scrollkeeper-0.3.15-pre1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2003-12-09 11:50:58

Här är uppdateringen av scrollkeeper. Ta gärna en titt. Filen finns även
på http://www.menthos.com/po/tp/scrollkeeper-0.3.15-pre1.sv.po.


Christian

 # Swedish messages for scrollkeeper.
 # Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.5 2003/01/20 07:21:36 muet Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: scrollkeeper 0.3.13-pre1\n"
G "POT-Creation-Date: 2003-06-24 15:00+0200\n"
G "PO-Revision-Date: 2003-07-10 15:17+0200\n"
N "Project-Id-Version: scrollkeeper 0.3.15-pre1\n"
N "POT-Creation-Date: 2003-12-06 15:32+0100\n"
N "PO-Revision-Date: 2003-12-09 11:47+0100\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
G msgid ""
G "Usage: scrollkeeper-install [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF FILE>\n"
G msgstr ""
G "Användning: scrollkeeper-install [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] "
G "<OMF-FIL>\n"
 #: cl/src/scrollkeeper-install.c:36
N msgid "Usage: scrollkeeper-install [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF FILE>\n"
N msgstr "Användning: scrollkeeper-install [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] <OMF-FIL>\n"
 
 
G msgid "Usage: scrollkeeper-preinstall <DOC FILE> <OMF FILE> <NEW OMF FILE>\n"
G msgstr ""
G "Användning: scrollkeeper-preinstall <DOKUMENTFIL> <OMF-FIL> <NY OMF-FIL>\n"
 #: cl/src/preinstall.c:34
N msgid "Usage: scrollkeeper-preinstall [-n] <DOC FILE> <OMF FILE> <NEW OMF FILE>\n"
N msgstr "Användning: scrollkeeper-preinstall [-n] <DOKUMENTFIL> <OMF-FIL> <NY OMF-FIL>\n"
 
 #: cl/src/preinstall.c:85
 #, c-format
 msgid "Unable to update URL in OMF file %s. Copying OMF file unchanged.\n"
G msgstr ""
G "Kan inte uppdatera URL i OMF-filen %s. Kopierande OMF-fil oförändrad.\n"
N msgstr "Kan inte uppdatera URL i OMF-filen %s. Kopierande OMF-fil oförändrad.\n"
 
 #: cl/src/scrollkeeper-uninstall.c:32
G msgid ""
G "Usage: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF "
G "FILE>\n"
G msgstr ""
G "Användning: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] "
G "<OMF-FIL>\n"
N msgid "Usage: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF FILE>\n"
N msgstr "Användning: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] <OMF-FIL>\n"
 
 
 #: cl/src/update.c:109
 #, c-format
G msgid "Usage: %s [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] [-o <OMF_DIR>]\n"
G msgstr ""
G "Användning: %s [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKATALOG>] [-o <OMF-"
G "KATALOG>]\n"
N msgid "Usage: %s [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] [-o <OMF_DIR>]\n"
N msgstr "Användning: %s [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKATALOG>] [-o <OMF-KATALOG>]\n"
 
 
 #: cl/src/get-cl.c:63
 #, c-format
N msgid "Cannot stat %s\n"
N msgstr "Kan inte ta status på %s\n"
N 
 #: cl/src/get-cl.c:69
 #, c-format
N msgid "Owner of %s is not the current user\n"
N msgstr "√Ągaren till %s √§r inte den aktuella anv√§ndaren\n"
N 
 #: cl/src/get-cl.c:75
 #, c-format
N msgid "Wrong permissions for %s\n"
N msgstr "Felaktiga rättigheter för %s\n"
N 
 #: cl/src/get-cl.c:83
 #, c-format
N msgid "Unknown error on directory creation of %s (%s)\n"
N msgstr "Okänt fel vid skapande av katalogen %s (%s)\n"
N 
 #: cl/src/get-cl.c:122
N msgid "Unable to determine username."
N msgstr "Kan inte avgöra användarnamn."
N 
 #: cl/src/get-cl.c:139
 
G msgid "No Content List for this locale!!!\n"
G msgstr "Ingen innehållslista för denna lokal!!!\n"
 #: cl/src/get-cl.c:228
N msgid "No Content List for this locale.\n"
N msgstr "Ingen innehållslista för denna lokal.\n"
 
