Re: Uppdatering av tidszonerna

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-20 22:52:42

Hoppsan, det där gick lite för snabbt. Jag skulle också förklarat
vidare att vad jag tror händer är att andra tecknet i UTF-8-koden för
Ü inte är ett skrivbart tecken, och att därför Christians epostklient
tar bort det när brevet skickas. Det är därför det bara finns kvar
första tecknet när brevet kommer fram, och tolkat enligt ISO-8859-1 är
det ett Ã.

Göran Uddeborg writes:
> Christian Rose writes:
> > tor 2004-03-18 klockan 12.16 skrev Tomas Gradin:
> > > > msgid "Asia/Urumqi"
> > > > msgstr "Asien/Ãrumqi"
> > > 
> > > Detta ser inte ut som korrekt UTF-8. Kodade om de andra, men den här blev
> > > fel...
> > 
> > Det set rätt ut i mitt original, "Ürumqi".
> 
> Beror antagligen på att Christians brev är lite felaktigt
> MIME-deklarerat. Min epostklient brukar också luras av det på
> liknande sätt.
> 
> Mer precist, brevet består av ett mulitpart-brev med tre delar.
> Samtliga delar anges vara ISO-8859-1. Det är dock inte sant,
> po-delarna är egentligen UTF-8, vilket också framgår av huvudet i
> själva PO-filen. Se nedan utklippet från början av tredje delen i
> brevet:
> 
>   --=-R+SGewkgv4gQZnNTQYdX
>   Content-Disposition: attachment; filename=sv.po
> >>>>Content-Type: text/plain; name=sv.po; charset=ISO-8859-1
>   Content-Transfer-Encoding: 8bit
> 
>   # Swedish messages for timezones.
>   # Copyright (C) 2004 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
>   #
>   # $Id: sv.po,v 1.37 2004/03/07 16:24:42 menthos Exp $
>   #
>   msgid ""
>   msgstr ""
>   "Project-Id-Version: timezones\n"
>   "POT-Creation-Date: 2002-04-12 17:04-0400\n"
>   "PO-Revision-Date: 2004-03-17 23:20+0100\n"
>   "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
>   "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
>   "MIME-Version: 1.0\n"
> >>>>"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
>   "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
> 
> _______________________________________________
> sv mailing list
> sv@li.org
> http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.