screem-0.6.1pre1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-01-28 18:06:25

Christian Rose writes:
> Här är uppdateringen av screem. Ta gärna en titt. Filen finns även på
> http://www.menthos.com/po/tp/screem-0.6.1pre1.sv.po.

Jag återupptar min genomgång av gamla brev som jag aldrig fått tagit
hand om. Detta är från april i fjol.

> +#: ui/screem-window-ui.xml.in.h:18
> +msgid "Add a new editable region, or make a region out of the selected text"
> +msgstr ""
> +"Lägg till ett nytt redigeringsbart område, eller skapa en region från den "
> +"markerade texten"

Orginalet har "region" två gånger, vilket antyder att det är samma
slags område/region i båda fallen. Bör vi kanske ha det på svenska
också?

> +#: ui/screem-window-ui.xml.in.h:26
> +msgid "Bullet List"
> +msgstr "Punktlista"
> 
> +#: ui/screem-window-ui.xml.in.h:27
> +msgid "Bulleted List"
> +msgstr "Onumrerad lista"

Är det någon skillnad, eller avser det samma sak? I det senare fallet
tycker jag båda kan få ha samma översättning.

> +#: plugins/cssWizard/css-window-menus.c:168
> +msgid ""
> +"CaSSIUS (Casscading StyleSheet Intergration Under SCREEM)\n"
> +"CaSSIUS provides a CSS wizard for editing stylesheets in SCREEM.\n"
> +"Screem provides an integrated development environment for creating and maintaining websites\n"
> +"CaSSIUS and SCREEM are licensed under the GNU General Public License version 2 or above"
> +msgstr ""
> +"CaSSIUS (Cascading StyleSheet Intergration Under SCREEM)\n"
> +"CaSSIUS tillhandahåller en CSS-guide för redigering av stilmallar i SCREEM.\n"
> +"Screem erbjuder en integrerad miljö för skapande och underhåll av webbplatser\n"
> +"\n"
> +"CaSSIUS och SCREEM är licensierade under GNU General Public License version 2 eller senare"

Du har en extra nyrad i översättningen. Var det meningen?

Jag skulle nog valt att-form i tredje meningen: "... miljö för att
skapa och underhålla webbplatser."

> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:4
> +msgid ":active"
> +msgstr ":aktiv"
> +
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:5
> +msgid ":first-child"
> +msgstr ":första-barn"
> +
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:6
> +msgid ":focus"
> +msgstr ":fokus"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:7
> +msgid ":hover"
> +msgstr ":sväva"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:8
> +msgid ":lang"
> +msgstr ":språk"
> +
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:9
> +msgid ":link"
> +msgstr ":länk"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:10
> +msgid ":visited"
> +msgstr ":besökt"

Hmm, det här ser lite misstänkt ut. ":active" och de övriga är ju
nyckelord i CSS. Jag undrar om de verkligen skall översättas, eller
om det bara blir fel då. Kolla gärna det om du har någon kontakt med
någon utvecklare.

> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:32
> +msgid "background-attachment"
> +msgstr "bakgrundsbilaga"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:33
> +msgid "background-color"
> +msgstr "bakgrundsfärg"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:34
> +msgid "background-image"
> +msgstr "bakgrundsbild"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:35
> +msgid "background-position"
> +msgstr "bakgrundsposition"
> 
> +#: plugins/cssWizard/css.glade.h:36
> +msgid "background-repeat"
> +msgstr "bakgrundsupprepning"

Också misstänkt. Det är också nyckelord i CSS. Det finns flera
sådana häromkring.

> +#: plugins/uploadWizard/rpmatch.c:79
> +msgid "^[yY]"
> +msgstr "^[jJ]"

Eller "^[jJyY]" kanske?

> +#: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:754
> +msgid "There was an undetermined problem verifying the correctness of your site definition. Please report this to the maintainer."
> +msgstr "Det uppstod ett okänt problem vid kontrollen av din webbplatsdefinitions korrekthet. Var vänlig och rapportera detta till underhållaren."

Jag tror att "utvecklaren" har mindre risk att väcka frågor än
"underhållaren".

> +#: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:775
> +msgid ""
> +"This appears to be the first time you have attempted to upload\n"
> +"this website. Does the site already exist on the server?"
> +msgstr ""
> +"Det här verkar vara första gången du har försökt att skicka\n"
> +"denna webbplats. Finns webbplatsen verkligen på servern?"

"Redan", inte "verkligen".

> +#: plugins/uploadWizard/uploadWizard.c:1208
> +#, c-format
> +msgid "Commiting updates to %s..."
> +msgstr "Skickar uppdateringar av %s..."

Eller "till". Är %s vad man uppdaterar, eller vart man skickar
uppdateringen?

> +#: glade/screem.glade.h:117
> +msgid "Maintain"
> +msgstr "Underhåll"
> +
> +#: glade/screem.glade.h:118
> +msgid "Maintain Permissions:"
> +msgstr "Behåll rättigheter:"

Det är inte underhåll i andra fallet också, tror du?

> +#: glade/screem.glade.h:194
> +msgid ""
> +"The site druid will guide you through the creation a new web site.\n"
> +"\n"
> +"It will include publishing details of where the site will be uploaded to for viewing."
> +msgstr ""
> +"Webbplatsguiden kommer att guida dig genom skapandet av en ny webbplats.\n"
> +"\n"
> +"Den kommer att inkludera publiceringsdetaljer om var webbplatsen kommer att "
> +"skickas upp för visning."

"Vart", inte "var" webbplatsen kommer att skickas.

> +#: src/editMenu.c:269
> +msgid "When searching multiple files, any which contain a match are shown below, selecting one will open the page in the editor."
> +msgstr "Vid sökning i flera filer, där var och en kan innehålla en träff av det som visas nedan, betyder att välja en av dem att sidan visas i redigeraren."

Den meningen blev svårläst tycker jag. Alternativt förslag: "Vid
sökning i flera filer, visas alla som innehåller en träff nedan, val
av en öppnar sidan i redigeraren."

Man kanske skulle byta ut sista kommatecknet mot punkt och börja en ny
mening där också.

> +#: src/screem-window-menus.c:1533
> +msgid ""
> +"SCREEM (Site CReation and Editing EnvironMent)\n"
> +"Screem provides an integrated development environment for creating and maintaining websites\n"
> +"SCREEM is licensed under the GNU General Public License version 2 or above"
> +msgstr ""
> +"SCREEM (Site CReating and Editing EnvironMent)\n"
> +"Screem erbjuder en integrerad miljö för skapande och underhåll av webbplatser\n"
> +"\n"
> +"SCREEM är licensierat under GNU General Public License version 2 eller senare"

Samma kommentar om att-form som ovan.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.