Re: gettext-runtime-0.13-pre1 (76%, 10 untranslated)

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2003-11-22 16:40:01

> >   #: src/envsubst.c:202
> >   #, c-format, no-wrap
> > N msgid ""
> > N "In normal operation mode, standard input is copied to standard output,\n"
> > N "with references to environment variables of the form $VARIABLE or ${VARIABLE}\n"
> > N "being replaced with the corresponding values.  If a SHELL-FORMAT is given,\n"
> > N "only those environment variables that are referenced in SHELL-FORMAT are\n"
> > N "substituted; otherwise all environment variables references occurring in\n"
> > N "standard input are substituted.\n"
> > N msgstr ""
> > N "I normalt körläge kopieras standard in till standard ut med referenser\n"
> > N "till miljövariabler i form av $VARIABEL eller ${VARIABEL} ersatta med\n"
> > N "motsvarande värden.  Om ett SKALFORMAT är givet så ersätts bara de\n"
> > N "miljövariabler som refereras i SKALFORMAT; annars ersätts alla miljövariabler\n"
> > N "som hittas i standard in.\n"
> 
> Jag tycker "anges" vore bättre än "är givet".

Jag ändrar.
Dessutom ska "ett SKALFORMAT" bara vara "SKALFORMAT".

Tack,

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.