 
 #: libs/install.c:136
 #, c-format
G msgid ""
G "TOC file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
N msgid "TOC file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
 msgstr "TOC-filen finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"
 
 #: libs/install.c:177
 #, c-format
G msgid ""
G "OMF file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
N msgid "OMF file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
 msgstr "OMF-filen finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"
 
 
 #: libs/install.c:245
 #, c-format
N msgid "Content list file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
N msgstr "Innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"
N 
 #: libs/install.c:252
 #, c-format
G msgid ""
G "Content list file does not exist, is not readable, or is not well-formed "
G "XML: %s\n"
G msgstr ""
G "Innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"
G 
G msgid ""
G "Extended content list file does not exist, is not readable, or is not well-"
G "formed XML: %s\n"
G msgstr ""
G "Utökad innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt "
G "XML: %s\n"
N msgid "Extended content list file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
N msgstr "Utökad innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"
 
 
 #: libs/uninstall.c:211
 #, c-format
N msgid "cannot create temporary file %s\n"
N msgstr "kan inte skapa temporär fil %s\n"
N 
N msgid "Cannot create temporary file %s\n"
N msgstr "Kan inte skapa temporär fil %s\n"
N 
 #: libs/database.c:41
 #, c-format
 
 #: extract/src/scrollkeeper-extract.c:30
G msgid ""
G "Usage: scrollkeeper-extract <xml file> <stylesheet 1> <output file 1> "
G "<stylesheet 2> <output file 2> ...\n"
G msgstr ""
G "Användning: scrollkeeper-extract <xml-fil> <stilmall 1> <utdatafil 1> "
G "<stilmall 2> <utdatafil 2> ...\n"
N msgid "Usage: scrollkeeper-extract <xml file> <stylesheet 1> <output file 1> <stylesheet 2> <output file 2> ...\n"
N msgstr "Användning: scrollkeeper-extract <xml-fil> <stilmall 1> <utdatafil 1> <stilmall 2> <utdatafil 2> ...\n"

# Swedish messages for scrollkeeper.
# Copyright (C) 2001, 2002, 2003 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2001, 2002, 2003.
#
# $Id: sv.po,v 1.5 2003/01/20 07:21:36 muet Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: scrollkeeper 0.3.15-pre1\n"
"POT-Creation-Date: 2003-12-06 15:32+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2003-12-09 11:47+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: cl/src/scrollkeeper-install.c:36
msgid "Usage: scrollkeeper-install [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF FILE>\n"
msgstr "Användning: scrollkeeper-install [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] <OMF-FIL>\n"

#: cl/src/scrollkeeper-install.c:104
msgid "Could not create database. Aborting install.\n"
msgstr "Kunde inte skapa databas. Avbryter installation.\n"

#: cl/src/scrollkeeper-install.c:108 cl/src/update.c:534
#, c-format
msgid "Registering %s\n"
msgstr "Registrerar %s\n"

#: cl/src/scrollkeeper-install.c:110 cl/src/update.c:531
#, c-format
msgid "Unable to register %s\n"
msgstr "Kan inte registrera %s\n"

#: cl/src/preinstall.c:34
msgid "Usage: scrollkeeper-preinstall [-n] <DOC FILE> <OMF FILE> <NEW OMF FILE>\n"
msgstr "Användning: scrollkeeper-preinstall [-n] <DOKUMENTFIL> <OMF-FIL> <NY OMF-FIL>\n"

#: cl/src/preinstall.c:85
#, c-format
msgid "Unable to update URL in OMF file %s. Copying OMF file unchanged.\n"
msgstr "Kan inte uppdatera URL i OMF-filen %s. Kopierande OMF-fil oförändrad.\n"

#: cl/src/scrollkeeper-uninstall.c:32
msgid "Usage: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] <OMF FILE>\n"
msgstr "Användning: scrollkeeper-uninstall [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>] <OMF-FIL>\n"

#: cl/src/scrollkeeper-uninstall.c:86 cl/src/update.c:549
#, c-format
msgid "Unregistering %s\n"
msgstr "Avregistrerar %s\n"

#: cl/src/update.c:109
#, c-format
msgid "Usage: %s [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>] [-o <OMF_DIR>]\n"
msgstr "Användning: %s [-n] [-v] [-q] [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKATALOG>] [-o <OMF-KATALOG>]\n"

