid "_Moon image filename:"
msgstr "_MĂ„nbildens filnamn:"

msgid "Moon image filename:"
msgstr "MĂ„nbildens filnamn:"

#~ msgid "Moon"
#~ msgstr "MĂ„ne"

#~ msgid "cannot allocate image pixbuf."
#~ msgstr "kan inte allokera bildpixbuf."

#~ msgid ""
#~ "%s cannot load moon image file %s.\n"
#~ "Please select a new image file in the properties dialog."
#~ msgstr ""
#~ "%s kan inte lÀsa in mÄnbildfilen %s.\n"
#~ "VĂ€lj en ny bild i egenskapsdialogen."

#~ msgid "cannot allocate buffering pixmap."
#~ msgstr "kan inte allokera buffert-pixmap."

#~ msgid "cannot allocate composing pixbuf."
#~ msgstr "kan inte allokera sammansÀttningspixbuf."

#~ msgid "About..."
#~ msgstr "Om..."

#~ msgid "Properties..."
#~ msgstr "Egenskaper..."

#~ msgid "Help"
#~ msgstr "HjÀlp"

#~ msgid "Displays the current phase of the moon"
#~ msgstr "Visar mÄnens aktuella fas"

#~ msgid "Greenwich Mean Time"
#~ msgstr "Greenwich Mean Time (GMT)"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.