Re: PloneChat

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-12-18 00:28:09

Christian Rose writes:
> tis 2003-12-16 klockan 11.51 skrev Göran Uddeborg:
> > msgid "Fill in the details of this Plone Chat."
> > msgstr "Fyll i detaljerna om denna Plone Chat."
> 
> Kanske "denna Plone-chatt"?
> 
> 
> > msgid "Plone Chat Details"
> > msgstr "Plone Chat-detaljer"
> 
> Eller kanske motsvarande "Detaljer för Plone-chatt".

Jag tänkte mig hela "Plone Chat" som ett namn.  Det är så det paket
man hämtar och installerar heter.  men du har nog rätt, texterna löper
naturligare om man bara hanterar "Plone" som namn.

> > msgid "Type-in your message and click \"Ok\" to post it to the chat."
> > msgstr "Skriv in ditt meddelande och klicka \"Ok\" för att posta det till chatten."
> 
> Brukar man inte alltid skriva "OK" stort på svenska? Eller jag kanske är
> helt ute och cyklar i terrängen.

Så är det nog ja.  Jag inser att jag får felrapportera detta också,
strängen på knappen man skall klicka på är inte översättningsbar.

Tack för kommentarerna.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.