#: cl/src/update.c:221
#, c-format
msgid "%s: warning: %s overrides %s\n"
msgstr "%s: varning: %s åsidosätter %s\n"

#: cl/src/update.c:420
msgid "Could not create database. Aborting update.\n"
msgstr "Kunde inte skapa databas. Avbryter uppdatering.\n"

#: cl/src/update.c:515
#, c-format
msgid "%s: %s: is not a directory\n"
msgstr "%s: %s: är inte en katalog\n"

#: cl/src/update.c:540
#, c-format
msgid "Updating %s\n"
msgstr "Uppdaterar %s\n"

#: cl/src/update.c:543
#, c-format
msgid "Unable to complete update. Could not register %s\n"
msgstr "Kan inte färdigställa uppdatering. Kunde inte registrera %s\n"

#: cl/src/get-cl.c:63
#, c-format
msgid "Cannot stat %s\n"
msgstr "Kan inte ta status på %s\n"

#: cl/src/get-cl.c:69
#, c-format
msgid "Owner of %s is not the current user\n"
msgstr "√Ągaren till %s √§r inte den aktuella anv√§ndaren\n"

#: cl/src/get-cl.c:75
#, c-format
msgid "Wrong permissions for %s\n"
msgstr "Felaktiga rättigheter för %s\n"

#: cl/src/get-cl.c:83
#, c-format
msgid "Unknown error on directory creation of %s (%s)\n"
msgstr "Okänt fel vid skapande av katalogen %s (%s)\n"

#: cl/src/get-cl.c:122
msgid "Unable to determine username."
msgstr "Kan inte avgöra användarnamn."

#: cl/src/get-cl.c:139
msgid "Cannot open temporary file.\n"
msgstr "Kan inte öppna temporär fil.\n"

#: cl/src/get-cl.c:175
#, c-format
msgid "%s: Cannot open temp file: %s\n"
msgstr "%s: Kan inte öppna temporär fil: %s\n"

#: cl/src/get-cl.c:188
#, c-format
msgid "Usage: %s [-v] <LOCALE> <CATEGORY TREE FILE NAME>\n"
msgstr "Anv√§ndning: %s [-v] <LOKAL> <KATEGORITR√ĄDETS FILNAMN>\n"

#: cl/src/get-cl.c:228
msgid "No Content List for this locale.\n"
msgstr "Ingen innehållslista för denna lokal.\n"

#: libs/error.c:114
#, c-format
msgid "%s: out of memory: %s\n"
msgstr "%s: slut på minne: %s\n"

#: libs/error.c:262
#, c-format
msgid "OMF validation error: %s"
msgstr "OMF-valideringsfel: %s"

#: libs/install.c:136
#, c-format
msgid "TOC file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
msgstr "TOC-filen finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"

#: libs/install.c:177
#, c-format
msgid "OMF file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
msgstr "OMF-filen finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"

#: libs/install.c:186
#, c-format
msgid "Could not parse ScrollKeeper-OMF DTD: %s\n"
msgstr "Kunde inte tolka Scrollkeeper-OMF DTD: %s\n"

#: libs/install.c:194
#, c-format
msgid "OMF file [%s] does not validate against ScrollKeeper-OMF DTD: %s\n"
msgstr "OMF-filen [%s] validerar inte mot ScrollKeeper-OMF DTD: %s\n"

#. This should not happen
#: libs/install.c:211
msgid "Failed to locate an <OMF> element.\n"
msgstr "Misslyckades med att lokalisera ett <OMF>-element.\n"

#. This should not happen
#: libs/install.c:216
msgid "<OMF> node has no children.\n"
msgstr "<OMF>-noden har inga barn.\n"

#: libs/install.c:245
#, c-format
msgid "Content list file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
msgstr "Innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"

#: libs/install.c:252
#, c-format
msgid "Extended content list file does not exist, is not readable, or is not well-formed XML: %s\n"
msgstr "Utökad innehållslistefil finns inte, är inte läsbar, eller är inte korrekt XML: %s\n"

#: libs/uninstall.c:97
#, c-format
msgid "wrong content list file %s\n"
msgstr "felaktig fil med innehållslista %s\n"

#: libs/uninstall.c:104
#, c-format
msgid "wrong extended content list file %s\n"
msgstr "felaktig fil med utökad innehållslista %s\n"

