Re: gettext-tools-0.13-pre1 (87%, 57 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-11-22 16:38:08

> >   #: src/format-gcc-internal.c:204
> >   #, c-format
> > N msgid "In the directive number %u, flags are not allowed before '%c'."
> > N msgstr "I direktiv nummer %u, flaggor är inte tillåtna före \"%c\".."
> 
> Det blev visst engelsk ordföljd där.  "... %u, är flaggor inte ..."
> bör det väl vara på svenska.  Kommatecknet blir kanske lite
> överflödiga på svenska.

Verkligen.  Dubbla punkter på slutet också.

> 
> >   #: src/format-perl.c:428
> >   #, c-format
> > N msgid "In the directive number %u, the size specifier is incompatible with the conversion specifier '%c'."
> > N msgstr "I direktiv nummer %u, storleksbestämningen är inkompatibel med konverteringen \"%c\"."
> 
> Motsvarande.

Ändrar.

> 
> >   #: src/x-perl.c:310
> >   #, c-format
> > N msgid "%s:%d: can't find string terminator \"%s\" anywhere before EOF"
> > N msgstr "%s:%d: hittar inte strängslutet \"%s\" någonstans före filslut."
> 
> Ingen av de andra liknande felmeddelandena har fått punkt på slutet.

Fixar det.

Tack,

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.