Re: gettext-examples-0.13.1 (87%, 1 untranslated)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-12-20 21:40:49

>   #: hello-perl/hello-2.pl.in:13
> N msgid "This program is running as process number {pid}."
> N msgstr "Detta program kör som process nummer {$pid}."

I orginalet fanns inget "$".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.