#: libs/uninstall.c:202
#, c-format
msgid "%s missing\n"
msgstr "%s saknas\n"

#: libs/uninstall.c:211
#, c-format
msgid "cannot create temporary file %s\n"
msgstr "kan inte skapa temporär fil %s\n"

msgid "Cannot create temporary file %s\n"
msgstr "Kan inte skapa temporär fil %s\n"

#: libs/database.c:41
#, c-format
msgid "Could not create directory %s : %s\n"
msgstr "Kunde inte skapa katalogen %s: %s\n"

#: libs/update-url.c:40
msgid "OMF file was not well-formed.\n"
msgstr "OMF-filen var inte korrekt.\n"

#: libs/update-url.c:48
msgid "Could not find root element of OMF file.\n"
msgstr "Kunde inte hitta rotelementet i OMF-filen.\n"

#: libs/update-url.c:52
msgid "Root element of OMF file is not <omf>.\n"
msgstr "Rotelementet i OMF-filen är inte <omf>.\n"

#: libs/update-url.c:64
msgid "OMF file does not have <resource> element.\n"
msgstr "OMF-filen har inte <resource>-element.\n"

#: extract/src/scrollkeeper-extract.c:30
msgid "Usage: scrollkeeper-extract <xml file> <stylesheet 1> <output file 1> <stylesheet 2> <output file 2> ...\n"
msgstr "Användning: scrollkeeper-extract <xml-fil> <stilmall 1> <utdatafil 1> <stilmall 2> <utdatafil 2> ...\n"

