xchat-2.0.2pre1

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-12-01 17:26:09

Och så ännu en gammal översättning som jag aldrig hann med.  Den här
är från mitten av april.

>   #: src/common/outbound.c:2553
> N msgid "EXECCONT, sends the process SIGCONT"
> N msgstr "EXECCONT, skickar SIGCONT til processen"

Det fattas ett "l" i "till".

>   #: src/common/outbound.c:2629
> N msgid "RECONNECT [-ssl] [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
> N msgstr "RECONNECT [-ssl] [<värd>] [<port>] [<lösenord>], kan anropas bara som /RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"

Det bör väl vara "... kan anropas som bara /RECONNECT för att ..."

Annars låter det som om det bara kan anropas på det första sättet,
vilket resten av meningen omedelbart motsäger.

>   #: src/common/outbound.c:2632
> N msgid "RECONNECT [<host>] [<port>] [<password>], Can be called just as /RECONNECT to reconnect to the current server or with /RECONNECT ALL to reconnect to all the open servers"
> N msgstr "RECONNECT [<värd>] [<port>] [<lösenord>] [<ssl>] [<acceptera_ogiltigt_cert>], kan anropas bara som /RECONNECT för att återansluta till den aktuella servern eller med /RECONNECT ALL för att återansluta till alla de öppna servrarna"

Du har lagt till argument som inte finns i orginalet.

"bara som" -> "som bara" enligt ovan.

>   #: src/common/textevents.h:153
> N msgid "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O from %C11$3%O complete %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."
> N msgstr "-%C10-%C11-%O$tDCC RECV %C11$1%O från %C11$3%O klar %C14[%C11$4%O cps%C14]%O."

Du skal inte översätta "cps" till "t/s"?

>   #: src/common/util.c:763
> N msgid "Educational Institution"
> N msgstr "Utbildningsväsende"

Inte "utbildningsinstitiution"?  "Väsende" är ju något större.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.