Översättningen av Plone 2.0

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-16 22:54:25

Sådär, då har jag tittat igenom resten.

> #: ./plone_forms/insufficient_privileges.pt
> #. <h1 i18n:translate="heading_no_privileges">
> #.  Insufficient Privileges
> #. </h1>
> msgid "heading_no_privileges"
> msgstr "Otillräckliga privilegier"

Jag brukar tycka att "rättigheter" passar värdemässigt bättre som
översättning av "privileges". (Åtminstone i sådana här datortekniska
sammanhang, alltså.)

> #: ./plone_forms/join_form.cpt
> #. <h1 i18n:translate="heading_registration_form">
> #.  Registration Form
> #. </h1>
> msgid "heading_registration_form"
> msgstr "Registrera dig"

Snarare "Registreringsformulär"

> #: ./plone_prefs/prefs_user_memberships.pt
> #. <h2 i18n:translate="heading_search_newgroups">
> #.  Search for new groups
> #. </h2>
> msgid "heading_search_newgroups"
> msgstr "Sökning av nya grupper"

Sök EFTER betyder det väl.

> #: ./plone_prefs/prefs_group_members.pt
> #. <h2 i18n:translate="heading_search_newmembers">
> #.  Search for new group members
> #. </h2>
> msgid "heading_search_newmembers"
> msgstr "Sökning av nya gruppmedlemmar"

Motsvarande.

> #: ./plone_templates/global_sections.pt
> #. <h5 class="hiddenStructure" i18n:translate="heading_sections">
> #.  Sections
> #. </h5>
> msgid "heading_sections"
> msgstr "Sektioner"

Vad för slags "sektion"? Är det i en text kan "avsnitt" vara mer
lämpligt.

> #: ./plone_prefs/prefs_users_overview.pt
> #. <h1 i18n:translate="heading_users_overview">
> #.  Users Overview
> #. </h1>
> msgid "heading_users_overview"
> msgstr "Översikt av användare"

Är det inte "Översikt ÖVER användare" de menar?

> #: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_allow_discussion">
> #.        'Default' will use the site-wide setting for discussions.
> #. </div>
> msgid "help_allow_discussion"
> msgstr "Anger om det är möjligt att lägga till kommentarer till innehållet. &laquo;Standard&raquo; använder webbplatsens inställning."

Här har nog orginalet ändrats utan att du sett det.

> #: ./plone_forms/content_status_history.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_change_status">
> #.        Select the new state for the selected items.
> #. </div>
> msgid "help_change_status"
> msgstr "Välj tillstånd för det valda innehållet."

"nytt"?

> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_contact_email">
> #.        E-mail address to display for information regarding
> #.        the event.
> #. </div>
> msgid "help_contact_email"
> msgstr "Fyll i e-postadressen till kontaktpersonen för händelsen."
> 
> 
> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_contact_name">
> #.        Contact person or organization for the event.
> #. </div>
> msgid "help_contact_name"
> msgstr "Fyll i namn på kontaktperson eller organisation för händelsen."
> 
> 
> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_contact_phone">
> #.        Phone number to call for information and/or booking.
> #. </div>
> msgid "help_contact_phone"
> msgstr "Fyll i telefonnummer till kontaktpersonen för händelsen."

Det där "Fyll i", är det en kvarleva eller avsiktligt?

> #: ./plone_prefs/prefs_user_details.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_content_editor">
> #.         Select the content editor that you would like to use.
> #.         Note that content editors often have specific browser
> #.         requirements.
> #. </div>
> msgid "help_content_editor"
> msgstr "Välj redigeringsmetod för innehåll."

Andra meningen saknas.

> #: ./plone_prefs/prefs_user_details.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_display_names">
> #.         Determines if Short Names (also known as IDs) are
> #.         changable when editing items. If Short Names
> #.         are not displayed, they will be generated automatically.
> #. </div>
> msgid "help_display_names"
> msgstr "Välj om namn (även kallat ID) ska vara synligt när innehåll ändras. Om du väljer att inte visa namn kommer de att genereras automatiskt."