#: extract/src/scrollkeeper-extract.c:61
#, c-format
msgid "Unrecognized file type: %s\n"
msgstr "Okänd filtyp: %s\n"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:1
msgid "3D Modelling"
msgstr "3D-modellering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:2
msgid "3D Rendering"
msgstr "3D-rendering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:3
msgid "ADA"
msgstr "ADA"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:4
msgid "Accessibility"
msgstr "Tillgänglighet"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:5
msgid "Accessories"
msgstr "Tillbehör"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:6
msgid "Administration"
msgstr "Administration"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:7
msgid "Amusement"
msgstr "Underhållning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:8
msgid "Analysis"
msgstr "Analys"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:9
msgid "AppleTalk"
msgstr "AppleTalk"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:10
msgid "Applets"
msgstr "Panelprogram"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:11
msgid "Applications"
msgstr "Program"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:12
msgid "Arcade"
msgstr "Arkad"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:13
msgid "Archiving"
msgstr "Arkivering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:14
msgid "Arts"
msgstr "Konst"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:15
msgid "Astronomy"
msgstr "Astronomi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:16
msgid "Astrophysics"
msgstr "Astrofysik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:17
msgid "BIND"
msgstr "BIND"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:18
msgid "Backups"
msgstr "Säkerhetskopior"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:19
msgid "Biology"
msgstr "Biologi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:20
msgid "Board"
msgstr "Bräde"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:21
msgid "Build Tools"
msgstr "Byggverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:22
msgid "C"
msgstr "C"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:23
msgid "C++"
msgstr "C++"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:24
msgid "CAD"
msgstr "CAD"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:25
msgid "CD Mastering"
msgstr "CD-skapande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:26
msgid "CDE"
msgstr "CDE"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:27
msgid "CLI"
msgstr "Konsollbaserade"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:28
msgid "Calculating"
msgstr "Beräkning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:29
msgid "Caldera"
msgstr "Caldera"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:30
msgid "Calendar"
msgstr "Kalender"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:31
msgid "Capture"
msgstr "Fångande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:32
msgid "Chat"
msgstr "Chatt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:33
msgid "Chemistry"
msgstr "Kemi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:34
msgid "Clock"
msgstr "Klocka"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:35
msgid "Clocks"
msgstr "Klockor"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:36
msgid "Code Generators"
msgstr "Kodgeneratorer"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:37
msgid "Compression"
msgstr "Komprimering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:38
msgid "Computer Science"
msgstr "Datavetenskap"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:39
msgid "Config Files"
msgstr "Konfigurationsfiler"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:40
msgid "Configuration"
msgstr "Konfiguration"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:41
msgid "Configuration Tools"
msgstr "Konfigurationsverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:42
msgid "Conversion"
msgstr "Omvandling"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:43
msgid "Core Desktop"
msgstr "Kärnskrivbordet"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:44
msgid "Cryptography"
msgstr "Kryptografi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:45
msgid "DNS"
msgstr "DNS"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:46
msgid "Data Processing"
msgstr "Databehandling"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:47
msgid "Database"
msgstr "Databas"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:48
msgid "Databases"
msgstr "Databaser"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:49
msgid "Debian"
msgstr "Debian"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:50
msgid "Debuggers"
msgstr "Felsökare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:51
msgid "Desktop"
msgstr "Skrivbord"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:52
msgid "Desktop Preferences"
msgstr "Skrivbordsinställningar"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:53
msgid "Development"
msgstr "Utveckling"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:54
msgid "Development Tools"
msgstr "Utvecklingsverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:55
msgid "Display"
msgstr "Visning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:56
msgid "Distributions"
msgstr "Distributioner"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:57
msgid "Drawing"
msgstr "Ritande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:58
msgid "EDA"
msgstr "EDA"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:59
msgid "Editing"
msgstr "Redigering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:60
msgid "Education"
msgstr "Undervisning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:61
msgid "Email"
msgstr "E-post"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:62
msgid "English"
msgstr "Engelska"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:63
msgid "Environments"
msgstr "Miljöer"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:64
msgid "FTP"
msgstr "FTP"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:65
msgid "Fax"
msgstr "Fax"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:66
msgid "Fighting"
msgstr "Kampsport"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:67
msgid "File Sharing"
msgstr "Fildelning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:68
msgid "File Utilities"
msgstr "Filverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:69
msgid "Filesystems"
msgstr "Filsystem"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:70
msgid "Financial"
msgstr "Ekonomi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:71
msgid "Firewall"
msgstr "Brandvägg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:72
msgid "First Person Shooters"
msgstr "FPS"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:73
msgid "Fonts"
msgstr "Typsnitt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:74
msgid "FreeBSD"
msgstr "FreeBSD"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:75
msgid "GNOME"
msgstr "GNOME"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:76
msgid "GTK+"
msgstr "GTK+"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:77
msgid "GUI"
msgstr "Grafiska"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:78
msgid "Games"
msgstr "Spel"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:79
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:80
msgid "Genetics"
msgstr "Genetik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:81
msgid "Graphics"
msgstr "Grafik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:82
msgid "HTTP"
msgstr "HTTP"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:83
msgid "Hardware"
msgstr "Hårdvara"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:84
msgid "IDEs"
msgstr "IDE:er"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:85
msgid "Input Devices"
msgstr "Inmatningsenheter"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:86
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:87
msgid "Internet Phone"
msgstr "IP-telefoni"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:88
msgid "Introductory"
msgstr "Introduktion"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:89
msgid "Intrusion Detection"
msgstr "Intrångsupptäckt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:90
msgid "Java"
msgstr "Java"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:91
msgid "KDE"
msgstr "KDE"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:92
msgid "Kernels"
msgstr "Kärnor"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:93
