shared-mime-info-0.12

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2003-11-18 09:52:47

> #: freedesktop.org.xml.in.h:15
> msgid "Andrew Toolkit inset"
> msgstr "Andrew-verktygssamling insatt"

Vad betyder det? "Inset" ,Ad(Br inte ett annat namn f,Av(Br "plugin"?

> #: freedesktop.org.xml.in.h:29
> msgid "Block Device"
> msgstr "Blockenhet"
> 
> msgid "Block device"
> msgstr "Blockenhet"

I s,Ae(Bdana h,Ad(Br fall har du sj,Ad(Blv lagt till den andra med tanke p,Ae(B ett
framtida nytt meddelande, eller hur? Vore det inte d,Ae(B bra att markera
det med "#~"? F,Av(Br att visa att att det inte h,Av(Br till orginalet, och
s,Ae(B att det inte kommer med i en kompilerad mo-fil. Om meddelandet i
framtiden dyker upp s,Ae(B tas v,Ad(Bl ,Av(Bvers,Ad(Bttningen fr,Ae(Bn #~-markerade, s,Ae(B
att det kommer med d,Ae(B?

> #: freedesktop.org.xml.in.h:57
> msgid "Detached OpenPGP signature"
> msgstr "Frikopplad PGP-signatur"

Inte "open" l,Ad(Bngre?

> #: freedesktop.org.xml.in.h:62
> msgid "Digital Imaging and Communications in Medicine image"
> msgstr "Bildformat f,Av(Br digital bildbehandling och medicinsk kommunikation"

G,Ad(Bller inte "medicinsk" b,Ae(Bda? Det engelska tolkade jag s,Ae(B, men det
svenska l,Ae(Bter inte s,Ae(B. Jag tror de menar ungef,Ad(Br

 Digital bild f,Av(Br medicinsk bildbehandling och kommunikation

> #: freedesktop.org.xml.in.h:63
> msgid "Digital Moving Picture Exchange image"
> msgstr "DPX-bild (Digital Moving Picture Exchange)"

Du tillf,Av(Brde en f,Av(Brkortning, men jag antar att du vet vad du talar om.

> #: freedesktop.org.xml.in.h:74
> msgid "Executable"
> msgstr "K,Av(Brbar"
> 
> msgid "executable"
> msgstr "k,Av(Brbar"

Det k,Ad(Bnns inte som "k,Av(Brbar" riktigt fungerar som substantiv p,Ae(B
svenska. Vet man att det ,Ad(Br en fil det handlar om, s,Ae(B att man kan
s,Ad(Bga "k,Av(Brbar fil" eller kanske "k,Av(Brbart program".? Eller kan det
komma ,Ad(Bven i andra sammanhang?

> #: freedesktop.org.xml.in.h:83
> msgid "GIMP native image format"
> msgstr "Inbyggt GIMP-bildformat"

Tror du inte "egen" passar b,Ad(Bttre vid den h,Ad(Br anv,Ad(Bndningen av
"native"?

  GIMP:s egna bildformat

> #: freedesktop.org.xml.in.h:33
> msgid "C shell script"
> msgstr "Skalskript (csh)"

> #: freedesktop.org.xml.in.h:126
> msgid "Korn shell script"
> msgstr "Korn-skalskript"

Jag noterar en viss inkonsekvens. :-)

> #: freedesktop.org.xml.in.h:231
> msgid "Resource Description Framework (RDF) file"
> msgstr "Resursbeskrivningsfil"

Var inte det lite v,Ad(Bl kort?

> # Os,Ad(Bker. Ska det helt enkelt ,Av(Bvers,Ad(Bttas med RTF?
> #: freedesktop.org.xml.in.h:232
> msgid "Rich Text Format"
> msgstr "Rikt textdokument"

Du b,Av(Br nog ,Ae(Btminstone ha med "rich" eller "rtf" i f,Av(Brklaringen.
Antingen o,Av(Bversatt som ett namn, eller i parentes efter,Ae(Bt. Vilket som
,Ad(Br b,Ad(Bst ,Ad(Br jag ocks,Ae(B os,Ad(Bker p,Ae(B.

> #: freedesktop.org.xml.in.h:279
> msgid "Translated messages"
> msgstr "Ăversatta meddelanden"
> 
> #: freedesktop.org.xml.in.h:280
> msgid "Translated messages (machine-readable)"
> msgstr "Ăversatta meddelanden (maskinl,Ad(Bsbara)"

,AD(Br det fel begynnelsebokstav i orginalet? Eller blev det bara fel i
min avkodning eftersom du hade skickat och angivit
"charset=ISO-8895-1" fast det var UTF-8?

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.