Det står inte samma sak, men det kanske är rätt?

> #: ./plone_forms/content_status_history.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_effective_date">
> #.        The date when the item will be available (of course it
> #.        needs to be published too). If no date is selected the
> #.        item will be effective immediately.
> #. </div>
> #: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_effective_date">
> #.         The date when the item will be available
> #.         (of course it needs to be published too).
> #.         If no date is selected the item will be
> #.         effective immediately.
> #. </div>
> msgid "help_effective_date"
> msgstr "Det datum då innehållet blir publik. Med detta fält kan du kontrollera när innehållet ska bli synligt baserat på datum. Anger du inget datum blir innehållet synligt omedelbart."

Mellanmeningen finns inte i orginalet, och orginalets parentes saknas.

> #: ./plone_forms/join_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_email_creation">
> #.           Enter an email address. This is necessary in case the password
> #.           is lost. We respect your privacy, and will not give the address
> #.           away to any third parties or expose it anywhere.
> #. </div>
> msgid "help_email_creation"
> msgstr "Fyll i din e-postadress. Detta är nödvändigt i det fall då du glömmer ditt lösenord. Adressen kommer ej att missbrukas."

Stilistiskt ganska annorlunda. Avsiktligt eller ännu en ändring som
inte upptäckts?

> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_event_end">
> #.           Click the calendar icon to select a date or browse the calendar.
> #. </div>
> msgid "help_event_end"
> msgstr "Fyll i slutdatum, eller klicka på kalendern för att välja."

> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_event_start">
> #.           Click the calendar icon to select a date or browse the calendar.
> #. </div>
> msgid "help_event_start"
> msgstr "Fyll i startdatum och tid, eller klicka på kalendern och välj ett datum."

Fyll i finns inte i orignalet, där kan man bara klicka och bläddra.

> #: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_language">
> #.        The language of this item.
> #. </div>
> msgid "help_language"
> msgstr "Ange det språk i vilket innehållet är skrivit."

Orginalet är kortare.

> #: ./plone_prefs/personalize_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_look">
> #.         Appearance of the site.
> #. </div>
> msgid "help_look"
> msgstr "Välj hur webbplatsen ska se ut. Flera möjliga utseenden finns tillgängliga."

Orginalet är kortare.

> #: ./plone_forms/join_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_password_creation">
> #.           Minimum 5 characters.
> #. </div>
> msgid "help_password_creation"
> msgstr "Fyll i det lösenord du vill använda. Minst fem tecken långt."

Orginalet är kortare.

> #: ./plone_forms/content_status_history.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_publishing_comments">
> #.        Will be added to the publishing history. If multiple
> #.        items are selected, this comment will be attached to all
> #.        of them.
> #. </div>
> msgid "help_publishing_comments"
> msgstr "Skriv en kort beskrivning eller några kommentarer som läggs till kommentarfältet i publiceringshistorien. Om flera objekt är valda kommer kommentaren att läggas till dem alla."

Orginalet är kortare.

> #: ./plone_forms/login_form.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_remember_my_name">
> #.         Check this to have your user name filled in automatically when you log in later.
> #. </div>
> msgid "help_remember_my_name"
> msgstr "Om du markerar &laquo;Kom ihåg mitt namn&raquo;, skapas en kaka (cookie) med ditt användarnamn. När du senare loggar in kommer ditt användarnamn att vara färdigt ifyllt."

Orginalet är kortare.

> #: ./plone_forms/search_form.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_search_keywords">
> #.         Return items matching one or more of these keywords.
> #.         Multiple words may be found
> #.         by pressing
> #.  <strong>
> #.  Ctrl
> #.  </strong>
> #.  while
> #.  <strong>
> #.  left clicking
> #.  </strong>
> #.  the keywords.
> #. </div>
> msgid "help_search_keywords"
> msgstr "Sök innehåll som har dessa nyckelord kopplade till sig."

Orginalet är utförligare.