msgid "Language"
msgstr "Språk"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:94
msgid "Libraries"
msgstr "Bibliotek"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:95
msgid "Licenses"
msgstr "Licenser"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:96
msgid "Linux"
msgstr "Linux"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:97
msgid "Local"
msgstr "Lokal"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:98
msgid "Login Managers"
msgstr "Inloggningshanterare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:99
msgid "MIDI"
msgstr "MIDI"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:100
msgid "Mandrake"
msgstr "Mandrake"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:101
msgid "Math"
msgstr "Matematik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:102
msgid "Maths"
msgstr "Matematik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:103
msgid "Messaging"
msgstr "Meddelande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:104
msgid "Mixers"
msgstr "Mixers"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:105
msgid "Monitors"
msgstr "√Ėvervakare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:106
msgid "Multimedia"
msgstr "Multimedia"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:107
msgid "Music"
msgstr "Musik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:108
msgid "NetBSD"
msgstr "NetBSD"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:109
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:110
msgid "Networking"
msgstr "Nätverk"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:111
msgid "News"
msgstr "Diskussionsgrupper"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:112
msgid "Office"
msgstr "Kontor"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:113
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:114
msgid "PCI/ISA/PCMCIA"
msgstr "PCI/ISA/PCMCIA"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:115
msgid "PIM"
msgstr "PIM"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:116
msgid "PPP"
msgstr "PPP"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:117
msgid "Package Management"
msgstr "Pakethantering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:118
msgid "Packaging"
msgstr "Paketering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:119
msgid "Perl"
msgstr "Perl"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:120
msgid "Physics"
msgstr "Fysik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:121
msgid "Players"
msgstr "Spelare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:122
msgid "Plotting"
msgstr "Grafritande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:123
msgid "Preferences"
msgstr "Inställningar"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:124
msgid "Presentation"
msgstr "Presentation"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:125
msgid "Printing"
msgstr "Utskrift"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:126
msgid "Processor"
msgstr "Processor"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:127
msgid "Profiling"
msgstr "Profilering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:128
msgid "Programming"
msgstr "Programmering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:129
msgid "Programs"
msgstr "Program"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:130
msgid "Publishing"
msgstr "Publicering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:131
msgid "Puzzles"
msgstr "Gåtor"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:132
msgid "Python"
msgstr "Python"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:133
msgid "Qt"
msgstr "Qt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:134
msgid "RAD"
msgstr "RAD"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:135
msgid "Recording"
msgstr "Inspelning"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:136
msgid "Red Flag"
msgstr "Red Flag"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:137
msgid "Red Hat"
msgstr "Red Hat"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:138
msgid "Remote"
msgstr "Fjärr"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:139
msgid "Role-Playing"
msgstr "Rollspel"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:140
msgid "SMB"
msgstr "SMB"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:141
msgid "SSH"
msgstr "SSH"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:142
msgid "Science"
msgstr "Vetenskap"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:143
msgid "Scientific"
msgstr "Vetenskapligt"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:144
msgid "Screensavers"
msgstr "Skärmsläckare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:145
msgid "Security"
msgstr "Säkerhet"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:146
msgid "Services"
msgstr "Tjänster"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:147
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:148
msgid "Simulation"
msgstr "Simulering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:149
msgid "Slackware"
msgstr "Slackware"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:150
msgid "Sound"
msgstr "Ljud"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:151
msgid "Sound and Video"
msgstr "Ljud och video"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:152
msgid "Speech"
msgstr "Tal"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:153
msgid "Storage"
msgstr "Lagring"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:154
msgid "Strategy"
msgstr "Strategi"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:155
msgid "SuSE"
msgstr "SuSE"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:156
msgid "Syslog"
msgstr "Syslog"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:157
msgid "System"
msgstr "System"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:158
msgid "System Administration"
msgstr "Systemadministration"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:159
msgid "System Calls"
msgstr "Systemanrop"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:160
msgid "System Tools"
msgstr "Systemverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:161
msgid "TCP/IP"
msgstr "TCP/IP"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:162
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:163
msgid "Technology"
msgstr "Teknik"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:164
msgid "Telnet"
msgstr "Telnet"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:165
msgid "Terminals"
msgstr "Terminaler"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:166
msgid "Testing"
msgstr "Test"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:167
msgid "Text Editors"
msgstr "Textredigerare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:168
msgid "Text Utilities"
msgstr "Textverktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:169
msgid "Tutorials"
msgstr "Guider"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:170
msgid "User Guides"
msgstr "Användarguider"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:171
msgid "Users"
msgstr "Användare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:172
msgid "Utilities"
msgstr "Verktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:173
msgid "Utility"
msgstr "Verktyg"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:174
msgid "Version Control"
msgstr "Versionshantering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:175
msgid "Video"
msgstr "Video"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:176
msgid "Video Conferencing"
msgstr "Videokonferens"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:177
msgid "Viewing"
msgstr "Visande"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:178
msgid "Virus"
msgstr "Virus"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:179
msgid "Visualisation"
msgstr "Visualisering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:180
msgid "Web"
msgstr "Webb"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:181
msgid "Web Publishing"
msgstr "Webbpublicering"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:182
msgid "WebML"
msgstr "WebML"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:183
msgid "White Papers"
msgstr "Beskrivningar"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:184
msgid "Window Managers"
msgstr "Fönsterhanterare"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:185
msgid "Word Processing"
msgstr "Ordbehandling"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:186
msgid "X"
msgstr "X"