> #: ./plone_forms/member_search_form.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_search_last_logged_in">
> #.         Return members who have logged in since yesterday, last week, etc.
> #. </div>
> msgid "help_search_last_logged_in"
> msgstr "Sök bland användare som har loggat in under denna period."

Orginalet är utförligare.

> #: ./plone_forms/search_form.pt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_search_text">
> #.         For a simple text search, enter your search term
> #.         here. Multiple words may be found by combining
> #.         them with
> #.  <strong>
> #.  AND
> #.  </strong>
> #.  and
> #.  <strong>
> #.  OR
> #.  </strong>
> #.  .
> #.         The text in this field will be matched with
> #.         items' contents, title and description.
> #. </div>
> msgid "help_search_text"
> msgstr "Här kan du genomföra enklare sökningar efter innehåll. Flera termer kan kombineras genom att använda &laquo;AND&raquo; och &laquo;OR&raquo;. Sökningen sker bland innehålls titlel, beskrivning samt brödtext."

Titel är felstavat.

> #: ./plone_3rdParty/CMFTopic/topic_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_shortname">
> #. 		    Short Name is part of the item's web address.
> #. 		    Should not contain spaces, upper case, underscores or other special characters.
> #. </div>
> msgid "help_shortname"
> msgstr "Bör ej innehålla blanksteg, understreckningar eller blandade stora och små bokstäver. Detta är en del av händelsens webbadress (URL)."

Ganska olika.

> #: ./plone_content/link_edit_form.cpt
> #. <div class="formHelp" i18n:translate="help_url">
> #.           Prefix is optional; if not provided, the link will be relative.
> #. </div>
> msgid "help_url"
> msgstr "Länkens webbadress. Om du inte anger http som prefix, kommer länken att bli relativ till nuvarande adress."

Det är inte bara http som kan vara prefix. Sökvägen fram till aktuell
katalog (som börjar med /) skulle får också kallas prefix om allt utom
relativa länkar skall uteslutas.

> msgid "hide"
> msgstr "Göm"

Gemen begynnelsebokstav.

> #: ./plone_forms/search_form.pt
> #. <option i18n:translate="label_any_author" value="">
> #.  Any Author
> #. </option>
> msgid "label_any_author"
> msgstr "Vem som helst"

Men det skall vara författare. Eller framgår det av sammanhanget?

> #: ./plone_content/metadata_edit_form.cpt
> #. <label for="discussion_off" i18n:translate="label_discussion_disabled">
> #.  Disabled
> #. </label>
> msgid "label_discussion_disabled"
> msgstr "Avaktiverad"

I Gnomeordlistan säger de "Inaktiverad".

> #: ./plone_prefs/prefs_user_details.pt
> #. <label for="cb_invisible_ids" i18n:translate="label_edit_short_names">
> #.  Allow Editing of Short Names
> #. </label>
> msgid "label_edit_short_names"
> msgstr "Ändring av kortnamn"

Tillåt ...

> #: ./plone_prefs/prefs_user_details.pt
> #. <label for="cb_listed" i18n:translate="label_listed_status">
> #.  Listed in searches
> #. </label>
> msgid "label_listed_status"
> msgstr "Synlighet"

.. i sökningar.

> #: ./plone_content/file_view.pt
> #. <span i18n:translate="label_size">
> #.       Size
> #. </span>
> msgid "label_size"
> msgstr "Storlek:"

Inget kolon i orginalet.

> #: ./plone_forms/folder_localrole_form.pt
> #. <legend i18n:translate="legend_assigned_roles">
> #.       Assigned Roles
> #.  ${folder}
> #. </legend>
> msgid "legend_assigned_roles"
> msgstr "Tilldelade roller"

${folder} saknas.

> #: ./plone_forms/folder_localrole_form.pt
> #. <legend i18n:translate="legend_available_members">
> #.  Available Members
> #. </legend>
> msgid "legend_available_members"
> msgstr "Tillgängliga användare"

Inte "medlemmar", som i "gruppmedlemmar"?

> #: ./plone_content/event_edit_form.cpt
> #. <legend i18n:translate="legend_event_details">
> #.  Event Details
> #. </legend>
> msgid "legend_event_details"
> msgstr "Egenskaper"

Det var lite fritt, antar jag.

> #: ./plone_forms/login_password.pt
> #. <legend i18n:translate="legend_password_details">
> #.  Password Details
> #. </legend>
> msgid "legend_password_details"
> msgstr "Lösenord"

-egenskaper/-detaljer.

> #: ./plone_content/link_view.pt
> #. <span i18n:translate="link_address">
> #.  The link address is:
> #. </span>
> msgid "link_address"
> msgstr "Länken är:"

Länkadressen ...

> #: ./plone_forms/content_status_history.cpt
> #. <th i18n:translate="listingheader_action">
> #.  Action
> #. </th>
> msgid "listingheader_action"
> msgstr "Händelse"
> 
> 
> #: ./plone_forms/undo_form.pt
> #. <th i18n:translate="listingheader_action_performed">
> #.  Action performed
> #. </th>
> msgid "listingheader_action_performed"
> msgstr "Händelse utförd"

Eller kanske "åtgärd". Har det inte ofta varit "event" som översatts
med "händelse"? Är det här samma sak?

> #: ./plone_prefs/prefs_group_members.pt
> #. <th i18n:translate="listingheader_email_address">
> #.  E-mail Address
> #. </th>
> msgid "listingheader_email_address"
> msgstr "E-post adress"

Ett ord på svenska.

> #: ./plone_forms/login_form.pt
> #. <div i18n:translate="login_form_disabled" tal:condition="python: not auth">
> #.   While cookie authentication is disabled, cookie-based login is not available.
> #. </div>
> msgid "login_form_disabled"
> msgstr "Medan autenticering med kakor är avstängd är inloggning baserad på kakor inte tillgänglig."

Jag tror "möjligt" är bättre än "tillgänligt" här.

> #: ./plone_forms/folder_localrole_form.pt
> #. <p i18n:translate="no_members_found">
> #.       No members were found using your
> #.  <strong>
> #.  Search Criteria
> #.  </strong>
> #. </p>
> msgid "no_members_found"
> msgstr "Inga användare kunde hittas med angivna kriterier."

Inget <strong>?

> #: ./plone_templates/sendto_template.pt
> #. <div i18n:translate="sendto_mailtemplate_body" tal:omit-tag="">
> #. This link is sent to you from
> #.  ${portal_url}
> #. You are receiving this mail because someone read a page at
> #.  ${portal_title}
> #. and thought it might interest you.
> #. It is sent by
> #.  ${from_address}
> #.  with the following comment:
> #. &quot;
> #.  ${comment}
> #.  &quot;
> #.  ${document_title}
> #.  ${document_description}
> #.  ${document_url}
> #. </div>
> msgid "sendto_mailtemplate_body"
> msgstr "Den här länken har skickats till dig från ${portal_url} Du får detta för att någon läste en sida på ${portal_url} coh tänkte att det kunde intressera dig. Länken har skickats av ${from_address}, med följande kommentar: &quot;${comment}&quot; ${document_title} ${document_description} ${document_url}"

"Och" felstavat.

"Trodde" istället för "tänkte".

> msgid "submit"
> msgstr "spara"

Olika saker, men det kanske stämmer i sammanhanget?

> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_ie4_cookies_step1">
> #.  Click View on the menu at the top of your browser and select Internet Options
> #. </li>
> msgid "text_ie4_cookies_step1"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_ie4_cookies_step2">
> #.  Click the Security tab at the top of the screen
> #. </li>
> msgid "text_ie4_cookies_step2"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_ie4_cookies_step3">
> #.  Click Custom Level and scroll down to the Cookies section
> #. </li>
> msgid "text_ie4_cookies_step3"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_ie4_cookies_step4">
> #.  Select &quot;Always accept cookies&quot; or &quot;Prompt before accepting cookies&quot; and click OK
> #. </li>
> msgid "text_ie4_cookies_step4"
> msgstr ""

> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_moz_cookies_step1">
> #.  Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
> #. </li>
> msgid "text_moz_cookies_step1"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_moz_cookies_step2">
> #.  Find &quot;Privacy &amp; Security&quot; in the menu on the left. If there is a [+] to the left of &quot;Privacy &amp; Security&quot;, click it.
> #. </li>
> msgid "text_moz_cookies_step2"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_moz_cookies_step3">
> #.  Select &quot;Cookies&quot;.
> #. </li>
> msgid "text_moz_cookies_step3"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_moz_cookies_step4">
> #.  Select &quot;Enable cookies for the originating web site only&quot; or &quot;Enable all cookies&quot; and click &quot;OK&quot;
> #. </li>
> msgid "text_moz_cookies_step4"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape4_cookies_step1">
> #.  Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
> #. </li>
> msgid "text_netscape4_cookies_step1"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape4_cookies_step2">
> #.  Select &quot;Advanced&quot;
> #. </li>
> msgid "text_netscape4_cookies_step2"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape4_cookies_step3">
> #.  Select &quot;Accept all cookies&quot; or &quot;Accept only cookies that get sent back to the originating server&quot; and click OK
> #. </li>
> msgid "text_netscape4_cookies_step3"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape6_cookies_step1">
> #.  Click Edit on the menu at the top of your browser and select Preferences
> #. </li>
> msgid "text_netscape6_cookies_step1"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape6_cookies_step2">
> #.  Find &quot;Privacy &amp; Security&quot; in the menu on the left. If there is a triangle pointing to the right next to Privacy &amp; Security, click it.
> #. </li>
> msgid "text_netscape6_cookies_step2"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape6_cookies_step3">
> #.  Select &quot;Cookies&quot; under &quot;Privacy &amp; Security&quot;
> #. </li>
> msgid "text_netscape6_cookies_step3"
> msgstr ""
> 
> 
> #: ./plone_forms/enabling_cookies.pt
> #. <li i18n:translate="text_netscape6_cookies_step4">
> #.  Select &quot;Enable cookies for the originating web site only&quot; or &quot;Enable all cookies&quot; and click &quot;OK&quot;
> #. </li>
> msgid "text_netscape6_cookies_step4"
> msgstr ""

De här är inte översatta, men det kanske var det du menade i ditt
inledningsmeddelande?

> #: ./plone_prefs/prefs_install_products_form.pt
> #. <li i18n:translate="text_product_unavailable" tal:condition="python:not QI.isProductAvailable(product['id'])">
> #.              This Product has been removed from the file system
> #. </li>
> msgid "text_product_unavailable"
> msgstr "borttagen från mappen 'Products'"

Ganska annorlunda.

> #: ./plone_forms/member_search_form.pt
> #. <option i18n:translate="time_ever" selected="selected" tal:attributes="value ever" value="#">
> #.  Ever
> #. </option>
> msgid "time_ever"
> msgstr "Sedan"

Inte "för alltid"?

> #: ./plone_portlets/about_slot.pt
> #. <span i18n:translate="time_expired" tal:omit-tag="">
> #.  expired
> #. </span>
> #: ./plone_templates/folder_contents.pt
> #. <span class="state-expired" i18n:translate="time_expired" tal:condition="python:isExpired(item)">
> #.  expired
> #. </span>
> #: ./plone_content/document_byline.pt
> #. <span class="state-expired" i18n:translate="time_expired" tal:condition="python:here.isExpired(here)">
> #.   expired
> #. </span>
> msgid "time_expired"
> msgstr "föråldrad"

Eller kanske "utgången" är bättre?

> #: ./plone_portlets/calendar_slot.pt
> #. <span i18n:translate="time_separator">
> #.  :
> #. </span>
> msgid "time_separator"
> msgstr ":"

Är det mellan timme och minut? I så fall skall det egentligen vara
punkt på svenska.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.