#: cl/templates/scrollkeeper_cl.xml.in.h:187
msgid "gtk++"
msgstr "gtk++"

#: buildtools/separate.c:63 buildtools/separate.c:75 buildtools/separate.c:88
msgid "Invalid category file.\n"
msgstr "Ogiltig kategorifil.\n"

#: buildtools/separate.c:298
msgid "Usage: scrollkeeper-tree-separate <tree file> <output directory>\n"
msgstr "Användning: scrollkeeper-tree-separate <trädfil> <utdatakatalog>\n"

#: buildtools/separate.c:320
msgid "File does not contain well-formed XML\n"
msgstr "Filen innehåller inte korrekt XML\n"

#: buildtools/separate.c:325
msgid "tree separation failed\n"
msgstr "trädseparering misslyckades\n"

#: buildtools/separate.c:333
#, c-format
msgid "Unable to create localized category file: %s\n"
msgstr "Kan inte skapa lokaliserad kategorifil: %s\n"

#: buildtools/separate.c:337
#, c-format
msgid "Creating localized category file: %s\n"
msgstr "Skapar lokaliserad kategorifil: %s\n"

#: buildtools/separate.c:348
msgid "Unable to create all localized category files.\n"
msgstr "Kan inte skapa alla lokaliserade kategorifiler.\n"

#: libs/extract.c:80 libs/extract.c:86 libs/extract.c:134
#, c-format
msgid "Cannot create temporary file: %s : %s\n"
msgstr "Kan inte skapa temporär fil: %s: %s\n"

#: libs/extract.c:98
#, c-format
msgid "Cannot read file: %s : %s\n"
msgstr "Kan inte läsa fil: %s: %s\n"

#: libs/extract.c:167 libs/extract.c:182
#, c-format
msgid "Document is not well-formed XML: %s\n"
msgstr "Dokumentet är inte korrekt XML: %s\n"

#: libs/extract.c:175
#, c-format
msgid "Cannot stat file: %s : %s\n"
msgstr "Kan inte ta status på fil: %s: %s\n"

#: libs/extract.c:186
#, c-format
msgid "Cannot apply stylesheet to document of type: %s\n"
msgstr "Kan inte tillämpa stilmall på dokument av typen: %s\n"

#: libs/extract.c:198
#, c-format
msgid "Cannot open output file: %s : %s \n"
msgstr "Kan inte öppna utdatafil: %s: %s\n"

#: libs/extract.c:204
#, c-format
msgid "Cannot stat stylesheet file: %s : %s\n"
msgstr "Kan inte ta status på stilmallsfil: %s: %s\n"

#: scripts/gen-docuid.c:41 scripts/gen-docuid.c:44
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Användning: %s\n"

#~ msgid "scrollkeeper-get-cl: Cannot open temp file: %s\n"
#~ msgstr "scrollkeeper-get-cl: Kan inte öppna temporär fil: %s\n"

#~ msgid "Tree separation failed\n"
#~ msgstr "Trädseparering misslyckades\n"

#~ msgid "Cannot read file: %s: %s\n"
#~ msgstr "Kan inte läsa fil: %s: %s\n"

#~ msgid "Cannot open output file: %s: %s \n"
#~ msgstr "Kan inte öppna utdatafil: %s: %s\n"

#~ msgid "Cannot open output file: %s : %s\n"
#~ msgstr "Kan inte öppna utdatafil: %s: %s\n"

#~ msgid "Cannot open output file: %s: %s\n"
#~ msgstr "Kan inte öppna utdatafil: %s: %s\n"

#~ msgid "Cannot stat stylesheet file: %s: %s\n"
#~ msgstr "Kan inte ta status på stilmallsfil: %s: %s\n"

#~ msgid "Could not create directory %s: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte skapa katalogen %s: %s\n"

#~ msgid "error while parsing %s\n"
#~ msgstr "fel vid tolkning av %s\n"

#~ msgid ""
#~ "Usage: toc <filename>\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Användning: toc <filnamn>\n"
#~ "\n"

#~ msgid "wrong omf file %s\n"
#~ msgstr "felaktig omf-fil %s\n"

#~ msgid "%s: warning: replacing %s with %s\n"
#~ msgstr "%s: varning: ersätter %s med %s\n"

#~ msgid "Usage: scrollkeeper_update [-p <SCROLLKEEPER_DB_DIR>]\n"
#~ msgstr "Användning: scrollkeeper_update [-p <SCROLLKEEPER-DATABASKAT>]\n"_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.